Задължителни документи за организация на работата в условията на COVID-19

Във връзка с разразилата се криза с COVID-19, която започна през пролетта, работодателите имат задължение да информират своевременно своите служители, за предприетите противоепидемични мерки и организация на работата във фирмата. Те са длъжни да продължат да спазват всички изисквания по осигуряване на безопасни работни места, независимо дали работата продължава да се извършва в помещенията на работодателя, или се извършва работа от разстояние.

Във връзка с това работодателите трябваше да разработят документация за епидемията от COVID-19, с която да запознаят своите служители. За да бъдат спазени противоепидемичните мерки и да се намали контакта между хората до минимум, препоръчително е служителите да се запознават по съответните вътрешни информационни канали.

Вътрешните документи за организация на работата в условията на COVID-19, с които трябва да са запознати всички служители са следните:

Инструкции за работа в условията на COVID-19 

 • за дезинфекциране на ръце и повърхности
 • за служебни пътувания
 • за срещи с клиенти
 • за действия при наличие на болен служител и т.н

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки по време на извънредното положение – 13.03-14.05.2020г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Оценка на риска за работа в условията на COVID-19

Всички служители трябва да бъдат запознати с нея и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали или да се запишат в списък за запознаване с оценката на риска

Оценка на риска за работа от разстояние при COVID-19

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Физиологичен режим на труд и почивка при работа от разстояние

Всички служители трябва да бъдат запознати с тях и да потвърдят това, чрез отговор във вътрешните канали

Заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане на мерките за работата в условията на коронавирус:

Издаване на протокол на ГУТ/КУТ за обсъждане на предприетите мерки във връзка с COVID-19

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки по време на епидемиологичната обстановка – след 14.05.2020 г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Програма за работа в условията на епидемиологична обстановка

Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи

Заповед за продължаване на въведените мерките и провеждане на извънреден инструктаж – след 12.06.2020 г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Програма за извънреден инструктаж

Заповед за прилагане на нови противоепидемични мерки от работодателите – 21.10.2020г.

 • Необходимо е да се сведе до знанието на всички работещи
 • Да се следи спазването на въведените мерки от персонала

Ние от Респонса Превент препоръчваме, за да се намали контакта между служителите да се преустанови събирането на подписи в книгите за инструктаж. Да се провежда и удостоверява извънреден инструктаж само на нови служители, ако има такива, които да бъдат запознати с изготвените документи във връзка с епидемията от коронавирус и с въведените правила и организация на работа във фирмата.

За работодателите, чиято дейност не е преустановена, към момента са въведени следните противоепидемични мерки, които трябва да изпълняват:

 • Да се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между работещите. Ако дейността не позволява спазването на това изискване, работодателите са длъжни да осигурят лични предпазни средства на служителите.
 • Да се организира работния процес на работниците в дистанционна форма, където е възможно, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 • Да се създаде график за почивките, за да не се струпват служители на местата за хранене и почивка.
 • В търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м.
 • На пазари, тържища и базари да се създаде организация за еднопосочно движение и дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите.

Освен изискуемите от държавата противоепидемични мерки ние препоръчваме следното:

 • Да се избягва пътуването с градски транспорт
 • Да се избягва събирането на голям брой служители на едно място, по каквато и да е причина
 • Срещите с колеги и клиенти да се провеждат предимно онлайн
 • Да се дезинфекцират работните помещения редовно, като се набляга на критичните точки /дръжки на врати, бюра, телефони и др./
 • Да се проветряват работните помещения по няколко пъти на ден
 • Възможно най-голям брой от служителите, чиято работа го позволява, да преминат на дистанционна форма, за период от няколко седмици, докато намалеят случаите на заболели хора
 • При поява на симптоми характерни за COVID-19, да не се посещават работните места и незабавно да се премине на работа от разстояние, ако е възможно
 • При поява на симптоми характерни за COVID-19, веднага да се потърси лекарска помощ

8 съвета по време на дистанционното обучение

Адаптацията се превърна в актуална тема за 2020 г., тъй като трябваше да се научим да живеем в свят различен от този, с който бяхме свикнали преди пандемията.

