Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

January 28, 2021 @ 09:30 - 15:00

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
  • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
  • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

  • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
  • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Обучението се провежда ежегодно

 

Свържи се с нас