Measurement System Analysis and Statiscal Process Control (MSA & SPC)

Всеки ден животът ни се влияе от все повече и повече данни. Ние се превърнахме в общество, управлявано от данни. В бизнеса и индустрията използваме все повече данни. Днес производствените компании събират огромно количество информация чрез измерване и проверка. Когато тези данни за измерване се използват за вземане на решения, относно процеса и бизнеса като цяло, е жизненоважно данните да са точни. Ако има грешки в нашата система за измерване, ние ще вземаме решения въз основа на неверни данни. Може да взимаме неправилни решения или да произвеждаме несъответстващи части. Правилно планираният и изпълнен анализ на системата за измерване (MSA) може да помогне за изграждането на здрава основа за всеки процес на вземане на решения, базиран на данни.

Какво е анализ на измервателната система (MSA)

MSA се определя като експериментален и математически метод за определяне на вариацията, която съществува в рамките на измервателен процес. Вариацията в процеса на измерване може пряко да допринесе за цялостната променливост на процеса. MSA се използва за сертифициране на измервателната система за използване, чрез оценка на точността, точността и стабилността на системата.

Какво е измервателна система?

Преди да се потопим по-нататък в MSA, трябва да прегледаме дефиницията на измервателна система и някои от често срещаните източници на вариации. Система за измерване е описана като система от свързани мерки, която дава възможност за количествено определяне на определени характеристики. Тя може също така да включва колекция от измервателни уреди, осветителни тела, софтуер и персонал, необходими за валидиране на определена мерна единица или за извършване на оценка на характеристиката или характеристиката, която се измерва. 

Защо да извършвате анализ на измервателна система (MSA)

Ефективният процес на MSA може да помогне да се гарантира, че данните, които се събират са точни и системата за събиране на данни е подходяща за процеса. Добрите надеждни данни могат да предотвратят загубата на време, труд и скрап в производствения процес. Една неефективна система за измерване може да позволи приемането на лоши и отхвърлянето на добри части, което води до недоволни клиенти и прекомерно много скрап. MSA можеше да предотврати проблема и да гарантира, че се събират точни и полезни данни.

Как да извършите анализ на измервателната система (MSA)

MSA е колекция от експерименти и анализи, извършени за оценка на способността на измервателната система, производителността и количеството несигурност по отношение на измерените стойности. Трябва да прегледаме данните от измерванията, които се събират, методите и инструментите използвани за събиране и записване на данните. Нашата цел е да определим количествено ефективността на измервателната система, да анализираме вариацията в данните и да определим вероятния й източник. Трябва да оценим качеството на данните, които се събират по отношение на вариацията на местоположението и ширината. Събраните данни трябва да бъдат оценени за пристрастие, стабилност и линейност.

По време на MSA дейност, количеството на несигурността на измерването трябва да бъде оценено за всеки тип измервателен уред или инструмент за измерване, дефиниран в плановете за контрол на процеса. Всеки инструмент трябва да има правилното ниво на дискриминация и резолюция за получаване на полезни данни. Процесът, използваните инструменти (измервателни уреди, приспособления, инструменти и др.) и операторите се оценяват за правилна дефиниция, точност, прецизност, повторяемост и възпроизводимост.

Класификации на данните

Преди да анализираме данните и / или измервателните уреди, инструменти или приспособления, ние трябва да определим вида на данните, които се събират. Данните могат да бъдат атрибутни или променливи. Данните за атрибутите се класифицират в специфични стойности, където променливите или непрекъснатите данни, могат да имат безкраен брой стойности. По-подробни определения можете да намерите по-долу.

Главната проба

За да извършите изследване, първо трябва да вземете проба и да установите референтната стойност в сравнение с проследим стандарт. Някои процеси вече ще имат „главни проби“, създадени за горния и долния край на очакваната спецификация на измерването.

Организация на обучения на VDA QMC

Организация на обучения на VDA QMC съвместно с Респонса Превент – единствен лицензиран партньор на територията на България от 2016 г.

Респонса Превент е консултант по здраве и безопасност, Служба по трудова медицина, учебен център и лицензиран партньор на VDA QMC. 

Чрез стремеж за постоянно развитие, ние управляваме риска и безопасността на работното място. Част сме от международната група Health and Safety Alliance, която се развива в 15 държави в целия свят.

Защо VDA QMC?

Основан през 2001 г., учебният център VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) предоставя опит във всички области на качеството в автомобилната индустрия. Фокусът е в цялостното предаване на качествено ноу-хау директно на потребителя. 

Респонса Превент прилага правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество на обученията.

Семинари по управление на качеството – прилагане на практика

Спектърът на обучение варира от квалификация на одитора, през FMEA и толерантни методи до удовлетвореност на клиентите и курсове по анализ на измервателни системи и осигуряване на надеждност. Всички семинари се водят от опитни лектори от автомобилната индустрия.

Успехът не е всичко. Но всичко е нищо без успех.

Успехът идва и си отива. Онези, които се стремят към непрекъснат успех, знаят, че трябва да предприемат действия. Управлението на качеството на всички нива е ключът.