Онлайн обучението се превърна в нова норма за децата по целия свят, криеща здравословни и психологически рискове. В дългосрочен план, този тип обучение не е добро решение за придобиване на различни умения, както е в прякото общуване и социализация. Обучението вкъщи крие и здравословни рискове. Независимо дали детето седи пред компютъра по време на онлайн часовете или пише домашните си, за децата от всички възрасти е важна правилната стойка. Тя помага да се предпази гръбначния стълб.

Ергономичността на работното място по време на дистанционно обучение, е другия фактор за приспособяване на средата и за ограничаване излагането на физически стресори, които могат да доведат до дискомфорт или нараняване. Докато ергономичността е класически свързана с работното място, сега на много от нас се налага да работят от кухненската маса. За някои деца в училищна възраст, може да се окаже, че са в подобна позиция, по време на дистанционното обучение.

Ето няколко съвета, как да предпазите своето дете.

 1. Изберете пространство, посветено на ученето

Изберете пространство, свободно от други стимули, като например телевизор, който е свързан към система за видеоигри.

 1. Всичко наблизо

Подредете редовно използваните материали като химикалки, моливи, бележници и калкулатори от двете страни на компютъра и достатъчно близо, където ученикът не трябва да се навежда напред, за да ги достигне.

 1. Правилна стойка

Следвайте същите правила за правилна стойка, като тези за възрастни. Важно е постигането на ергономична позиция, като детето трябва да седи с лакти, ханш и колене, всички свити под ъгъл от 90 градуса. Липсата на опора за ръцете, може да доведе до напрежение в мускулите и по-тежки травми. Краката трябва да са подпрени на твърда повърхност, а не да висят във въздуха. Екраните или материалите за четене трябва да са точно пред тях, на една ръка разстояние и на нивото на очите, за да се избегне прекалено гледане надолу и напрежение на мускулите на врата. 

 1. Използвайте подпори, за да направите корекции

Повечето мебели не са изградени с оглед на пропорциите на децата. Ако нямате в дома си бюра, столове и маси с детски размери, работете с това, което имате. Кутия или кош за пране могат да осигурят подложка за краката. С възглавница на стола, може да повдигнете детето до правилната височина. Ако се използва преносим компютър, сложете го на подходяща височина за ученика, който го използва. Добавете и външна мишка. Ако екранът изглежда твърде нисък, помислете дали да не използвате кутия или няколко книги за да го повдигнете.

 1. Насърчавайте честите почивки

За разлика от възрастните, които издържат много повече на едно място, за децата това е доста трудно. Изградете много почивки за движение в ежедневието и им напомняйте за тях. Когато седите и работите дълго време на компютър, обикновено се препоръчва да ставате от мястото си на всеки 30 минути и да се раздвижвате. Разтягането е едно от най-добрите неща, които човек може да направи, ако определени части от тялото му се използват за повтарящи се движения. Разтягането също влияе положително върху притока на кръв и може да помогне на ученика ви да е ангажиран през целия ден.

 1. Избягвайте напрежението в очите

Докато тялото може да се умори, седейки на едно място твърде дълго, очите също могат да се уморят. Насърчавайте ученика си да отклонява погледа си от екрана на всеки 20 минути и да се взира във възможно най-отдалеченият обект за поне 20 секунди. Това помага да се избегне напрежението в очите.

 1. Добро осветление

Ако осветлението в работното пространство не е достатъчно, опитайте да добавите лампа наблизо или да регулирате щорите в стая.

 1. Разнообразни позиции при най-малките

Както всеки, който е прекарал време около дете, знае, че често се намира в пози, които не биха се харесали на повечето възрастни. Задържането дълго време в една поза при най-малките е голямо изпитание. Ако искат да учат, лежейки по корем, коленичили на пода на масичка за кафе или седнали на пода и облегнати на стената с изправени крака пред тях, оставете ги. Просто се уверете, че техните материали за четене или писане са правилно разположени, за да се избегне напрежение във врата.

Да останеш у дома си е ново предизвикателство за всички. На децата им липсват приятелите, учителите и ежедневието им. Не забравяйте, че всички сме в една и съща ситуация. Затова радвайте се на прекараното време заедно, вместо да се стресирате за неща, които не са под ваш контрол. Така всичко ще бъде по-лесно.

