Measurement System Analysis and Statiscal Process Control (MSA & SPC)

Всеки ден животът ни се влияе от все повече и повече данни. Ние се превърнахме в общество, управлявано от данни. В бизнеса и индустрията използваме все повече данни. Днес производствените компании събират огромно количество информация чрез измерване и проверка. Когато тези данни за измерване се използват за вземане на решения, относно процеса и бизнеса като цяло, е жизненоважно данните да са точни. Ако има грешки в нашата система за измерване, ние ще вземаме решения въз основа на неверни данни. Може да взимаме неправилни решения или да произвеждаме несъответстващи части. Правилно планираният и изпълнен анализ на системата за измерване (MSA) може да помогне за изграждането на здрава основа за всеки процес на вземане на решения, базиран на данни.

Какво е анализ на измервателната система (MSA)

MSA се определя като експериментален и математически метод за определяне на вариацията, която съществува в рамките на измервателен процес. Вариацията в процеса на измерване може пряко да допринесе за цялостната променливост на процеса. MSA се използва за сертифициране на измервателната система за използване, чрез оценка на точността, точността и стабилността на системата.

Какво е измервателна система?

Преди да се потопим по-нататък в MSA, трябва да прегледаме дефиницията на измервателна система и някои от често срещаните източници на вариации. Система за измерване е описана като система от свързани мерки, която дава възможност за количествено определяне на определени характеристики. Тя може също така да включва колекция от измервателни уреди, осветителни тела, софтуер и персонал, необходими за валидиране на определена мерна единица или за извършване на оценка на характеристиката или характеристиката, която се измерва. 

Защо да извършвате анализ на измервателна система (MSA)

Ефективният процес на MSA може да помогне да се гарантира, че данните, които се събират са точни и системата за събиране на данни е подходяща за процеса. Добрите надеждни данни могат да предотвратят загубата на време, труд и скрап в производствения процес. Една неефективна система за измерване може да позволи приемането на лоши и отхвърлянето на добри части, което води до недоволни клиенти и прекомерно много скрап. MSA можеше да предотврати проблема и да гарантира, че се събират точни и полезни данни.

Как да извършите анализ на измервателната система (MSA)

MSA е колекция от експерименти и анализи, извършени за оценка на способността на измервателната система, производителността и количеството несигурност по отношение на измерените стойности. Трябва да прегледаме данните от измерванията, които се събират, методите и инструментите използвани за събиране и записване на данните. Нашата цел е да определим количествено ефективността на измервателната система, да анализираме вариацията в данните и да определим вероятния й източник. Трябва да оценим качеството на данните, които се събират по отношение на вариацията на местоположението и ширината. Събраните данни трябва да бъдат оценени за пристрастие, стабилност и линейност.

По време на MSA дейност, количеството на несигурността на измерването трябва да бъде оценено за всеки тип измервателен уред или инструмент за измерване, дефиниран в плановете за контрол на процеса. Всеки инструмент трябва да има правилното ниво на дискриминация и резолюция за получаване на полезни данни. Процесът, използваните инструменти (измервателни уреди, приспособления, инструменти и др.) и операторите се оценяват за правилна дефиниция, точност, прецизност, повторяемост и възпроизводимост.

Класификации на данните

Преди да анализираме данните и / или измервателните уреди, инструменти или приспособления, ние трябва да определим вида на данните, които се събират. Данните могат да бъдат атрибутни или променливи. Данните за атрибутите се класифицират в специфични стойности, където променливите или непрекъснатите данни, могат да имат безкраен брой стойности. По-подробни определения можете да намерите по-долу.

Главната проба

За да извършите изследване, първо трябва да вземете проба и да установите референтната стойност в сравнение с проследим стандарт. Някои процеси вече ще имат „главни проби“, създадени за горния и долния край на очакваната спецификация на измерването.

Организация на обучения на VDA QMC

Организация на обучения на VDA QMC съвместно с Респонса Превент – единствен лицензиран партньор на територията на България от 2016 г.

Респонса Превент е консултант по здраве и безопасност, Служба по трудова медицина, учебен център и лицензиран партньор на VDA QMC. 

