Предстои ми да се явя на ТЕЛК, но съм безработен I Какво да правя?

За необходимостта от Производствена…

Периодичен инструктаж: Как и Защо?

Инструктаж и обучение по безопасност…

Задължителни документи за организация на работата в условията на COVID-19

Във връзка с разразилата се криза с COVID-19, която започна през пролетта, работодателите имат задължение да информират своевременно своите служители, за предприетите противоепидемични мерки и организация на работата във фирмата.

Трудоустрояване и закон за хора с увреждания - разлики между тях

С приемането, в края на 2018 г., на Закон за хората с увреждания /ЗХУ/ се въведе задължението, всички работодатели с повече от 49 работещи, да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно определена квота.
ЗХУ

Удължаване на срока по ЗХУ

Срокът за подаване на квотите за…

Задължително носене на маски на обществени места

Заповедта е отменена. Очакваме нейното…