Как да разговаряте с децата си за COVID-19

Съвети за родители

УНИЦЕФ

Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването  коронавирус  (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако и децата ви също се чувстват тревожни. На децата може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн или по телевизията – или чуват от други хора – така че те могат да бъдат особено уязвими за чувствакато  тревожност, стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на другите.

1. Задавайте отворени въпроси и слушайте

Започнете, като поканите детето си да говори по проблема. Разберете какво вече знае, дали има достоверна и надеждна информация и го оставете да води разговора. Ако децата ви са съвсем малки и не са чували за епидемията, може би не е необходимо да повдигате въпроса – просто използвайте шанса да им напомните за добрите хигиенни практики, без да въвеждате нови страхове.

Уверете се, че сте в защитена среда и позволете на детето си да говори свободно. Рисуването, историите и други дейности могат да помогнат за започването на разговор.

Най-важното е, да не омаловажавате и да не отричате техните притеснения. Не забравяйте да признаете техните чувства и да ги уверите, че е естествено да се страхувате от тези неща. Демонстрирайте, че слушате, като им отделите цялото си внимание и се уверете, че разбират, че могат да говорят с вас и с техните учители, когато пожелаят.


2. Бъдете честни: обяснете истината по начин, който е подходящ за децата

Децата имат право на достоверна информация за случващото се в света, но възрастните също имат отговорност да ги пазят. Използвайте подходящ за възрастта им език, наблюдавайте реакциите им и бъдете бдителни за нивото на тяхната тревожност.

 Ако не можете да отговорите на техните въпроси, не се базирайте на предположения. Използвайте го като възможност да проучите отговорите заедно. Уебсайтове на международни организации като УНИЦЕФ и Световната здравна организация са надеждни източници на информация. Обяснете им, че част от информацията онлайн не е достоверна и че е най-добре да се доверят на експертите.

3. Покажете им как да защитят себе си и приятелите си

Един от най-добрите начини да се предпазят от коронавирус и други заболявания, е просто да бъдат насърчени редовно да си мият ръцете. Не е нужно да започвате специален разговор, който да бъде плашещ за тях. Пейте заедно или следвайте този танц, за да направите разговора ви забавен. Можете също така да покажете на децата как да покриват устата си с лакът, когато кашлят или кихат и да им обясните, че е най-добре да не се приближават твърде много до хората, които имат подобни симптоми.

Също така ги помолете да ви кажат, ако започнат да се чувстват  зле, ако имат температура, ако кашлят или имат затруднено дишане.


4. Успокойте ги  

Когато виждаме много тревожни новини по телевизията или онлайн, често у нас остава чувството, че кризата е навсякъде около нас. Децата не правят разлика между това, което виждат на екрана и собствената си реалност и могат да повярват, че са в непосредствена опасност. Можете да им помогнете да се справят със стреса, като им предоставите възможност да играят и да се отпуснат, когато е възможно. Практикувайте редовните хигиенни навици и се придържайте към ежедневния си режим, доколкото е възможно, особено преди лягане. Ако това е невъзможно, създайте си нови ежедневни ритуали в нова среда.

Ако имате инфекция във вашия район, напомнете на децата си, че няма вероятност да хванат болестта, че повечето хора, които имат коронавирус, не се разболяват и че много възрастни работят усилено, за да предпазят семейството ви в безопасност.

Ако детето ви не се чувства добре, обяснете, че трябва да остане вкъщи / в болницата, защото така  е по-безопасно за него и за приятелите му. Уверете го, че знаете, че е трудно (може би страшно или дори скучно) на моменти, но че спазването на правилата ще ви помогне да предпазите всички.  

5. Проверете дали не са жертви на тормоз или самите те не тормозят някого

Появата на коронавирус донесе множество съобщения за расова дискриминация по целия свят, така че е важно да проверите дали вашите деца не са обект на тормоз или дали не допринасят за тормоза.

Обяснете, че коронавирусът няма нищо общо с това как изглежда някой, откъде е или на какъв език говори. Ако в училище са станали свидетели на други деца, жертви на тормоз, те трябва да се чувстват удобно да споделят с възрастен, на когото имат доверие.

