Какво може да се научи от справките на EuroStat за трудови злополуки?

В днешния свят все повече и повече се говори за безопасността на работното място. Всъщност толкова много, че Европейският съюз (ЕС) е  създал 6-годишна стратегическа рамка, фокусирана върху подобряването на здравето и безопасността при работа в компаниите.

Какво прави безопасността на работното място толкова важна за вашата фирма?

Тя е и трябва да бъде приоритет, независимо каква е вашата индустрия или длъжност.

Публикувана статистика от EuroStat за 2018 г. показва, че ,,една пета от всички злополуки на работното място са се случили в строителната индустрия“, но злополуките се случват във всяка индустрия и професионална функция.

Трябва да се отбележи, че докато първите 5 индустрии с най-много фатални трудови злополуки са:

• Строителство

• Производство

• Транспорт и съхранение

• Селско, горско и рибно стопанство

•  Изненадващо, търговия на едро и дребно

Общото между всички тези индустрии е, че служителите тук извършват предимно физическа работа и с големи натоварвания със стоки и машини. Това  може да представлява риск по отношение на безопасността на труда. Друго наблюдение е, че в минното дело има малък брой фатални инциденти. Това може да се дължи на прилагането на повече безопасност на работното място, тъй като това се разглежда като опасна индустрия за работа като цяло.

Според прегледа на EuroStat,  броят на фаталните произшествия се е увеличил със 102 (2,7%) в ЕС между 2014 г. и 2015 г. Обединеното кралство, Холандия и Швеция правят най-доброто по отношение на предотвратяването на фатални инциденти.

Държавите  с най-голям брой  на фаталните произшествия през 2019 по данни на службата  са Франция,  България и Люксембург. Страните, които се справят най-добре по отношение на предотвратяването на фатални инциденти, са Холандия, Швеция и Германия.

Това показва, че мерките за защита на работниците не са достатъчно добри в ЕС. Тук се намесва стратегическата рамка на ЕС.

Съюзът има за цел да създаде по-добра основа за обучение по безопасност, принципи и да опрости процесите и законодателството за докладване. Освен това те ще увеличат практическата подкрепа за малките и микропредприятията. Така  се гарантира, че знаят как да спазват правилата за здраве и безопасност.

Спазването на законодателството за здраве и безопасност не би трябвало да е трудно. Има различни действия, които можете да предприемете.  Бъдете сигурни, че имате безопасно работно място, което следва правилата;

Направете контролен списък с критични зони, в които е имало опасности или злополуки в миналото.  Бъдете сигурни, че те имат повишен фокус върху здравето и безопасността на работното място. Например докладването за  неизпълнение може да помогне за предотвратяване на ескалация на по-малки опасности.

• Правете периодични проверки на имуществото и работните зони. Уверете се, че цялото оборудване, вентилационни отвори и машини и т.н. отговарят на изискванията за безопасност, определени от вашата страна и ЕС.

• Дайте възможност на всички служители да правят докладване с нисък праг. По този начин ще можете да хванете всички злополуки или близки инциденти, които се случват на работното място.

EuroStat установява, че много компании не са докладвали повърхностни наранявания или рани. Те не са били разглеждани като нещо, което би попречило на работниците да изпълняват работата си.

Трудови злополуки без фатален изход се определят като такива, които предполагат поне четири пълни календарни дни отсъствие от работа. Те понякога се наричат ​​също „сериозни трудови злополуки“. Нефаталните трудови злополуки често включват значителни вреди за работниците и техните семейства. Те имат потенциала да принудят хората, например, да живеят с трайно увреждане, да напуснат пазара на труда или да сменят работата.

В действителност те могат да доведат до загуба на значителен брой работни дни в рамките на европейската икономика. Особено ниските нива на заболеваемост при злополуки без фатален изход може да се  отразяват  от системи за докладване, които  дори предлагат малък финансов стимул за жертвите, да докладват за своите злополуки. Феноменът на ниските нефатални нива на заболеваемост отразява недостатъчното докладване. Много инциденти  не се докладват.

Всички злополуки обаче са важни и е необходимо да се знае за тях, за да се предотвратят евентуални бъдещи фатални инциденти.

Ние от Респонса Превент не сме само служба по трудова медицина, а консултант по здраве и безопасност. Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрите и повишите културата по здраве и безопасност във вашата компания.