Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност на работното място

Разбирането за това какво е емоционална интелигентност и защо е толкова важна на
работното място е от все по-ключово значение в днешния динамичен свят.
Хората по природа са емоционални същества, но само емоционално интелигентните могат да
разпознават емоциите – както своите, така и тези на другите, и да работят с тях, за да постигнат
възможно най-добрия резултат за всички.

Значението на емоционалната интелигентност на работното място

Емоционално интелигентните хора са много по-склонни да успеят в работата си. Представяме
ви петте стълба на емоционалната интелигентност на Даниел Гоулман, които показват колко
ценни са тези характеристики за професионалиста:

  1. Самосъзнанието е от решаващо значение за разбирането на силните и слабите страни и е особено полезно при получаване на обратна връзка.
  2. Саморегулацията е важна характеристика, която прави хората способни да се изразяват както открито, така и тактично. Без това, емоционалните изблици са по-вероятни.
  3. Мотивацията също е важна характеристика. Емоционално интелигентните хора се нуждаят от малко външна мотивация, защото се гордеят, че постигат значими неща единствено в името на личната си реализация.
  4. Емпатията е способността да се разбере как друг човек се чувства, особено когато тази перспектива е много различна от нашата собствена. Хората са много по-склонни да следват някой, който проявява истинска съпричастност.
  5. Социалните умения са важни, когато създавате приятелства, печелите доверие и изграждате връзка с колеги. Всички професионални умения на света понякога не са достатъчни, когато някой няма основни умения за общуване.

Четейки тези пет стълба е лесно да се заключи, че човек с висока емоционална интелигентност
е идеалният колега. Но само притежаването на умение не е достатъчно. Важно е да използвате
емоционална интелигентност на работното място, за да подобрите взаимоотношенията и да
подобрите своето представяне.