Да си представим, че сме учители: какво е „Безопасно училище“ през погледа ни?

Здравословна и безопасна работна обстановка в училище“. Формулировката е актуална за широк спектър пряко или косвено обвързани с учебната система с актуалната информация, че 9 от 10 педагогически специалисти у нас се срещат със значителен стрес на работното място

 

За „Респонса Превент“, консултант по здраве и безопасност при работа, адекватната работна среда в учебното заведение стимулира пълноценно учебния процес, когато рисковите фактори са професионално идентифицирани и обслужени, а наред с мерките по контрола им се работи дългосрочно по изграждане на културата на превенция на риска. От „Безопасно училище“ – резултат от богата практика и актуална експертиза на екип от специалисти по трудова медицина, здраве и безопасност при работа, днес се възползват вече 300 учебни заведения в цялата страна. В „Безопасно училище“ са съсредоточени всички нормативни изисквания на четирите фактора на здраве и безопасност – работодател, служител, консултант и контролен орган.

„С концепцията на „Безопасно училище“ се стремим да предложим перспектива, която надхвърля формалните изисквания и заявява като цел реалното здраве в училище“

, поясняват от „Респонса Превент“.

Повече от десет години успешно партньорство с лидера по здраве и безопасност бяха повод да посетим едно от над 180-те учебни заведения, които работят под знака на „Безопасно училище“ днес – столичното 104-то ОУ „Захари Стоянов“. Забележителната сграда с почти вековна история в наши дни е работно място на голям педагогически колектив. По думите на Капка Велинова, дългогодишен директор на 104 ОУ „Захари Стоянов“, това е едно голямо основно училище, в което се полагат много грижи за учениците и за учителите. Какво означава, какво предполага и какво носи „безопасното училище“ от перспективата на колектив, който всеки ден се срещат с над 800 ученици? Защо грижите за здравето и безопасността на хората, солидарно отговорни на свой ред за изграждането на децата ни като личности, е важна инвестиция в престижа на самото училище?

„От гледна точка на учител безопасното училище е там, където средата му помага да даде най-доброто от себе си във взаимоотношенията си с децата. За учениците също е важно да имат една спокойна среда, която ги предпазва от всякакви инциденти“

, подчертава директорът. По думите ѝ в 104 ОУ „Захари Стоянов“ от над десетилетие разчитат  на партньор в лицето на “Респонса Превент”. От първия за тях училищен звънец в далечната 2008 г. до днес под вещите грижи на колектива на това училище е съзряло цяло поколение ученици. Какво е носило сътрудничеството на това училище с лидера по здраве и безопасност „Респонса Превент“ в целия този период?

„Ние се обръщаме към „Респонса Превент“ както за консултации, така и за осигуряване на профилактични медицински прегледи,  оценка на риска, във връзка с документи, които е необходимо да се актуализират във връзка с промяна в законодателството. Те са партньори, които ни напомнят за сроковете, за това кога трябва да бъдат готови протоколите на  Комитета по условия на труд, за това да актуализираме инструктажите си“

– по думите на директора ред от специфики, с които от „Респонса Превент“ облекчават грижите на учителите и директорите. Това позволява на педагогическия екип да остане изцяло посветен на учебните резултати.

Какво е „Безопасно училище“ от перспективата на консултанта по здраве и безопасност при работа?

Класическата формулировка „трудова медицина“ дава представа за относително малък дял от здравето и безопасността, пояснява Нейко Нейков, управител на „Респонса Превент“.

“Чрез концепцията на „Безопасно училище“ ние се стремим да надраснем пределите на трудовата медицина и да заложим на добри практики и стандарти от целия свят”

, подчертава той. Всяко работно място предполага набор от специфични предизвикателства пред здравето и безопасността, и учебната среда не е изключение, пояснява той. С пълноценното ангажиране към здравето и безопасността в училище, като важна част от управленската концепция, учебното заведение заявява недвусмислено стремежа да предложи среда, където талантът може да расте и да се развива, смятат в „Респонса Превент“.