Зарежда Събития

« All Events

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

ноември 16 - ноември 20

- 400лв.-2400лв.

Това обучение е предназначено за участницикоито искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове. 

Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера. 

 Съдържание на учебната дисциплина: 

Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изискваниятова обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процесиВъведение в основите на одита на процесите включва общи изискванияметодипринциписхема за оценка и анализ на рискаОсвен товаосновният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процесатака че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставкитеОбучението се фокусира върху следните точкиизползвайки практически примери: 

 • Корелация с други изисквания 
 • Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите 
 • Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3 
 • Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle 
 • Одитен процес от програмата за одит до края на одита 
 • Планиране и провеждане на одит на процеса 
 • Схема за оценка на одит на процеса 
 • Кодекс за поведение на одиторите на процеси 
 • Процесен елемент 2 – управление на проекти 
 • Процесен елемент 3 – планиране на разработка на продукти и процеси 
 • Елемент 4 – реализация на продукта и разработване на процеса 
 • Процесен елемент 5 – управление на доставчика 
 • Процесен елемент 6 – производство на анализ на процеса 
 • Процесен елемент 7 – обслужване на клиенти 
 • Приписване и оценка на резултатите от одита 
 • Одитен докладдокументация и заключение 
 • Процесен елемент 1 – анализ на потенциала 
 • Въведение в текущите SI и FAQ 

Продължителност: Пет (5) дни 

Предпоставки за участие: 

 • Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви 
 • Познаване на основните инструменти и методи за качество 
 • Познаване на приложимите изисквания на системата за управление 
 • Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента 
 • Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатациясъответния професионален опит съгласно VDA том 6.3 
 • Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011 

Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрияТези основи се използват за коригиранестабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаиЦелта е да се осигури надеждна оценка. 

Включително VDA 6.3 – Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса 

Изпитът за одитор на процеса е в две частиписмен и устен изпитСлед като издържите пълния изпитще получите VDA сертификатодиторска карта и ще бъдете вписан в VDA QMC база данни. 

Сертификатът и одиторската карта са валидни три годиниНов сертификат и нова карта на одитор се подновяват след периода на валидност. 

Издаване на сертификат: 

 След като издържате писмените и устните изпитище получите сертификат VDA с регистрирана номерация и съответната карта на одитора и запис на база данни VDA QMC.  

Кой трябва да присъства: 

Персоналът на QM има задачата да провежда одити на процеси в собствената си организация (вътрешнаили във веригата на доставки (външно). Освен товатова обучение се занимава и с външни одитори (назначени като доставчици на услуги). 

Билети

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ID 321 - 5 day training
2,400.00 лв.
10 available
ID 315 - 4 day training
2,100.00 лв.
11 available
ID 353 - Exam day
400.00 лв.
10 available

Детайли

Начало:
ноември 16
Край:
ноември 20
Стойност:
400лв.-2400лв.
Категория за Събитие:
Събитие Тагове:
, , , ,
Уебсайт:
https://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/training-catalogues-as-pdf-files/

Организатор

Респонса Превент ООД
Email:
liana@responsaprevent.bg

Друг

Цена
200 - 1050 - 1200 евро

Място

Уебинар