COVID -19. Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения

Този материал е предоставен на Респонса Превент от Доц. Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа, за което и благодарим!

Това ръководство осигурява на управителите на здравни заведения и на здравните работници обзор на ключовите действия, необходими за опазване на здравето и безопасността на работното място.

Здравните работници играят критична роля в овладяване на разпространението на COVID-19 и са основа на превантивните дейности на всяка държава за ограничаване разпространението на болестта. На първа линия здравните работници осигуряват необходимата грижа за пациенти със съмнение или потвърден COVID-19, често в условия, които ги поставят на изпитание. Те са изправени пред по-големи рискове от потенциална инфекция с COVID-19 в усилията им да защитят обществото.

Те могат да бъдат изложени на опасности като психологически дистрес, умора, професионален бърнаут или стигма. СЗО оценява тази съществена основна дейност, както и значението и отговорността за защита на работната сила в здравеопазването.

Цел

Целта на това ръководство е да се предпазят здравните работници от инфекция и
да предотврати потенциалното разпространение на COVID-19 в здравните заведения. То съдържа серия от опростени напътствия и напомняния въз основа на по- задълбочените технически указания на СЗО за превенция и контрол на инфекциите в здравните заведения в контекста на COVID-19:

„Превенция и контрол на инфекциите по време на здравни грижи при съмнение
за коронавирус (nCoV)”
(25 януари 2020 г.). Вижте техническите указания на СЗО за изчерпателна информация.

Тук може да изтеглите цялото ръководство.