Чрез стремеж за постоянно развитие, ние управляваме риска и безопасността на работното място. Част сме от международната група Health and Safety Alliance, която се развива в 15 държави в целия свят.

Защо VDA QMC?

Основан през 2001 г., учебният център VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) предоставя опит във всички области на качеството в автомобилната индустрия. Фокусът е в цялостното предаване на качествено ноу-хау директно на потребителя. 

Респонса Превент прилага правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество на обученията.

Семинари по управление на качеството – прилагане на практика

Спектърът на обучение варира от квалификация на одитора, през FMEA и толерантни методи до удовлетвореност на клиентите и курсове по анализ на измервателни системи и осигуряване на надеждност. Всички семинари се водят от опитни лектори от автомобилната индустрия.

Успехът не е всичко. Но всичко е нищо без успех.

Успехът идва и си отива. Онези, които се стремят към непрекъснат успех, знаят, че трябва да предприемат действия. Управлението на качеството на всички нива е ключът.

Все по-често в автомобилната индустрия и нейната верига за доставки, става особено важно да се отговаря на новите технологии, променящите се пазари и непрекъснато нарастващите изисквания с качествено впечатляващи концепции.

Ние ви помагаме да се справите с тези и бъдещи предизвикателства.

Нов бизнес сегмент на Центъра за управление на качеството (QMC) в Немската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) предлага широка гама от курсове за управление на качеството на средни и малки компании, които са точно съобразени със специализираните изисквания на промишлеността.

Необходимост от квалификация.

Независимо дали сте Tier 1, 2 или 3, или бихте искали в бъдеще да достигнете до това ниво на доставки, задължителните квалификации изискуеми от VDA ще отворят врати за Вас и Вашите служители, като Ви квалифицират и превърнат в допустим кандидат за извършване на производство и доставка за марките VW, Audi, BMW и Mercedes.

Свържете се с нас на посочените контакти за всякакви въпроси.

АУТОМОТИВ ОБУЧЕНИЯ И СТАНДАРТИ – ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

Премина една не лесна година изпълнена с професионални и лични предизвикателства, но пред нас е новата, която вещае старото “нормално” да се завърне. 

Ежегодно представяме годишния си календар на планираните обучения от Респонса Превент – единствен лицензиран партньор на VDA QMC на територията на страната. Предлаганите обучения и внедряване на стандарти за автомобилната индустрия в България, в едно с графика за 2021, ще съдействат да не спираме да се квалифицираме и надграждаме професионално. 

Планирайте лесно и отворете врати пред служителите и предприятието си.

През 2016 г. Респонса Превент (тогава Team Prevent  Bulgaria), беше избрана за местен партньор опериращ на територията на България, под лиценза на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) за предоставяне на нейните лицензирани обучения. 

Ние стриктно прилагаме правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество, а през настоящата година портфолиото ни е надградено с две нови актуални и практични обучения за повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията на вашите служители.

Актуалните обучения с достъпна опция за онлайн заявка за участие може да откриете на Предстоящи обучения.

 

Quality Brunch 2020

Quality Brunch 2020 – заявете своето участие! #qualitybrunch

За трета поредна година имаме удоволствието да организираме специализираното събитие и да представим актуални новини и промени в изданията на международни стандарти.  

Насочено към автомобилната индустрия в България, Quality Brunch 2020 и планирано за 17 октомври 2020г. ще бъде с фокус върху обучения за управление на качеството и прилагане на редица международни стандарти и практики в тази дейност.

Технологиете в днешно време са на наша страна и предвид динамичната ситуацията, събитието ще се проведе онлайн, предоставяйки на участниците лесен и персонален достъп от всяка точка на света.

Специални гост лектори от Полша ще се включат с aктуалните промени в стандартите и ще споделят добри практики от  международния пазар. 

Аутомотив Брънч ще се проведе двуезично – на Български и на Английски език.

Очаквайте програма по-долу. Уебинара ще трае половин ден.

