Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

April 8 @ 09:00 - April 12 @ 16:30

 КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!!

 

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация за общи изисквания, методи, принципи, система за оценка и анализ на риска. Освен това се обяснява въпросник за всички елементи на процеса.

Целева група

Персонал за управление на ефективността, натоварен да извършва одити на процесите в собствената си организация (вътрешно) или във веригата на доставка (външно) Този курс е посветен и на одитори, работещи като доставчици на услуги.

Съдържание

Съотношение с други изисквания.
Обсъждане на три различни вида одити и обяснение на различните.
Преглед на съдържанието на отделните глави за VDA 6.3.
Въведение в процесния подход и анализ на риска спрямо модела на костенурката.
Одитният процес от одиторската програма до края на одита.
Планиране и одит на процесите.
Схема за оценка на одита на процеса.
Кодекс за поведение на одиторите на процеса.
Процесен елемент 2 – управление на проекти.
Елемент 3 на процеса – планиране на продукта и процеса.
Процесен елемент 4 – внедряване на продукта и разработването на процеса.
Процесен елемент 5 – управление на доставчика.
Процесен елемент 6 – анализ на процеса – производство.
Процесен елемент 7 – обслужване на клиенти.
Приписване и оценка на констатациите от одита.
Одиторски доклад, документация и заключения.
Процесен елемент 1 – анализ на потенциала.
Изпитен ден.
Литература

VDA 6.3
Предпоставки

За да получите квалификация VDA QMC за сертифициран одитор на процеса VDA 6.3, е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

Приемете въз основа на положително разгледаната молба,
Квалификация на системния одитор в съответствие с ISO 19011 (минимум 3 учебни дни),
поне 5 години опит в индустрията, включително мин. 2 години в управлението на качеството.

Като ново трябва да се предоставят доказателства за познаване на ключовите методи за качество в автомобилната индустрия. Обучението „Ключови автомобилни методи за качество за одитори на системи и процеси“ (ID 417) и VDA квалификацията „Сертифициран специалист по ключови методи за качество в автомобилната индустрия“ са признати. (ID 415 и 416 и вероятно 450). Като алтернатива се изисква доказателство за получаване на поне два дни обучение по Автомобилни ключови методи за качество от друг доставчик на обучение, както и преминаване на онлайн тест.

Изпит

Писмен изпит
Устен изпит
Потвърждение на квалификацията

След успешно преминаване на изпита потребителите ще получат сертификат, издаден само от VDA QMC, с индивидуален регистрационен номер и VDA одиторска карта, свързани със запис в базата данни на сертифицирани VDA QMC одитори

Резултати от образованието

Познаване на съдържанието на отделните глави за VDA 6.3.
Придобиване на знания за работата на одитните механизми в съответствие с VDA 6.3.
Разбиране на принципите на подготовка, провеждане на одита, изготвяне на заключения и тяхното завършване.
Запознаване с инструментите, подкрепящи оценката и докладването на одитите.

Details

Start:
April 8 @ 09:00
End:
April 12 @ 16:30
Event Category:
Event Tags:
, , , ,

Organizer

Респонса Превент ООД
Email:
liana@responsaprevent.bg

Venue

Зала Респонса
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А
София, BG 1172 Bulgaria
+ Google Map
Свържи се с нас