ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ В БИТА

От дълго време електричеството е част от  човешкия живот. Сега хората дори не могат да си представят какво биха правили без електричество. Днес то вече е проникнало във всички сфери на човешката дейност, било то жилищни и комунални услуги, култура, индустрия или ежедневие.   

Разнообразието от приложения се дължи на факта, че електричеството може лесно да се преобразува в други форми на енергия. Например с помощта на нагревателни елементи може да се получи топлинна енергия за отопление, а с помощта на електрически двигатели може да се получи механична енергия.

Но всички отдавна знаем, че електричеството е не само полезно, но и много опасно. Този факт се определя преди всичко от факта, че електрическият ток не може да бъде разпознат визуално или звуково. Ето защо, за да защитите себе си и близките си, трябва да запомните някои прости правила за електрическа безопасност.

Според изследванията повечето от травмите, от които хората страдат, се случват в резултат на грешки. Това са нарушения на най-простите стандарти за електрическа безопасност, използване на дефектни устройства, неправилно ползване на електрическите инсталации в помещението, опити за ремонт на устройства без необходимата квалификация.

За да предотвратите възможни проблеми при използване на електрически уреди, трябва да запомните:

1) Често нараняванията са причинени от нарушения на изолацията на захранващите кабели на места, достъпни за контакт. Ето защо е добре поне от време на време да проверявате целостта на кабелите и тяхната изолация. Електрическите кабели не трябва да влизат в контакт с газопроводи, водопроводи и отоплителни тръби, както и с комуникационни проводници.

2) Важно е да проверите дали наличните предпазни устройства /предпазители и дефектнотокови защити/ работят правилно по време на претоварване или късо съединение. Тоест в точното време те трябва да изключат, като същевременно изключат възможността за запалването на окабеляването.

3) Препоръчително е да се следи целостта и правилната работа на останалите части от електрическата инсталация. Това са контактите и ключовете. Сега има много качествени производители, които произвеждат добри и доказани продукти. Ето защо е също толкова важно да намерите и инсталирате надеждни продукти във вашия дом, както и да ги експлоатирате правилно. Тоест често повтаряните правила –  не дърпайте кабела, за да изключите от контакта и не ползвайте щепсели, които не са подходящи за контакта.

4) Не се препоръчва да оставяте електрически уреди под напрежение за дълго време. И ако това се случи и уреда не работи, тогава е добре да поверите ремонта му на квалифицирани работници.

5) Всяко електрическо устройство е разработено така, че да се гарантира безопасното му ползване. Следователно, всякакви повреди и дефекти на корпуси, изолационни материали, кожуси, защитни екрани, изискват незабавно отстраняване. Забранено е използването на повреден електрически уред.

6) Тъй като водата е отличен проводник на ток, работещите електрически устройства трябва да се държат далеч от съдове за вода (аквариуми, вани). Забранено е да се докосват работещи уреди, включително превключватели и бутони, с мокри ръце.

7) Преди да използвате електрическия уред, трябва да се запознаете с приложените към него инструкции. Не ремонтирайте уред, включен в мрежата.

Пазете се! Не забравяйте, че електрическата енергия е опасна, бъдете внимателни!