Център за управление на качеството

На 1 август 1997 г. германските автомобилни производители и техните доставчици основават Център за управление на качеството (QMC). QMC в Асоциацията на автомобилната индустрия (VDA) има за задача да насърчава качеството в автомобилната индустрия и да доразвива концепцията за качество по цялата верига на добавената стойност на производителите и доставчиците.

Научете повече