 Напомнете на децата си, че всеки заслужава да бъде в безопасност в училище. Тормозът е недопустим и неправилен и всеки трябва да се постарае да показва съпричастност и да оказва подкрепа.

6. Покажете им примери на хора, които помагат

За децата е важно да знаят, че хората си помагат взаимно с доброта и щедрост.

Споделете истории на здравни работници, учени и млади хора, наред с други, които работят за спиране на епидемията и за опазване на здравето в общността. Голямо успокоение е да знаем, че има много съпричастни хора, които полагат усилия за овладяване на ситуацията.

7. Погрижете се за себе си

Можете да помогнете на децата си само, ако и вие се справяте с тревожността. Децата ще наблюдават вашите собствени реакции на новините, така че го имайте предвид и за да им помогнете, им покажете, че сте спокойни и всичко е под контрол.

Ако се чувствате тревожни или разстроени, отделете време за себе си и се свържете с други семейства, приятели и доверени хора от вашата общност. Отделете малко време да правите неща, които ви помагат да се отпуснете и да се възстановите.

8. Завършете внимателно разговорите

Важно е да знаем, че не оставяме децата в състояние на тревожност. Когато разговорът ви приключи, опитайте се да прецените нивото на тревожност, като наблюдавате езика на тялото им, обърнете внимание дали използват обичайния тон на гласа си и наблюдавайте дишането им.

Напомнете на децата си, че те могат да водят други трудни разговори с вас по всяко време. Напомнете им, че ви е грижа, че ги слушате и че сте на разположение винаги, когато се чувстват притеснени.

Източник: Unicef

BNI Индустрия в помощ на българската икономика

 

BNI Индустрия обединява над 30 български компании, в помощ на българската икономика


На 10 ноември в БТА – София се проведе пресконференция на BNI Индустрия, за това как обединен, българския бизнес може да се развива и да се справи с предизвикателствата, пред които е поставен днес. 

Участие в конференцията, взе и Респонса Превент, като част от BNI Индустрия, представена от управителя си г-н Нейко Нейков. Припознавайки себе си в мисията на BNI, за развитие на българската икономика, чрез общи усилия, г-н Нейко Нейков представи компанията, която е консултант по здраве и безопасност и трудова медицина. Респонса Превент е създател на модели за безопасна среда в условията на COVID-19, за 19 икономически сектора.

…”Респонса Превент е партньор. Hиe споделяме отговорността с нашите клиенти като даваме писмени гаранция за нашите услуги! Предоставяме решения от край до край за здраве, безопасност и трудова медицина. 

Респонса Превент вече 13 години, вървим ръка за ръка със своите клиенти в мисията здраве и безопасност, с нашите партньори в 15 европейски държави. За нас в Респонса Превент здравето и безопасността са кауза. 

Нашият девиз е – Правете здраве и безопасност, а не просто трудова медицина.”… Каза още управителя на Респонса Превент – г-н Нейко Нейков.

BNI Индустрия е част от международната платформа BNI, която е cрeд петте препоръчани от FORBES нeтуъркинг cвeтoвни оргaнизaции зa рaзвитиe нa бизнeca.

Target Zero – кампания на Респонса Превент

Уважаеми директори,

Респонса Превент стартира нова кампания наречена “Target Zero”.  Кампанията е насочена само към сектор Образование.

Чрез тази кампания си поставяме за цел да ви подпомогнем при стартиране на новата учебна година в условията на COVID-19.  Ще ви предоставим информация:

 • E-mail бюлетини
 • плакати 
 • добри практики
 • модел на индивидуален план за действие при ковид 19.  

Цялата кампания ще бъде безплатна за всички наши клиенти, които ползват Безопасно училище и Безопасна детска градина пакети стандарт и премиум. Нашата цел и да информираме вас директорите, учителите, децата и родителите като надградим изискванията и насоките подадени от Министерство на образованието във връзка с началото на учебната година. Всички материали информация, насоки и набор от мерки са препоръчителни.

Също така ще създадем специален интернет сайт на кампанията, от където също може да се информирате. Ще публикуваме материали и на facebook страницата на Безопасно Образование – https://www.facebook.com/groups/safeedu

Кампанията ще бъде с продължителност до 30 Май 2021 година. Първите материали може да очаквате около 8-9ти Септември 2020, след предварителна регистрация за кампанията.