Все по-често в автомобилната индустрия и нейната верига за доставки, става особено важно да се отговаря на новите технологии, променящите се пазари и непрекъснато нарастващите изисквания с качествено впечатляващи концепции.

Ние ви помагаме да се справите с тези и бъдещи предизвикателства.

Нов бизнес сегмент на Центъра за управление на качеството (QMC) в Немската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) предлага широка гама от курсове за управление на качеството на средни и малки компании, които са точно съобразени със специализираните изисквания на промишлеността.

Необходимост от квалификация.

Независимо дали сте Tier 1, 2 или 3, или бихте искали в бъдеще да достигнете до това ниво на доставки, задължителните квалификации изискуеми от VDA ще отворят врати за Вас и Вашите служители, като Ви квалифицират и превърнат в допустим кандидат за извършване на производство и доставка за марките VW, Audi, BMW и Mercedes.

Свържете се с нас на посочените контакти за всякакви въпроси.

АУТОМОТИВ ОБУЧЕНИЯ И СТАНДАРТИ – ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

Премина една не лесна година изпълнена с професионални и лични предизвикателства, но пред нас е новата, която вещае старото “нормално” да се завърне. 

Ежегодно представяме годишния си календар на планираните обучения от Респонса Превент – единствен лицензиран партньор на VDA QMC на територията на страната. Предлаганите обучения и внедряване на стандарти за автомобилната индустрия в България, в едно с графика за 2021, ще съдействат да не спираме да се квалифицираме и надграждаме професионално. 

Планирайте лесно и отворете врати пред служителите и предприятието си.

През 2016 г. Респонса Превент (тогава Team Prevent  Bulgaria), беше избрана за местен партньор опериращ на територията на България, под лиценза на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) за предоставяне на нейните лицензирани обучения. 

Ние стриктно прилагаме правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество, а през настоящата година портфолиото ни е надградено с две нови актуални и практични обучения за повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията на вашите служители.

Актуалните обучения с достъпна опция за онлайн заявка за участие може да откриете на Предстоящи обучения.

Quality Brunch 2020

Quality Brunch 2020 – заявете своето участие! #qualitybrunch

За трета поредна година имаме удоволствието да организираме специализираното събитие и да представим актуални новини и промени в изданията на международни стандарти.  

Насочено към автомобилната индустрия в България, Quality Brunch 2020 и планирано за 17 октомври 2020г. ще бъде с фокус върху обучения за управление на качеството и прилагане на редица международни стандарти и практики в тази дейност.

Технологиете в днешно време са на наша страна и предвид динамичната ситуацията, събитието ще се проведе онлайн, предоставяйки на участниците лесен и персонален достъп от всяка точка на света.

Специални гост лектори от Полша ще се включат с aктуалните промени в стандартите и ще споделят добри практики от  международния пазар. 

Аутомотив Брънч ще се проведе двуезично – на Български и на Английски език.

Очаквайте програма по-долу. Уебинара ще трае половин ден.

Участието е безплатно, но с ограничени места. Може да заявите предварително присъствието си като последвате линкаРегистрация

9:45 Откриване на Quality Brunch 2020

10:00 Борислава Тодорова – Нови изисквания по стандарт VDA 6.3 от 2020 г. ; Automotive core tool – задължителен за допускане до изпитен ден за одитор по 6.3 и получаване на 3 годишно право за одит чрез сертификат и карта. ;

11:00 Konrad Kubieniec – Changes and news in the VDA reference manuals.

11:30 Anna Niedźwiedzka-Kubieniec – What’s new with current revision of VDA & AIAG FMEA reference manual?

12:00 Hubert Prochera – The importance of technical cleanliness in assembly processes acc. to VDA manual 19.2.

10:30 Кирил Коев – Новостите в наръчника FMEA; Практика и нови формуляри.;

12:30 Ивелина Палийска – С какво ни момага APQP & PPAP?;

Закриване на Quality Brunch 2020

Годишен календар на планирани аутомотив обучения и стандарти под лиценза на VDA QMC

През 2016 г. Респонса Превент беше избрана за местния партньор опериращ в България под лиценза на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) за предоставяне на нейните лицензирани обучения. Ние стриктно прилагаме правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество на обученията. Въз основа на нашата експертиза ние разработваме също и наши нелицензирани обучения, за да Ви подкрепим допълнително в повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията на Вашите служители и да ви донесем допълнителна стойност.

Автомобилната индустрия става все по-глобална и затова е изправена пред редица предизвикателства, а основното предизвикателство в днешно време е подходящо обучен и подготвен персонал. Затова наша основна цел е фокуса върху служителите. Постигаме я като помагаме на компаниите да се справят с въпроси, свързани с качеството, както и с мотивацията на служителите.

Актуалните обучения с достъпна опция за онлайн заявка за участие може да откриете на Предстоящи обучения: 

ID 503 Product Safety & Compliance Representative 20-21/02 BESTSELLER 

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S 27/02 BESTSELLER 

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day 11-15/05  

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA 13-14/07 NEW 

ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam 8-10/07 NEW 

Планирайте лесно квалификацията на служителите си с годишната ни програма с обучения и внедряване на стандарти за автомобилната индустрия в България.