Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Test 999

October 25, 2019

- 98лв.

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Видове фактори на работната среда;
 • Рискове, обусловени от отделните фактори;
 • Нормативни изисквания;
 • Срокове за контрол;
 • Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда;

10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО

 • Нормативни изисквания;
 • Видове лични предпазни средства;
 • Основни характеристики;
 • Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства;
 • Практически насоки;

10:30 ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука;
 • Видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване;
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;

11:00 Кафе – пауза

11:30 ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ – ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

  Нормативни изисквания.

  Срокове и обем на периодичните медицински прегледи.

 • ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА

  Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма.

  Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка.

  Нормативни изисквания.

  Практически указания относно оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.

 • ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДАВАЩИ ПРАВО НА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА

  Същност на понятието „особена закрила”.

  Процедура по установяване и реализиране на правото на особена закрила.

12:15 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО

 • Работно място с видеодисплей;
 • Застрашени органи и системи. Причини за очните оплакванията.
 • Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Организация на работното място, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Практически насоки.

13:00 Обедна почивка
14:00  ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – интерактивно обучение

 • Определяне състоянието на пострадал;
 • Рани и наранявания; Счупвания;  Изгаряния;
 • Поражения от електричество; Затрупване с тежести;
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер;
 • Количествени и качествени промени в съзнанието;
 • Други видове наранявания

15:30 Кафе-пауза

15:45 Практическо интерактивно обучение по ПДП

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния;
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен;
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer;
 • Тренажор за задавяне;
 • Модел на човешка глава за онагледаняване при „вадене на език:“;
 • Упражнения на най-новите техники;

Дискусия на актуални въпроси.

17:00 Закриване на семинара.

Details

Date:
October 25, 2019
Cost:
98лв.
Event Category:
Website:
www.responsa.bg

Organizer

Респонса Превент ООД
Email:
liana@responsaprevent.bg

Venue

Пловдив
Пловдив, + Google Map
Свържи се с нас