Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

November 1, 2021 @ 09:00 - November 5, 2021 @ 16:30

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да се квалифицират като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания на клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация за общи изисквания, методи, принципи, система за оценка и анализ на риска. Освен това се обяснява въпросник за различните елементи на процеса.

Целева група

Персонал за управление на качеството, натоварен да извършва одити на процесите в собствената си организация (вътрешно) или във веригата на доставки (външно) Този курс е посветен и на одитори, работещи като доставчици на услуги.

Съдържание

Съотношение с други изисквания.
Обсъждане на трите различни вида одити и обяснение на разликите.
Преглед на съдържанието на отделните глави за VDA 6.3.
Въведение в процесния подход и анализ на риска според модела на костенурката.
Одитният процес от одиторската програма до края на одита.
Планиране и одит на процеси.
Схема за оценка на одита на процеса.
Кодекс за поведение на одиторите на процеса.
Процесен елемент 2 – управление на проекти.
Елемент 3 на процеса – планиране на продукта и процеса.
Процесен елемент 4 – внедряване на продукта и разработването на процеса.
Процесен елемент 5 – управление на доставчика.
Процесен елемент 6 – анализ на процеса – производство.
Процесен елемент 7 – обслужване на клиенти.
Приписване и оценка на констатациите от одита.
Одиторски доклад, документация и заключения.
Процесен елемент 1 – анализ на потенциала.
Изпитен ден.
Литература

VDA 6.3
Предпоставки

За да получите квалификацията VDA QMC за сертифициран одитор на процес VDA 6.3, е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

Прием въз основа на положително разгледана молба,
Квалификация на системния одитор в съответствие с ISO 19011 (минимум 3 учебни дни),
поне 5 години опит в индустрията, включително мин. 2 години в управлението на качеството.

Като ново изискване трябва да се предоставят доказателства за познаването на ключовите методи за качество в автомобилната индустрия. Обучението „Ключови автомобилни методи за качество за одитори на системи и процеси“ (ID 417) и VDA квалификацията „Сертифициран специалист в ключови методи за качество в автомобилната индустрия“ са признати. (ID 415 и 416 и вероятно 450). Като алтернатива се изисква доказателство за присъствие на поне два дни обучение по Автомобилни ключови методи за качество от друг доставчик на обучение, както и преминаване на онлайн тест.

Изпит

Писмен изпит
Устен изпит
Потвърждение на квалификацията

След успешно преминаване на изпита участниците ще получат сертификат, издаден само от VDA QMC, с индивидуален регистрационен номер и VDA одиторска карта, свързана с запис в базата данни на сертифицирани VDA QMC одитори

Резултати от образованието

Познаване на съдържанието на отделните глави за VDA 6.3.
Придобиване на знания за работата на одитните механизми в съответствие с VDA 6.3.
Разбиране на принципите на подготовка, провеждане на одита, изготвяне на заключения и неговото завършване.
Запознаване с инструментите, подкрепящи оценката и докладването на одитите.

Details

Start:
November 1, 2021 @ 09:00
End:
November 5, 2021 @ 16:30
Event Category:
Event Tags:
, , , ,
Website:
https://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/training-catalogues-as-pdf-files/

Organizer

Респонса Превент ООД
Email:
liana@responsaprevent.bg

Other

Регистрация
https://drive.google.com/file/d/1ub-kKfJpHpwd6NIOy2tT9ol8Kk02v0GW/view?usp=sharing
Цена
300 - 1050 - 1200 евро
Свържи се с нас