Моля да направите регистрация за кампанията от тук. Участието в кампанията и регистрацията са доброволни.

Stay safe!

От екипа на Респонса Превент.

Лятно часово време – препоръки за здравето и безопасност

Този уикенд “сменяме часовниците” и преминахме към лятно часово време като преместваме стрелките с един час напред.

За много хора, часовата промяна предизвиква дискомфорт, тъй като трябва да стават един час по-рано, което от своя страна предизвиква стрес на организма им. Честото повтаряне на “Ужас, сега няма да се наспивам… няма да си отпочина… ще ме хване пролетната умора… “ и др. водят и до влошаване на психическото ни състояние.

Според обстойно проучване на американски учен (Associate Professor Martin Young, Ph.D., UAB) рискът от сърдечен удар при преминаване от едно часове време към друго се увеличава с цели 10%. Повишава се риска и от други здравословни неразположения. Ето и някои от причините:

 • Липсата на сън – хората, които страдат от безсъние имат повишен риск от развитие на диабет или сърдечно-съдови заболявания. Липсата на сън също може да промени и други процеси на тялото, включително и да предизвика възпалителна реакция, която може да допринесе за сърдечен удар.
 • Циркадния ритъм – при повечето живи същества той е отговорен за координацията на техните биология и поведение с ежедневните и сезонни промени в денонощния цикъл. Всяка клетка в тялото има свой ритъм, който позволява на организма да предвиди, когато нещо ще се случи и да се подготви за него. Когато времето се движи напред, клетъчните часовници очакват още един час да се спи, но когато това не се случи – предизвиква негативен ефект върху тялото под формата на стрес.
 • Работа на имунната система – имунните клетки също имат свой ритъм и реагират различно спрямо часа от деня. Затова при смяна на времето имунната система също е подложена на изпитание.

За да се преборите с всички тези предизвикателства може да прилагате нашите препоръки:

 1. Упражнения – правете поне 2 пъти допълнително упражнения по време на работа. Това ще раздвижи енергията в тялото Ви и ще отпусне напрежението в мускулите.
 2. През първите 5 дни – лягайте си 30 минути по-рано, като преди това изтощите тялото си, за да може да заспите по-лесно.
 3. Храна – наблегнете на храни богати на витамин D, антиоксиданти и магнезий. Примерни храни и напитки: зелен чай и чай от лайка; риба – сьомга, риба тон и др.; спанак; лимони; кайсии; сурови ядки и др.
 4. Излезте на слънце (разбира се на терасата или двора) – изпийте един чай в кратка почивка между дневните задачи.
 5. Музика – пуснете си фонова музика с птички или течаща вода. Може да смените и мелодията на телефона си и сутрешната аларма – така входящите повиквания и събуждането ще станат още по-приятни! Подходяща за целта е например мелодия с чуруликащи птички. Това ще Ви напомня, че пролетта е дошла, а лятото идва и ще Ви помогне да задържите мисловната нагласа!

Всички тези конкретни практически съвети ще Ви помогнат естествено да синхронизирате вътрешния си ритъм с настъпилата промяна и ще намалите риска от стрес и здравословни проблеми, в следствие на промяната.

Учене от вкъщи – Здравете и безопасност

Учене от вкъщи – Учениците от цялата страна преминаха на дистанционна форма на обучение заради мерките срещу разпространението на коронавируса у нас.

И докато преподавателите полагат огромни усилия, за да предадат учебния материал по най-ефективния начин, ние мислим за най-безопасния начин това да се случи.

Важно е да обърнем внимание на това как учениците ще продължат учебния процес от вкъщи, защото факторите на учебната среда са променени изцяло!

Ако преди учениците учеха седнали на ученически стол и чин – сега учат на дивани, холни масички и фотьойли;

Ако преди гледаха урока на дъската – сега се взират във видеодисплея на компютъра или лаптопа;

Ако преди бяхме сигурни, че учат в добре осветено и проветрено помещение – сега нямаме никаква гаранция, че е така;

Ако преди в класната стая учеха на тишина – сега трябва да се събразят с останалите членове на семейството;

Ако преди в междучасието още със звънването на училищния звънец всички изкачаха като тапи от чиновете, за да се разтъпчат – сега просто сменят браузъра, за да влязат в социалните мрежи;

Ако преди имаха изграден режим – сега го изграждат ден за ден.

