Значението на грижата за здравето на опорно-двигателния апарат на ранен етап

Много деца и млади хора страдат от мускулно-скелетни смущения (МСС). Тези проблеми може да се изострят при започване на трудовия им живот. Наднорменото тегло и липсата на движение увеличават риска от МСС при младите хора и децата. Все пак  те могат да бъдат предотвратени. Свеждането на тези рискове до минимум е многостранен процес. Трябва да бъдат обхванати общественото здравеопазване, образованието и здравословните условия на труд.

Кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)  ,,Облекчи товара” ( “Lighten the load”)  се провежда от 2020 до 2022 г и има за цел да насочи вниманието към МСС, причинени от работа  и значението на предотвратяването им. Стремежът е да се насърчат работодателите и служителите да си сътрудничат по въпроса и да се популяризира доброто здраве на опорно-двигателния апарат сред работещите в ЕС.

Процентът на деца в училищна възраст със МСС в ЕС е доста висок – 30. Младите работещи на пазара на труда (между 15 и 32 г.), страдащи от подобни проблеми са  даже 34,1 %. Това се случва поради няколко основни причини. Някои лица са с вродени такива проблеми, но при други те са придобити в последствие. Придобитите МСС се дължат на рискови фактори, които са напълно предотваратими с помощта на подходящите мерки. Това са физически, психологически и социоикономически фактори.  Спазването  им е необходимо, за да бъдат служителите здрави и работоспособни. На пазара на труда вече се срещат служители с МСС. В хода на работата те могат значително да се обострят. Тук идват на помощ мерките за предпазване. С подход на ограмотяване по темата може да се разбере как и защо възникват тези проблеми и да се преодоляват. Доброто здраве на опорно-двигателния апарат е пряко свързано с качеството на живот и трудоспособността.  Ако се работи по предпвазването на децата от такива проблеми, един ден те ще навлизат на пазара на труда в добро физическо здравословно състояние и ще намалее  процентът на страдащите от МСС.

Основни фактори за поява на МСС сред деца и подрастващи:

 • Недохранване или наднормено тегло
 • Слаба или прекалена физическа активност
 • Липса на игри на открито
 • Консумация на цигари иалкохол – спиртните напитки изтеглят калиця от костите и ги правят крехки и чупливи;
 • Лоша или неправилна стойка
 • Прекалено дълъг престой в седнало положение
 • Прекаляване с употребата на електронни усторйства- свързано и с престой седнал
 • Спортни травми
 • Тежки товари на гърба – дори ученическите раници
 • Увреждания от свирене на музикален инструмент
 • Проблеми с умственото здраве
 • Неравенства в социалния статус

Изследванията показват резултати, несъвместими изцяло с тези рискови фактори и появата на МСС при деца и младежи. Това може да се дължи и на някои и методологични ограничения на тези проучвания. Все пак се доказва пряката връзка между появата на такива проблеми и рискови фактори като спортни травми, наднормено тегло и слаба физическа активност.

За ограмотяването на учениците по темата се работи с помощта на съответните учебни начинания – уроци, презентации. Важна обаче е крачката от познаването на информацията до приложението й в поведението.  Подобни начинания могат да бъдат по-пркатически насочени, да съдържат не само обяснения, но и да включват физически упражнения.  Макар т.нар. ,,физзарядка” да е нещо остаряло от минал исторически период в български условия, смисълът на подобно начинание си остава. Подобни опити за съчетание на теория и практика могат да бъдат успешни.  Много полезни  биха били уроците по физическо възпитание, включването на двигателна активност дори в други учебни дисциплини. Те  са ключови за предпазване от МСС или поне за  намаляването броя и тежестта на случаите. Положително въздействие оказва и ергономичното обзавеждане в училищата – столове, бюра, компютърни аксесоари. 

Ние от Респонса Превент не сме само служба по трудова медицина, а консултант по здраве и безопасност. Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрите и повишите културата по здраве и безопасност във вашата компания.