Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Защита на личните данни – основни моменти, права и задължения в условия на здравна криза.

June 5, 2020 @ 10:00 - 13:00

- 60лв.

Онлайн обучението ще се проведе на 05.06.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.

Нови насоки за работата в условия на социална изолация.

Въпросителните се множат, допускането на грешки също.

Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме.

Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от:

 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

АКЦЕНТИ:

 • Ново! Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза. 
 • С кой може да споделяме здравна информация.
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Интересни казуси от последната 1 година;

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“
 • др.
Свържи се с нас