Зарежда Събития

Предстоящи Събития

Събития Search and Views Navigation

Намери Събития

Събитие Views Navigation

Събития Search

май 2019

Control Plan

май 28 @ 09:00 - май 29 @ 16:00
Пловдив Пловдив,
Евро275

Основната цел на създаването на План за контрол в процесите на планиране на високо качество на продуктите е да се осигури производството на продукти в съответствие с изискванията на клиента. Това се постига чрез осигуряване на структуриран подход при проектирането, подбора и прилагането на новосъздадените методи за контрол за цялата система. Изключителната роля на този документ е подчертана в стандарта IATF 16949, който подхожда по специфичен начин към създаванет на плана за контрол. По време на обучението участниците имат възможност…

Виж повече »

Product Safety and Compliance Representative (PSCR)

май 30 @ 09:00 - май 31 @ 16:00
Пловдив Пловдив,
Евро650

Product Safety and Compliance Representative (PSCR) in the Automotive industry (под лиценз на VDA QMC) Това обучение ви запознава с необходимостта от определяне на представител за безопасността на продуктите, основните елементи на система за контрол на риска, вкл. резултати, управление на безопасността на продуктите и ролята на представителя за безопасност на продуктите, "научени уроци", степенуване на риска и структурирано действие и изисквания на Volkswagen AG за представителя за безопасност на продуктите. Това обучение е насочено към ръководители и персонал от…

Виж повече »

юни 2019

Auditing management systems according to ISO 19011

юни 13
София София,
Евро200

Одитирането на системата за управление позволява идентифициране на несъответствията и по този начин непрекъснато усъвършенстване на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на вътрешните одитори и одиторите от втора страна са изключително важни за постигането на надеждни и повтарящи се резултати от одитите, чиято последица е подобряване на системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и подобряване на знанията и уменията на одита въз основа на указанията на ISO 19011.

Виж повече »

APQP and PPAP (according to AIAG)

юни 13 @ 09:00 - юни 14 @ 16:00
София София,
Евро275

Разширеното планиране на качеството на продуктите играе ключова роля в процесите на организацията. Насоките, които са представени в референтния наръчник на AIAG, се използват за изготвяне на план за качество по начин, който ще подпомогне разработването на продуктите и услугите и удовлетворяването на клиентите чрез минимизиране на риска от грешки и на разходите за лошо качество при внедряване на нови продукти чрез използване на доказани стандарти. Участниците в обучението имат възможност да се запознаят с отделните фази на APQP и…

Виж повече »

VDA 6.3 Qualification for Process Auditor

юни 14 - юни 18
Пловдив Пловдив,
Евро1200

VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with certified exam (под лиценз на VDA QMC) Това обучение Ви запознава с основите на стандарта VDA 6.3 за процесни одитори като използва процесния подход и съответните специфични клиентски изисквания. Въвеждането в основата на процесния одит включва общи изисквания, методи, принципи, схеми за оценяване и анализ на риска. Освен това основният въпросник е обяснен в съответствие с определените елементи на процеса, така че чрез процеса на одита да можете да идентифицирате съответните рискове и…

Виж повече »

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор

юни 14
Пловдив Пловдив,
Евро350

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор (под лиценз на VDA QMC) Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и по-широкото използване на електронни компоненти и софтуер водят до все по-високо ниво на сложност на продуктите. Очакванията на клиентите не завършват с определянето на спецификации. Производителите и доставчиците на автомобили трябва сами да определят дадени характеристики и да ги прехвърлят към продуктите. Това важи и за одити на продукти, които са насочени не само към гарантиране на качеството,…

Виж повече »

VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with certified exam (под лиценз на VDA QMC)

юни 17 @ 09:00 - юни 21 @ 16:00
София София,
1200Евро

Това обучение Ви запознава с основите на стандарта VDA 6.3 за процесни одитори. Обучението е на български език.

Виж повече »

Problem solving methods 8D and QRCI

юни 22 @ 09:00 - юни 23 @ 16:00
Пловдив Пловдив,
Евро275

Често решаването на проблеми се разбира само като подготовка на 8D отчети. Това обучение показва специфични техники и методи (напр. 8D или QRCI) и демонстрира поддържащи аналитични техники за решаване на проблеми. Участниците ще бъдат обучени да оценят съществуващите данни и да опишат липсващата информация по начин, който ще позволи на други членове на екипа да я получат за по-нататъшна обработка. Обучението акцентира върху валидността и значението на сътрудничеството в интердисциплинарен екип, важността на подбора на членовете на екипа и…

Виж повече »

Management of Special Characteristics

юни 24
София София,
Евро200

Определението на IATF 16949 относно специалните характеристики посочва, че това е характеристика на продукта или параметър на производствения процес, които могат да повлияят на безопасността или спазването на разпоредбите, изискванията, годността, функционалността, производителността или допълнителната обработка на продукта. При разглеждането на изискванията, които се отнасят до тях, вече през призмата на самото определение, е очевидно колко е важен процесът на тяхното идентифициране и управление от момента на дейностите, свързани с дизайна, до документиране и архивиране на документирана информация, свързана със…

Виж повече »

MSA and SPC

юни 25 @ 09:00 - юни 26 @ 16:00
София София,
Евро275

Management System Analysis (MSA) and Statistical Process Control (SPC) Статистическият контрол на процесите позволява използването на всички данни, събирани в компаниите, независимо от индустрията, за да се увеличи ефективността на процесите, да се намалят проблемите, свързани с ненадеждни измервания (например липсата на възпроизводимост) и да се подобри нивото на качеството на произвежданите продукти. По време на обучението са показани основните статистически методи и инструменти, които се използват като част от контрола на статистическите процеси. Освен това по време на обучението…

Виж повече »
+ Export Events