Участието е безплатно, но с ограничени места. Може да заявите предварително присъствието си като последвате линкаРегистрация

9:45 Откриване на Quality Brunch 2020

10:00 Борислава Тодорова – Нови изисквания по стандарт VDA 6.3 от 2020 г. ; Automotive core tool – задължителен за допускане до изпитен ден за одитор по 6.3 и получаване на 3 годишно право за одит чрез сертификат и карта. ;

11:00 Konrad Kubieniec – Changes and news in the VDA reference manuals.

11:30 Anna Niedźwiedzka-Kubieniec – What’s new with current revision of VDA & AIAG FMEA reference manual?

12:00 Hubert Prochera – The importance of technical cleanliness in assembly processes acc. to VDA manual 19.2.

10:30 Кирил Коев – Новостите в наръчника FMEA; Практика и нови формуляри.;

12:30 Ивелина Палийска – С какво ни момага APQP & PPAP?;

Закриване на Quality Brunch 2020

Годишен календар на планирани аутомотив обучения и стандарти под лиценза на VDA QMC

През 2016 г. Респонса Превент беше избрана за местния партньор опериращ в България под лиценза на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) за предоставяне на нейните лицензирани обучения. Ние стриктно прилагаме правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество на обученията. Въз основа на нашата експертиза ние разработваме също и наши нелицензирани обучения, за да Ви подкрепим допълнително в повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията на Вашите служители и да ви донесем допълнителна стойност.

Автомобилната индустрия става все по-глобална и затова е изправена пред редица предизвикателства, а основното предизвикателство в днешно време е подходящо обучен и подготвен персонал. Затова наша основна цел е фокуса върху служителите. Постигаме я като помагаме на компаниите да се справят с въпроси, свързани с качеството, както и с мотивацията на служителите.

Актуалните обучения с достъпна опция за онлайн заявка за участие може да откриете на Предстоящи обучения: 

ID 503 Product Safety & Compliance Representative 20-21/02 BESTSELLER 

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S 27/02 BESTSELLER 

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day 11-15/05  

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA 13-14/07 NEW 

ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam 8-10/07 NEW 

Планирайте лесно квалификацията на служителите си с годишната ни програма с обучения и внедряване на стандарти за автомобилната индустрия в България.  

ABB се развива в България

ABB се развива в България – Открива нова производствена база за продукти с ниско напрежение в Петрич.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители.

А последните новини са че АBB ще открие най-новия си завод в България само единадесет месеца след официалния старт на строителството – който се оглави на 17 септември 2019. Новото съоръжение е втората инвестиция на компанията в Петрич и петата производствена база на компанията в България.
Заводът с площ от 7400 кв.м. ще произвежда продукти с ниско напрежение за АBB. Новата инвестиция ще създаде още 420 работни места. Българските заводи на ABB доставят продукцията си за заводите на компанията в Германия и Швейцария. АBB разполага и с два завода в Раковски, както и производствено звено в Севлиево. В София ABB разполага с развоен център за стъпателни регулатори за трансформатори.

Инженерна академия 5 на Visteon стартира през октомври 2019

За пети пореден път България ще има възможност да покаже талантите си в сферата на инженерството – „Инженерна академия 5“ на Visteon стартира през октомври 2019.

Компанията Visteon започва дейността си след като се отделя от Ford Motor Company, а впоследствие придобива бизнес звеното електроника от Johnson Controls. Visteon успешно трансформира бизнеса си във фокусиран в електрониката доставчик с водещи позиции на пазара в Азия, Европа и Северна Америка. Към днешна дата 11-те хиляди служители на Visteon по целия свят са се посветили да прилагат таланта, технологията и глобалните ни ресурси за преобразуване на опита с електрониката в автомобилния кокпит.