В помощ на родителите подготвихме някои препоръки за по-здравословно и безопасно учене от вкъщи.

От повече от 8 години Респонса Превент развива свои продукти Безопасно училище и Безопасна детска градина

Уверете се, че в стаята е достатъчно светло

Организирайте учебното място на добре осветено място, като обърнете внимание да няма отблясъци и отражения върху екрана на компютъра. Блясъкът и сенките предизвикват напрежение на очите и умора.

Осветлението трябва да е балансирано. То трябва да е достатъчно, за да може ученикът да чете работните документи. Не трябва да е много силно, и да затруднява четенето от екрана.

Направете следното:

 • Проверете за отражения или отразен блясък, причиняващ дискомфорт!
 • Разположете екрана така, че осветителните тела да са встрани от екрана или поне извън зоната за получаване на блясък!
 • Разположете екрана под ъгъл 90° спрямо прозорците!
 • Проверете за трептене на екрана!
 • Контролирайте детето да не сяда с лице към прозореца, или да поставя екрана срещу прозореца!

Внимание: Седенето часове наред пред трептящия екрана на компютъра води до временно късогледство, нарушава се работата на очните мускули и чувствителността на зрението. Освен това се появява усещане за парене, зачервяване, усещане за „пясък“ в очите, болки в очите и челото, болки при движение на очите. Ако ученикът трябва да заеме неудобна поза, за да вижда през блясъка и засенчванията, напрягането води до болки във врата, раменете и гърба.

Уверете се, че в стаята е достатъчно тихо

Осигурете на детето възможност да учи в уединено и тихо работно място! При споделено учебно място или помещение, в което има и други членове на семейството най-добрият вариант е детето да използва слушалки.

Внимание: излишният шум предизвиква разсеяност, невъзможност за съсредоточаване, раздразнителност, нервно напрежение и стрес. 

Почивка на очите

Уверете се, че:

 • монитора е на поне 50-60 см от очите на ученика
 • по време на междучасието учениците правят почивка и не гледат видеодисплеите, вкл. телефони, таблети и телевизия.
 • Изображението на екрана трябва да е стабилно, без трептене или други форми на смущения.
 • по време на почивките е добре да се фокусира далечна точка.

Внимание: Продължителното учене пред компютър може да довете до напрежение на зрителния анализатор, зрителна умора, сълзене, “пясък” в очите и главоболие.

Уверете се, че ученикът учи на ергономично място

Ако детето не разполага с бюро и стол може да направите импровизирано учебно място като следвате следните указания:

 • Нивото на монитора да е на нивото на очите;
 • При отпуснати рамене, лактите да са сгънати под ъгъл 90 градуса при опиране в масата.
 • Коленете на краката да са сгънати под ъгъл 90 градуса, a стъпалата да са  хоризонтално на пода (ако столът е по-висок може да сложите друга опора)  
 • Височината на седалката да бъде такава че лактите да са на нивото на реда клавиши, на които се намира клавишът „home“
 • Облегалката на стола трябва да е затегната, така, че да не подава от теглото на тялото и гърбът да е опрян на седалката на стола по цялата дължина
 • За разнообрание може да се седи и върху топка за упражнения вместо стол.
 • Разстоянието между очите и клавиатурата да бъде 45-50 см;

Внимание: неправилната поза предизвиква умора на ръцете и китките, дискомфорт, мускулна умора, болки в раменете, врата и кръста, гръбначни изкривявания.

Регулярни почивки и упражнения

Уверете се, че детето раздвижва тялото си на всеки 30-40 минути.

Внимание: продължително застояване може да довете до схващания и болки в цялото тяло, затлъстяване и отпадналост.

ВАЖНО: Предпазване на гърба от ранни детски години. Ако Вашето дете се оплаква от болки в главата много вероятно е да има направилна работна поза пред компютъра!

