fbpx

НОВО! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

Уебинар

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка. Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка. АКЦЕНТИ:  Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях? Какво трябва да знаем за […]

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

София

Обучението е първото по рода си, което разглежда един от най-актуалните въпроси през 2020/21 г. в училищата и детските градини едновременно от техническа и психологическа гледна точка. Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив […]