ID 318 VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

Уебинар

VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти. Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуер водят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна […]

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

Уебинар

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да се квалифицират като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания на клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация […]

ID 2207 Problem solving methods 8D and QRCI

Пловдив Пловдив

Често решаването на проблеми се разбира само като създаване на 8D отчети. Този курс преподава специфични техники и методи (т.е. 8D или QRCI) и демонстрира техники за аналитична подкрепа за решаване на проблеми. Участниците ще бъдат обучени да оценяват съществуващите данни и да описват все още липсващата информация по такъв начин, че другите членове на […]

Свържи се с нас