Изключително важно е още в подрастването на децата да бъдат редуцирани рисковите за гърба пози и натоварвания: да се ограничи времето пред компютъра или да се намали продължителната статична поза; да се насърчава правилната поза на седене; тежките раници деформират положението на тялото, както и носенето им на едно рамо/ръка. Важно е да се спортува, защото физическите упражнения са най-добрите превантивни мерки срещу гръбначните изкривявания, а и подпомагат укрепването и развитието на цялата опорно-двигателна система.

Извънредно положение – обобщение

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г.

Информацията ни е предоставена от Адвокатско съдружие “Нейкова, Велкова и партньори” с водещ адвокат Светлана Нейкова. За контакт: 0888346058; neykova.svetlana@gmail.com; www.neykova-velkova.com

Информацията е актуална към 25.03.2020 г.

На 23.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник, извънреден брой 28 / 24.03.2020 г. В Закона са предвидени множество различни по характер мерки, които засягат гражданите и юридическите лица. Освен това се създават възможности за работодателите да предприемат мерки, свързани с организацията на трудовия процес в предприятията.

 1. Срокове, които спират да текат или се удължават с приетия Закон:
 1. Удължават се до 30.06.2020 г. сроковете:
  1. За подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ /чл. 50 от ЗДДФЛ/ за 2019 г. и плащането на данъка, включително и данъка върху разходите.
  2. Срокът за ползване на отстъпка до 5% при предплащане на цялата година на данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства.
  3. Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период.
 2. До 31.05.2020 г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната зданъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък.
 3. До 15.04.2020 г. дължимите авансови вноски за периода от януари до юни 2020 г. се определят се декларация, в случай, че предприятиета не са подали годишна данъчна декларация преди влизане в сила на Закона. Сроковете за плащане на авансовите вноски остават непроменени.
 4. До 30.09.2020 г. се удължава срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията, като се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписвани с електронен подпис.
 5. Спират да текат, считано от 13.03.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение следните срокове:
  1. Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед.
  2. Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
  3. Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страна или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европеййските структури и инвестиционни фондове.
  4. Давността по ДОПК, така също абсолютният давностен срок за погасявена на публични задължения по ДОПК няма да се прилага.
 6. Удължават се с 1 месец от отмяната на извъредното положение следните срокове:
  1. Сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, с изключение на тези, за които е предвидено в Закона, че спират да текат за времето на извънредното положение.
  2. Действието на административните актове, с които е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
 7. Удължават се с шест месеца сроковете за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода от 13.03.2020 щг. До 31.10.2020 г.
 8. От 10 на 20 дни се удалжават сроковете за заплащане на консумираната от битови клиенти ел. енергия.
 9. Предвидена е възможност по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът заизпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.
 10. Няма да се дължат лихви и неустойки за забава при неплащане по договор, както и че договорът не може да бъде развален на това основание.
 11. При неплащане на задължения по кредит няма да се дължат неустойки и лихви за забава и не може да бъде обявено от Банката предсрочна изискуемост на това основание. Считаме, че всеки кредитополучател трябва да се свърже с банката си и поиска изготвянето на нов погасителен план, който да е в сила след прекратяване на извънредното положение.

Възможности за работодателя за организация на трудовия процес в условията на извънредно положение:

 1. Да възлага надомна работа и работа от разстояние, без съгласието на работника/служителя. Възлагането на този вид работа става със заповед на работодателя.
 2. Да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители да целия период или за част от периода на извънредното положение. Преустановяването се осъществята с писмена заповед на работодателя.

В случай, че преустановяването на работата е по силата на заповед на държавен орган /в случая заповед № РД-01-124/13.032020 г., изменена многократно/, работодателят е длъжен да не допуска работниците и служителите в предприятието.

Работниците/служителите получават пълния размер на трудовото си възнаграждение.

 1. Да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за тези работници и служители, които работят на пълно работно време. В този случай не е необходимо съгласие на работниците и служителите. Намаляването на работното време на не по-малко от 4 часа и намаляване на трудовото възнаграждение се осъществява с писмена заповед на работодателя.
 2. При преустановяване на работата на предприятието или част от него, работодателят има право, без съгласие на работниците и служителите да им предостави ползването на платен годишен отпуск. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона може да бъде предоставен ½ от платения годишен отпуск. Считаме, че работодателят има право, без съгласие на работниците/служителите да им предостави платен годишен отпуск за минали години и ½ от платения годишен отпуск за 2020 г.

Работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск на бременни или в напреднал стадии на ин-витро работнички/служителки; на майка или осиновителка с дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; на самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; на ненавършил 18 години работник/служител; работник/служител с трайно намалена работоспособност 50 или над 50%; работник/служител с право на закрила по чл. 333, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ – трудоустроне работник/служител и работник/служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването /Наредба № 5 – онкологично заболяване, захарна болест, исхемична болест на сърцето, психично заболяване/.

Какъвто и да е вида на ползвания от работника/служителя отпуск, той се зачита за трудов стаж.

Информацията ни е предоставена от Адвокатско съдружие “Нейкова, Велкова и партньори” с водещ адвокат Светлана Нейкова. За контакт: 0888346058; neykova.svetlana@gmail.com; www.neykova-velkova.com

Респонса Превент Работи!

Уважаеми колеги!

1. Респонса Превент е тук и продължава да работи! Наш приоритет е здравето и безопасността на нашите клиенти и макар ситуацията да е много динамична и различна от всичко досега,  заедно ще се справим! Целият ни екип работи!

2. Ще продължим да извършваме всички поети ангажименти, както и да бъдем още по-настоятелни за повишаване на здравето и безопаността. Ще го направим, спазвайки всички препоръки и ограничения на държавата, кризисния щаб, използвайки всички възможности на комуникациите и високите технологии – дистанционни срещи и консултации, онлайн предаване на документи.

3. Очаквайте още: планираме и подготвяме за Вас:

•            Оценка на риска за работа от разстояние;

•            Дистанционни обучения,

•            Дистанционни срещи,

•            Информация и материали,

•            Синтез на държавните разпоредби;

•            Препоръки за работа;

които да помогнат за повишаване на информираността по темата здраве и безопасност.

4. Инфомираност: Приканваме нашите приятели, колеги, партьори, клиенти, доставчици, техните колеги и обществото:

•            Да следите и изпълнявате мерките предприети от държавата;

•            Да следите и да се информирате от официалните информационни канали;

•            Грижете се за здравето си;

•            Взимайте здравни съвети за лечение от своя личен лекар и официални медицински звена;

България и светът са изправени пред изпитание, с което със сигурност ще се справим, но трябва да сме по-задружни и да спазваме правилата.

Нашата основна цел е да запазим нашето и Вашето здраве. Пазете се и не подценявайте ситуацията.

Нейко Нейков – Управител на Респонса Превент.

COVID -19. Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения

Този материал е предоставен на Респонса Превент от Доц. Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа, за което и благодарим!

Това ръководство осигурява на управителите на здравни заведения и на здравните работници обзор на ключовите действия, необходими за опазване на здравето и безопасността на работното място.

Здравните работници играят критична роля в овладяване на разпространението на COVID-19 и са основа на превантивните дейности на всяка държава за ограничаване разпространението на болестта. На първа линия здравните работници осигуряват необходимата грижа за пациенти със съмнение или потвърден COVID-19, често в условия, които ги поставят на изпитание. Те са изправени пред по-големи рискове от потенциална инфекция с COVID-19 в усилията им да защитят обществото.

Те могат да бъдат изложени на опасности като психологически дистрес, умора, професионален бърнаут или стигма. СЗО оценява тази съществена основна дейност, както и значението и отговорността за защита на работната сила в здравеопазването.

Цел

Целта на това ръководство е да се предпазят здравните работници от инфекция и
да предотврати потенциалното разпространение на COVID-19 в здравните заведения. То съдържа серия от опростени напътствия и напомняния въз основа на по- задълбочените технически указания на СЗО за превенция и контрол на инфекциите в здравните заведения в контекста на COVID-19:

„Превенция и контрол на инфекциите по време на здравни грижи при съмнение
за коронавирус (nCoV)”
(25 януари 2020 г.). Вижте техническите указания на СЗО за изчерпателна информация.

Тук може да изтеглите цялото ръководство.