Ергономия в офиса – част II

По-голямата част от времето в офиса преминава на работното място. Елементите на добрия дизайн в него включват: столовете, бюрата, шкафовете за съхранение на материалите, работното оборудване и машините. Естествена светлина, добра вентилация и удобен стол – това са най-важните условия на труд в офиса.

Хората притежават значителен индивидуализъм във физическите си качества, като напр. височина, разстояние за достигане на предмети и др. Ето защо мебелите (столове, бюра, плотове и др.) трябва да могат да се регулират спрямо индивида, който ги използва. 

Стол – работният стол трябва да е стабилен, да осигурява възможност за свободно движение и удобна работна поза, да има седалка, която да може да се регулира на височина и облегалка, която да може да се регулира на височина и наклон. Да осигурява опора на работещия. Независимо от това, колко е удобен столът, продължителната работа на него трябва да се избягва, тъй като води до преумора и болки в опорно-двигателната система, т.е. до MSI. При продължителна работа се натоварват мускулите на врата, гърба и се намалява кръвообращението на долните крайници.

Бюровисочината и работната повърхност на  бюрото са от особено значение. Работната маса и повърхност  трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на работното оборудване Височината трябва да е между 680 и 750 mm. Размерите на работната повърхност да не са по-малки от: 1200 mm на дължина, 800 mm на ширина, при дебелина на плота 30 mm. Прекалено големите бюра затрудняват работещия, тъй като го карат  постоянно да се протяга, за да достигне оборудването, а това допълнително натоварва организма и води до MSI. Следва задължително да се осигури достатъчно място за клавиатурата и мишката. Особено често използваните предмети (телефон, документи, телбод, калкулатор), трябва да са разположени така, че да се достигат лесно, в обхвата на нормалната зона на работа. Ръцете, китките, лактите трябва да избягват острите ръбове.  Под бюрото трябва да е предвидено достатъчно пространство за краката. Повърхността трябва да не дава отблясъци.

Монитор – горната част на екрана трябва да е точно под линията на нивото на очите на служителя (на тези, които носят бифокални очила може да се наложи да свалят монитора надолу). Трябва да е разположен на разстоянието на дължината на ръката и изравнен с тялото. Също така трябва да е разположен перпендикулярно на прозорците и/или под източниците на светлина. Мониторът трябва да бъде наклонен назад.

Клавиатура – трябва да е изравнена с оператора (клавишът „Ф” да е пред пъпа) и да е разположена на нивото на лакътя или малко под него.

Мишка – трябва да е разположена малко под нивото на лакътя, да е близо до клавиатурата (някои потребители използват клавиатура без комплект цифри, за да си осигурят добра стойка с добро разположение на мишката). Ръката трябва да се махне от устройството, когато не се използва.

Работна среда – Осветлението следва да е подходящо – да не дава отблясъци и да не води до болка в очите. Нивата на шума трябва да са ниски, по този начин се предотвратява загубата на слух и стресът. Температурата, влажността и скоростта на въздушната струя следва да се поддържат на комфортни за тялото нива.

Организация на работните помещения – Работното помещение трябва да е проектирано и оразмерено по начин, позволяващ смяна на работната поза, както и на различни работни движения. Площта на помещението, необходима за работата на един човек, трябва да бъде минимум 4,5 m2, а кубатурата – 13 m2. Не правилно подбраните мебели, не отговарящи на индивидуалните особености на  работещите в офиса, както и лошото им разполагане, водят до MSI, вследствие на принудителната работна поза.

За работа в офис помещения, препоръчваме следните параметри на микроклимата:

– температура на въздуха – 18-25 ºС;

– относителна влажност на въздуха – 60-40 %;

– скорост на движение на въздуха- да не превишава 0,2 m/s за студения период и 0,2-0,5 m/s за топлия период от годината;

– за топлия период се допуска превишаване на тези граници с 3 ºС по отношение на температурата, измерена в 14 часа на най-горещия месец.

Лошото качество на въздуха, по отношение на микроклимата и при наличие на замърсяване от отделяния СО2, довеждат до намаляване на ефективността на работата, до обща отпадналост, умора, а понякога и до заболяване.

При наличие на силно слънчево греене на работното място, съобразено с характера на извършваната дейност, препоръчваме да бъдат прилагани мерки за ограничаването му, като за целта могат да се използват щори, завеси и др.

Следва продължение