Quality Brunch 2020

Quality Brunch 2020 – заявете своето участие! #qualitybrunch

За трета поредна година имаме удоволствието да организираме специализираното събитие и да представим актуални новини и промени в изданията на международни стандарти.  

Насочено към автомобилната индустрия в България, Quality Brunch 2020 е с най-голям фокус върху обучения за управление на качеството и прилагане на редица международни стандарти и практики в тази дейност.

Събитието ще се проведе в гр. София и е планирано за началото на месец юли 2020г.  

Специален гост лектор ще бъде Justyna Pawlisz, високо квалифициран лектор от Полша. 

Justyna Pawlisz ще представи две абсолютно нови обучения за България, а именно: 

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA  

Разработено от германската автомобилна индустрия обучението осигурява ниво на зрялост определя структуриран подход за управление и контрол на нови проекти. Повишаването на качеството на продуктите и по-голямата конкуренция в комбинация с по-голямото търсене на качество от крайните потребители и нарастващите гаранционни разходи оказват още по-голямо влияние върху сътрудничеството между автомобилните производители и тяхната верига за доставки. Това се проявява като интензивни взаимодействия между клиента и доставчика през целия процес на разработване на продукти, водещ до обемно производство.

Теми:  

 •  Предистория и мотивация за използване на MLA 
 • Цели, цели и обхват на MLA 
 • Класификация на риска 
 • Преглед на нивата на падеж ML0 – ML7 
 • Разбиране на критериите за измерване зад всяко ниво на падеж 
 • Сравнение между APQP и MLA Оценка, докладване и ескалация на изискванията за MLA  

ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam 

Този курс е предназначен за одитори, които ръководят програма за вътрешен одит на организации и онези, които извършват одити на втората страна във веригата на доставки. 

Делегатите трябва да имат познания по отношение на системите за качество в автомобилния сектор. 

Този курс ще помогне на одиторите да развият съответните умения за преценка, вземане на решения, планиране на одит, писане на несъответствие на одита и последващо приключване, свързани с новия стандарт IATF16949: 2016.  

Ползи и цели на обучение:   

Този курс е съставен от редица модули, подкрепени от групови упражнения и открита дискусия. Делегатите се оценяват чрез проверка на знания в края на курса. 

Практическото акцентиране на този курс и отличният преподавател за делегиране на контакт предоставя уникална възможност за значителна степен на индивидуално ръководство и обучение. 

Делегатите ще разберат:  

Структурата на високо ниво описана в приложение SL, включително нейното въздействие върху ISO9001 и IATF 16949.  

Концепциите и прилагането на мислене, основано на риска.  

Структурата на схемата IATF 16949 и управлението по изискванията на IATF 16949. 

Принципите на одит и  одиторски знания, които да позволят да се извършват ефективни одити, базирани на процесите. 

Как да използват схемата на Turtle за планиране на одити и да идентифицират рисковете подходът за планиране, предприемане, отчитане (включително писане на несъответствие) и затваряне на одитните специфични изисквания на клиента.

Ефективна информираност за основните инструменти (APQP, FMEA, MSA, SPC и PPAP) и как да ги одитирате. 

Теми 

 • Структура и принципи на IATF16949: 2016  
 • Структура на ISO9001  
 • Теория на одита  
 • Компетентност на одитора  
 • Подход на процеса Одитиране на специфичните изисквания на клиента (CSR) 
 • Процес на одит на основни инструменти  
 • Правила за сертифициране на IATF  
 • Процес на IATF преход 

Сертификация:   

Делегатите, които преминат писмените изпити, ще получат квалификация, подписана от Службата за надзор на IATF на Обединеното кралство, удостоверяваща ви да извършите одити на IATF16949: 2016 на първа и втора страна. 

Актуалните промени в стандартите и ще сподели добри практики от международния пазар. 

Може да заявите предварително участието си като последвате линка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkJRf4m59KpkU-HGkhk5vGC8mkHoDbi31AuDKnX5pqO9NDg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Годишен календар на планирани аутомотив обучения и стандарти под лиценза на VDA QMC

През 2016 г. Респонса Превент беше избрана за местния партньор опериращ в България под лиценза на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите) за предоставяне на нейните лицензирани обучения. Ние стриктно прилагаме правилата и практиките на VDA QMC, гарантирайки устойчив подход и високо качество на обученията. Въз основа на нашата експертиза ние разработваме също и наши нелицензирани обучения, за да Ви подкрепим допълнително в повишаване на компетентността, квалификацията и мотивацията на Вашите служители и да ви донесем допълнителна стойност.

Автомобилната индустрия става все по-глобална и затова е изправена пред редица предизвикателства, а основното предизвикателство в днешно време е подходящо обучен и подготвен персонал. Затова наша основна цел е фокуса върху служителите. Постигаме я като помагаме на компаниите да се справят с въпроси, свързани с качеството, както и с мотивацията на служителите.

Актуалните обучения с достъпна опция за онлайн заявка за участие може да откриете на Предстоящи обучения: 

ID 503 Product Safety & Compliance Representative 20-21/02 BESTSELLER 

ID 9226 Lean manufacturing with simulation game & 5S 27/02 BESTSELLER 

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day 11-15/05  

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA 13-14/07 NEW 

ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam 8-10/07 NEW 

Планирайте лесно квалификацията на служителите си с годишната ни програма с обучения и внедряване на стандарти за автомобилната индустрия в България.