Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК.

January 19, 2021 @ 08:30 - 15:30

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Да спести време и усилия при подготовката на документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си спрямо последните промени: за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;
 • За видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.

  АКЦЕНТИ:

 • Новите указания в областта на финансовото управление и контрол – прилагане, добри практики;
 • Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол;
 • Практически аспекти при прилагане на новите изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на МФ;
 • Прецизиране на основните понятия, съобразно изискванията на принципите на модела COSO 2013;
 • Нови моменти при въвеждане на предварителния контрол за законосъобразност;
 • Политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори;
 • Политики и процедури за последващи оценки на изпълнението.
 • Годишно докладване за състоянието на системите за вътрешен контрол в организацията.
Свържи се с нас