Calendar of Събития

П пн

В вт

С ср

Ч чт

П пт

С сб

Н нд

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

ОТМЕНЕНО – Годишна конференция за строители, възложители и подизпълнители – ЗБУТ в СТРОИТЕЛСТВОТО. Не научените „уроци“!

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

ОТМЕНЕНО – Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването – иновативни подходи, новости и предизвикателства през учебната 2020 г.

1 event,

-

ОТМЕНЕНО – Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз и насилие в училище и детска градина. Превенция на агресията.

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,