Ергономия в офиса – част III

Работата в офис често пъти се разглежда като работа с малко рискове, но на практика съществуват редица такива, на които са изложени служителите в офисите. Не може да се говори за “Човешки фактор” и успешна дейност на човека (в условията на информационно-технологична натовареност), без да се отчитат основни психични процеси, свойства и състояния на човека. Всеки човек е сложна система от много компоненти, които се обединяват и контролират от психиката, която е може би най-сложния природен феномен. 

Стрес – това е състояние на силно физическо, нервно напрежение, предизвикано от негативни фактори или отрицателно физическо, или емоционално въздействие и усещане. Всички ние изпитваме напрежение при нашата работа, но прекаленото напрежение може да доведе до стрес, от което страда ефективността. Това от своя страна излиза скъпо на работодателите и може да доведе до физическо и/или умствено заболяване.

Умора на зрението въпреки че клиничните свидетелства сочат, че използването на компютри не е свързано с постоянно увреждане на очите, някои служители е възможно да изпитват временна умора на зрението. Тази умора може да доведе до непълноценна ефективност на зрението, главоболие и умора, зачервяване и пресушаване на очите.

Причината за тези симптоми може да бъде продължителното концентриране върху екрана, неправилно разположение на компютъра, мигащи екрани, неподходящо осветление, отблясъци, бликове (ярки петна, получени в резултат на отражението на светлинните лъчи от гланцирана повърхност), нечетливост на документи на хартиен или електронен носител.

Добре организираното работно място в офиса улеснява служителите да поддържат неутрална поза на тялото. Тя е удобна работна позиция, при която ставите са заели естествените си места, налягането и напрежението на мускулите, сухожилията и костната система са намалени, рискът от поява и развитие на увреждания на опорно-двигателния апарат е сведен до минимум. Добре подреденото работно място, наред с другото, улеснява и предотвратяването на умората, напрежението на очите, главоболието и стреса чрез контролиране на условията в работната среда.

Неутралната позиция на тялото има следните характеристики:

  • Главата е изправена или леко наклонена напред, погледът е насочен право към екрана, общо взето главата е изравнена с тялото;
  • Раменете са отпуснати, ръцете обикновено висят отстрани на тялото;
  • Гърбът е опрян напълно, при вертикално седнало положение. При наличие на  лумбална подложка, гърбът може да е леко наклонен назад;
  • Лактите са разположени близо до тялото, сгънати са под градус 90-120;
  • Ръцете, китките и долната част на ръцете от лактите до китките са изправени, в една линия и приблизително водоравно;
  • Бедрата и хълбоците са опрени на добре тапицирана седалка, обикновено водоравно;
  • Коленете са приблизително на същата височина като хълбоците, стъпалата сочат лико напред;
  • Стъпалата обикновено се опират на пода или на подложка за крака.

Как да предотвратите мускулно-скелетни наранявания (MSI)?

Прекъсвания – Един от начините да подобрите работата си е да правите почивки от работата с компютър. Прекъсванията ви позволяват да променяте стойката и да си почивате. Не е необходимо да си вземете кафе пауза, за да си починете от работата. Просто отделете няколко минути, за да направите нещо различно. Например сменете позата, направете няколко телефонни обаждания или прегледайте пощата.

Микропаузи – Ако вие работите върху продължителни компютърни задачи без почивка, можете да намалите напрежението във вашите мускули с редовни микро-паузи. Паузи от 20 секунди до 2 минути, комбинирани с упражнения, ще помогнат.

Мускулна треска – Колко често трябва да правите микропаузи? Това зависи от вида и интензивността на вашата работа, но ако чувствате болка във вашите мускули, значи сте чакали прекалено дълго, за да вземете почивка. Правете микро-паузи по-често.

Упражнения – Ежедневните упражнения помагат за намаляване на болезността и напрежението в мускулите, защото осигуряват промени в стойката и осигуряват здравословно кръвоснабдяване. Те намаляват напрежението и може да ви позволят да се приспособите по-лесно към работните задачи.  

Качествата “ергономичност” и “използваемост” на техническите системи могат да се постигнат при отлично познаване на дейността на човека и техниката. За целта препоръчваме да превърнете безопасността и здравето във Ваша основна ценност. Покажете на служителите си, че вашата организация се грижи за тяхната безопасност. Създайте добре комуникирана, проста система за докладване, която служителите могат да използват, за да докладват за наранявания, заболявания или инциденти. Редовно провеждайте проверки със служителите си и ги помолете да помогнат за идентифициране на проблеми, които ги засягат по отношение на безопасността. Направете работниците част от процеса на безопасност, като се консултирате с тях относно промени в работния процес или оборудване.

Надяваме се да сме били полезни!