Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Ежегодно обучение по ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

October 28, 2019 @ 09:00 - 17:00

28 Октомври 2019, София

ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Отворено обучение в гр. София, хотел Експо

Дни
Часове
Минути
Секунди

Годишно обучение по ЗБУТ

На обучението ще се запознаете с промени в законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Програма

Преди обяд

09:00 Регистрация на участниците
09:30 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Видове фактори на работната среда; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Срокове за контрол; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда;

10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО

 • Нормативни изисквания; Видове лични предпазни средства; Основни характеристики; Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства; Практически насоки;

10:30 ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука; Видове трудови злополуки; Стъпки при разследване; Документиране на трудова злополука – примери; Практически насоки;

11:00 Кафе – пауза

11:30 ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ – ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
  Нормативни изисквания.
  Срокове и обем на периодичните медицински прегледи.
 • ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма.
  Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка.
  Нормативни изисквания.
  Практически указания относно оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.
 • ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДАВАЩИ ПРАВО НА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
  Същност на понятието „особена закрила”.
  Процедура по установяване и реализиране на правото на особена закрила.

12:15 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО

 • Работно място с видеодисплей;
 • Застрашени органи и системи. Причини за очните оплакванията.
 • Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Организация на работното място, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Практически насоки.

13:00 Обедна почивка

След обяд

14:00  ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – интерактивно обучение

 • Определяне състоянието на пострадал;
 • Рани и наранявания; Счупвания;  Изгаряния;
 • Поражения от електричество; Затрупване с тежести;
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер;
 • Количествени и качествени промени в съзнанието;
 • Други видове наранявания

15:30 Кафе-пауза

15:45 Практическо интерактивно обучение по ПДП

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния;
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен;
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer;
 • Тренажор за задавяне;
 • Модел на човешка глава за онагледаняване при „вадене на език:“;
 • Упражнения на най-новите техники;

Дискусия на актуални въпроси.

17:00 Закриване на семинара.

Д-р Димитър софиянски

Лекар Трудова медицина в Респонса Превент

Андриан георгиев

Европейски шампион по Първа долекарска помощ

инж. Веселин попов

Експерт ЗБУТ в Респонса Превент

Нашият екип

хората, които правят нещата възможни

как ще ми е полезно обучението?

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

Икономичен

лв. 150
 • Участие в курс
 • Кафе-паузи
 • Wi-Fi интернет
 • Удостоверение за преминат курс
 • Консултации и въпроси към лекторите

стандарт

лв. 180
 • Участие в курс
 • Кафе-паузи
 • Wi-Fi интернет
 • Удостоверение за преминат курс
 • Консултации и въпроси към лекторите
 • Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител

бизнес

лв. 240
 • Участие в курс
 • Кафе-паузи
 • Wi-Fi интернет
 • Удостоверение за преминат курс
 • Консултации и въпроси към лекторите
 • Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител
 • Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ
 • Индивидуална консултация (след обучението)
BEST

За обучението може да се регистрирате тук!

консултант по здраве и безопасност

респонса превент оод

Респонса Превент ООД е служаба по трудова медицина и консултант по здраве и безопасност. Разполагаме с партньорска мрежа в 15 европейски държави и сме част от Health and safety Alliance. 

Имате ли въпроси за обучението?

Свържете се с нас!

Details

Date:
October 28, 2019
Time:
09:00 - 17:00
Event Category:
Event Tags:
, , ,
Свържи се с нас