За пета поредна година най-големият развоен център на „Вистеон“ стартира Инженерна Академия, чиято основна цел е да улесни и ускори процеса по придобиване на базови знания за дизайна и управлението на електрониката на вградените устройства. Компанията започна подбора на желаещите, които да се включат в обучителната инициатива. Допуснатите участници ще имат възможността да преминат през цялостна програма, включваща теоретични обучения, примери от реални проекти и практически упражнения. Разглежданите теми са: C/C++ development, Electronics and software for embedded systems, Data structures and algorithms, Object oriented design. Успешно завършилите 4-месечната програма ще имат възможността да се присъединят към инженерните екипи на компанията като стажанти или ще получат предложение да заемат позицията на младши инженер и ще започнат работа по проекти за клиентите на компанията – водещи световни автомобилни гиганти като Daimler, BMW, Peugeot, Renault, Ford, General Motors, VW Group, Honda. Досегашните четири издания на Академията са изключително успешни – до момента 90% от участниците в програмата стават част от инженерните екипи на Вистеон България.

Промени в IATF 16949 и новини за първите одитори

Последните промени в структурата на стандарта IATF 16949 ще наложат преквалификация на първите одитори на IATF 16949 от 1-ва / 2-ра страна.

Новостите в стандарта са иновативни и модерни.

„IATF 16949 – Изпит за преквалификация на 1-ва / 2-ра партия одитори“ (ID 255) вече не съдържа писмена част. Вместо това изпитът е проектиран като одитна симулация с нов акцент върху одиторските умения.

Описанието на курса за одитори и номера му също претърпяха промяна.

Новата вазия на наименованието е „IATF 16949 – Работилница за преквалификация на сертифицирани одитори от 1-ва / 2-ра страна“ (ID 240) и ще се проведе по-нов иновативен начин.

Традиционната форма на обучение ще бъде заместена с модерирана дискусия.

Това развитие налага и нуждата от преквалификация и надграждане на практикуващите одитори.

Като единствени лицензирани партньори на VDA QMS, РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ще включи сертифицираните си лектори на предстоящото надграждане. Курса ще се проведе за лекторите в България в периода от средата на м. Септември до средата на м. Октомври 2019г.

След приключване на калибрирането, кадрите от екипа на Респонса Превент ще са придобили най-актуални знания и ще бъдат сертифицирани да преподават обновената версия на стандарта IATF 16949.

VDA QMC – ШАПКАТА В АВTОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) се състои от повече от 620 компании, участващи в производството за автомобилната индустрия във Федерална република Германия. Членовете са разделени в три групи – автомобилни производители, автомобилни доставчици,  ремаркета, специални каросерии и автобуси. Тези три групи производители намират своето представителство в три глобални отдела.

Едно от условието за работа с тях е да бъдете квалифицирани и сертифицирани по утвърдени стандарти по качеството и контрола на продукцията.

Чрез своя Център за обучение и професионално развитие, основан през 2001 г., VDA Център за управление на качеството споделя солидното си ноу-хау в областта на управлението на качеството и качеството в автомобилната индустрия. 

“Най-високата професионална компетентност, дългогодишен опит и професионален трансфер на знания на потребителите – това е, което е в центъра на нашето внимание.” 

На територията на България единствен лицензиран партньор с право да прилага дейността на обучителния център на VDA QMC е Респонса Превент.

Ние организираме отворени и вътрешно-фирмени обучения на задължителни квалификации в автомобилната индустрия. 

Запознайте се с някой от стандартите на VDA QMC и обучителния център на Респонса Превент. Ето и част от тях:

VDA 6 – УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (ДОСТАВЧИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА И НЕМСКАТА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

Ако Вашата организация иска да доставя продукти и услуги за европейската автомобилна промишленост, включително за немската, Вие трябва да отговаряте на изискванията на стандарта VDA 6 (Verband Der Automobilindustrie/VDA Automotive).

VDA 6 важи за Fiat, Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Peugeot Citroën, Renault и Daimler AG. В САЩ VDA 6.1 е задължителен за доставчици от първо ниво на Volkswagen от 1997.

Доставчиците за автомобилната промишленост могат да изберат също и стандарта ISO/TS 16949 за изисквания за качество. ISO/TS 16949 покрива изискванията на стандартите QS 9000, VDA 6.1, AVSQ и EAQF и е приет като алтернатива на тези стандарти от европейските и другите основни производители на автомобили.

