Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ID 9411 Auditing management systems according to ISO 19011

February 22 @ 09:00 - 16:30

Одитът на системата за управление дава възможност за идентифициране на несъответствия и по този начин за неуспешно актуализиране на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на одиторите от 1-ва и 2-ра страна са изключително важни, за да се получат надеждни, повтарящи се одиторски резултати, чието последствие е подобрено в системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и допълване на знанията и уменията за одит въз основа на насоките на ISO 19011.

Обхватът на обучението е адаптиран към одиторските критерии, характерни за автомобилната индустрия поради своята специфичност, така че примерите, обсъжданият опит и одиторските сценарии са адекватни на очакванията на участниците в обучението.

Целева група

Обучението е предназначено за одитори на 1-ва и 2-ра страна или кандидати за одитори, идващи от автомобилната индустрия, които искат да придобият и подобрят знанията си и да придобият одиторски умения въз основа на изискванията на ISO 19011. Този стандарт е предназначен за използване от широк кръг потребители, които искат да прочетат насоките за управление на одиторски програми, планиране и провеждане на одити, както и за компетентността и оценката на одиторите и одиторския екип.

Съдържание

 • Одит на системата за управление на качеството.
 • Процес на одит и видове одити.
 • Компетенции на одиторите и лични характеристики.
 • Подготовка на одита – план и списък на одиторските въпроси.
 • Одиторски дейности.
 • Констатации и заключения от одита.
 • Одиторски доклад.
 • Одитни сцени, адаптирани към автомобилната индустрия.

Изпит / тест

След обучението се провежда писмен тест за участниците за проверка на придобитите знания.

Потвърждение на квалификацията

След обучението ще получите сертификат.

Резултати от образованието

 • Възможност за подготовка за одита заедно със създаване на списък с одиторски въпроси.
 • Разбиране на принципите на одита и способността за тяхното провеждане.
 • Придобиване на способност за изготвяне на одиторски доклад.
 • Способността да формулира правилно заключенията от одита и да ги съобщи.

Details

Date:
February 22
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Event Tags:

Organizer

Респонса Превент ООД
Email:
liana@responsaprevent.bg
Свържи се с нас