Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Експерт от ACS по одити на системи за управление на автомобилната киберсигурност – Квалификация (ID 432) – Онлайн – Обучение за сравнение

July 26, 2023 @ 09:00 - July 27, 2023 @ 16:00

Съдържание

Съгласно условията на Регламент 155 на ООН, системите за управление на автомобилната киберсигурност (ACSMS) могат да бъдат одитирани по отношение на ISO/SAE 21434. Това обучение предоставя на участниците умения за автомобилна киберсигурност, необходими за такива одити (при OEM производители, доставчици и други договорни партньори в автомобилната индустрия).

Цели

 • Можете да оцените всички технически аспекти на одита на ACSMS като експерт по автомобилна киберсигурност (ACS експерт).
 • Имате задълбочени познания по киберсигурност, по-специално по отношение на превозните средства.
 • Запознати сте с методите за идентифициране на рисковете за киберсигурността на автомобилите.
 • Запознати сте с методите за проверка и валидиране на мерки за киберсигурност на автомобилите.
 • Имате задълбочени познания относно процедурите за реакция при инциденти в киберсигурността.
 • Запознати сте с изискванията за одит, посочени в публикацията на VDA „Одит на системата за управление на киберсигурността в автомобилите“.

Концепция и методология

Обучителят представя темите за киберсигурност, архитектура на превозни средства и одит на ACSMS; участниците прилагат научените уроци, като използват голям брой практически примери и упражнения. Редуване на лекции и групова работа. Груповите сесии помагат на участниците да пренесат научените уроци в собствената си професионална практика. Специално внимание е отделено на възможностите за споделяне на опит. Придружаващи материали: Публикация на VDA „Автомобилна киберсигурност – система за управление – одит“ (включена за присъствени обучения)

Целева аудитория

Това обучение е насочено към всички онези, които очакват да се присъединят към одитен екип в ролята на експерт по ACS в контекста на одит на ACSMS (вътрешен одит, одит на доставчици или одит на сертифициране) или възнамеряват да споделят тази роля като водещи одитори на ACSMS.

Предварителни условия за присъствие

Изискванията за участие в обучението са:

 • Образователна квалификация (напр. степен) по математика, компютърни науки/ИТ, наука или технологии
 • Експертиза в процесите на одит (напр. съгласно ISO/IEC 19011)
 • Експертиза в следните области би била предимство:
 • Информационна сигурност съгласно ISO/IEC 27001, или
 • Функционална безопасност в съответствие с ISO 26262
 • Достъп до ISO/SAE DIS 21434. Ако вашата компания няма достъп до този стандарт, той може да бъде закупен от издателите Beuth Verlag.

Удостоверение за квалификация

След преминаване на теста за проверка на знанията (Multiple-Choice-Test) ще получите сертификат за квалификация.

Продължителност

2 дни

Свържи се с нас