ОДИТИ НА ПРОЦЕСИТЕ – VDA 6.3

Одити на процесите по VDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка и контролирайте риска при процесите.

VDA 6.3 е задълбочен инструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилна промишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти или услуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити на процесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF 16949:2016.

Стандартът VDA 6.3 може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост като инструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включва компании, които се занимават с:

  • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
  • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широко използван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

APQP & PPAP ACCORDING TO AIAG  

26-27 Септември 2019г., гр. София

Компаниите, внедрили IATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите (APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процеси отговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът на одобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите на клиенти необходимите доказателства, които показват, че „Всички доставчици на изисквания за проектиране и спецификации на клиента се разбират правилно от доставчика и че процесът има потенциал за постоянно производство на продукти, отговарящи на тези изисквания по време на действителен цикъл на производство ”

Обучаващите се ще научат за инструментите, процедурите и изискванията за отчитане, посочени в референтното ръководство APQP. Ще покрием също процедурите, изискванията за отчитане и дейностите, посочени в наръчника за процес на одобрение на производствената част.

ПРОДУКТОВ ОДИТОР – VDA 6.5

11 Октомври 2019г., гр. София

Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти. Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуер водят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна програма за одит на продукти помага на организациите да отговорят на тези взискателни очаквания и управляват риска, когато програмата за одит на продукта предвещава опасения. Качеството на продукта е гарантирано чрез последователно прилагане на превантивни методи за планиране на качеството по време на фазата на разработване, одитът на продукта помага да се оцени ефективността на това превантивно планиране на качеството по време на серийното производство, като подчертава и управлява всички проблеми.

Този курс за обучение е разработен от VDA QMC и включва комбинация от представени от обучители презентации и групова работа.

Акценти в обучението:

  • Основи на одита на продуктите; 
  • Структура на одитната програма и последователността на одит на продуктите; 
  • Планиране на одит; 
  • Провеждане на одит на продукта; 
  • Практически насоки за изготвяне на доклад; 
  • Коригиращи действия; 
  • Квалификационни изисквания към одиторите на продукти;

Производството на автомобили в Европа и автомобилната индустрия в България

По статистика на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). към 2019г. в страните от ЕС са ангажирани 2.6 млн. Души. Това е 8.5% от работната сила в съюза.

Най-много хора са ангажирани в производството на автомобили, двигатели и компоненти за автоиндустрията в Германия (870 хил.), Франция (223 хил.) и Полша (203 хил.). За България фигурира числото 24 380.

Наскоро от Аутомотив Клъстер България съобщиха, че в страната има над 230 компании, произвеждащи компоненти за автомобилната индустрия, като в тях са заети над 60 хил. души. Според нас, от Респонса Превент, разминаването вероятно идва от тълкуването на термина “директно ангажирани в производството на автомобили”.

Интересни са данните, показващи в кои страни производството на автомобили формира най-голям процент от общата заетост. По този показател на първо място е Словакия с 15.4%. Там заводи имат “Киа”, “Хюндай”, “Фолксваген” и “Ягуар Ленд Роувър”. В Румъния 15.3% от всички заети са в автомобилната индустрия основно заради завода на “Дачия”. Третата позиция е за Чехия (13.4%), като основният работодател в страната е “Шкода”.

Друга статистика на АСЕА сочи, че в страните от ЕС има 309 завода за производство на леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и двигатели. 137 от тях правят леки коли. България пък присъства със завода край Баховица за сглобяване на автомобили “Грейт Уол”. Общо в 21 от 28 страни от ЕС има заводи за превозни средства или двигатели за тях.

Добрите новини в сферата на автомобилната индустрия за България, са че продължава преговори да спечели договора с Фолксваген за изграждане на нов завод. По информация на Респонса Превент решение ще има в началото на м. Октомври 2019г.

“Фолксваген” трябва сам да похарчи около 1 милиард за строителството на новия завод. Но концернът трябва да предвиди и стотици милиони за релокация. Годишният капацитет на завода е 300 000 автомобили и хиляди нови работни места.