Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

НОВО! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

February 3, 2021 @ 09:00 - February 4, 2021 @ 16:00

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка.

Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка.


АКЦЕНТИ: 

  • Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях?
  • Какво трябва да знаем за да може да предадем ефективно материала на учениците и да задържим тяхното внимание във виртуалната класна стая?
  • Как да ги мотивираме да участват и как да контролираме учебния процес?

И още… 

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение.

Дигиталните платформи като Bigbluebutton , Zoom, Microsoft Teams, предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес.
Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19 предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от областта на информационните и комуникационните технологии.

Тук идва и преподавателска роля, така да организира информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика, за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи по-лесна за обработка и запомняне.
Емпирично изследване показва, че по-голямата част от обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния материал.


ЦЕЛЕВА ГРУПА:

  • Учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап
  • Директори, Заместник-директори
  • Педагогически съветници, психолози, Логопеди
  • рехабилитатори, ресурсни учители.
Свържи се с нас