Младите и здравето и безопасността. Част 1

Статистиката при Младите и здравето и безопасността показва, че вероятността от сериозна злополука на работното място е по-голяма при хората на възраст между 18 и 24 години, отколкото при по-възрастните служители.

Младите хора, които отскоро са започнали трудов живот нямат достатъчно опит, а често им липсва физическа и психологическа зрялост. Възможно е да не обърнат достатъчно внимание на рискове, на които са изложени. Други фактори, които поставят младите хора на по-голям риск, са:

 • липсата на умения и обучение,
 • непознаване на правилата по здраве и безопасност наложени от работодателя,
 • самоувереност и самочувствие ‘аз знам всичко’,
 • липса на увереност да говорят за проблема,
 • работодателите не осъзнават необходимостта от допълнителна подкрепа за младите служители.

Задължения на работодателите

Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и здравето на работещите и да обръща специално внимание на младите служители. Работодателите трябва да извършват оценка на риска, съобразена с младият човек, и да вземат мерки, гарантиращи неговата безопасност.

Младите служители трябва да получават подходяща работа, адекватно обучение и надзор. Работодателите трябва да насърчават култура на безопасност и да ангажират младите служители с въпросите на безопасността. За младите хора на възраст под 18 години са приложими специални правила.

Задължения на младите работещи

Младите хора имат право да задават въпроси, да излагат съображения и да отказват работа, ако са изложени на риск.

В същото време те са длъжни да спазват политиките по ЗБУТ и да се грижат за своята безопасност и за безопасността на колегите си.

Насърчавайте младите си служители, ако имат проблем да го споделят и да не го премълчават.

Младите и здравето и безопасността – Излагане на рискове

Младите работещи са изложени в по-голяма степен на следните свързани с физическия труд фактори: шум, вибрации, топлина и студ, работа с опасни вещества.

Младите хора, работещи в хотели, ресторанти и в строителството, са изложени на силен шум. Те са също така особено податливи на увреждания от акустичен шок, тъй като съставляват голяма част от персонала в кол-центровете.

Излагането на високи температури е характерно за професии на открито (в земеделието или в строителство), за производството, както и за хотели и ресторанти.

На много работни места, където се трудят млади хора, има опасни вещества. Към тях се числят химически продукти за земеделието и строителството, почистващи препарати, бензин, разтворители и фризьорски препарати.

Според резултати от изследвания на ЕС факторите, свързани с тежкия физически труд (например работа в непривични пози, обработка на тежки товари и повтарящи се действия), се наблюдават по-често при младите хора, отколкото при средностатистическото работещо население. Съответно младите работещи са изложени на значителен риск от мускулно-скелетни смущения (включително болки в кръста). Проучванията сочат също така, че те са по-зле информирани за професионалните рискове.

С нарастване на темповете на живот и труд в днешния свят младите хора все по-често трябва да работят с кратки крайни срокове и при много висок ритъм. И макар проучванията да показват, че работните им часове са по-малко от тези на средностатистическото работещо население, младите хора се трудят повече на смени и имат по-разпокъсано работно време.

Младите работещи са също така по-склонни да съобщават, че са обект на нежелано сексуално внимание. Вероятността да бъдат обект на сексуален тормоз е много по-висока при младите жени с непостоянна работа в хотелиерския бранш и в сферата на услугите.

Очаквайте част 2 – Рискове за здравето и заболявания

Безопасност през зимата – Намали скоростта

Безопасност през зимата  – метеорологичните условия се променят бързо.

Дори и най-уверените шофьори са изложени на риск при опасни пътни условия. Забавете скоростта и карайте с безопасно.

В ЕС, както и в България шансовете да бъдем ранени или убити при инцидент с моторни превозни средства се увеличават драстично през зимния сезон.

Шофиране за работа

За тези, които карат за работа, ноември, декември, януари и февруари са най-опасните месеци. Почти 35% от всички трудови злополуки, довели до нараняване и загуба на време, възникват през тези четири месеца.

Превключи на зимен режим

В зависимост от това къде пътувате зимните условия на пътя се различават – от сняг и лед на север и високи планински проходи, до дъжд и мъгла, които често се срещат в долините. Водачите трябва да се подготвят за възможността за променящи се пътни и климатични условия и да се адаптират.

Всички шофьори трябва да се подготвят сега, за да са в безопасност през зимния сезон:

 • Не тръгвайте – Ако условията са лоши, отложете пътуването си, ако е възможно.
 • Планирайте пътуването си – Ако трябва да пътувате, проверете пътните и климатичните условия и изберете най-безопасния маршрут. Дайте си допълнително време, за да стигнете до местоназначението си, за да избегнете бързането, и имате план за спешна помощ, ако изпаднете в беда.
 • Подгответе автомобила си – Сложете комплект от четири съвпадащи зимни гуми и запазете авариен комплект в автомобила си. Всяка година не забравяйте да предоставите на вашия автомобил преглед преди сезона за поддръжка.
 • Намалете скоростта и карайте според условията на пътя – Дори и най-уверени и подготвени шофьори са изложени на риск в опасни пътни условия. Намалете скоростта, за да отговаряте на условията на пътя и да поддържате безопасно разстояние /най-малко четири секунди/ между вас и предния автомобил.

Респонса Превент Ви желае щастлива и безаварийна зима! Въдете внимателни – условията бързо се променят.

Безопасност през зимата

Предотвратяване на експлозии в транспортни контейнери

Tранспортни контейнери, използвани извън корабоплавателната индустрия, могат да експлодират със смъртоносна сила, ако съдържат общи запалими вещества, които се изпаряват и комбинират с източник на топлина или запалване. Този бюлетин обяснява опасностите и разглежда как да се намалят рисковете.

Транспортните контейнери са проектирани да бъдат водонепропускливи, което означава, че са добре запечатани с малко или никаква вентилация. Те имат здрава структура, която може да издържи на високи нива на вътрешно налягане. Тези качества са идеални за корабоплаване, но те представляват риск при транспортиране на контейнерите извън корабоплаването. Например, контейнери за превоз са били използвани за складови помещения, заваряване и бояджийски операции, електрически помещения, офиси и дори жилищни помещения за работници.

Какъв е рискът от експлозия?

Съхраняването на запалими или запалителни вещества, които могат да се изпарят в тези затворени контейнери, може да създаде експлозивна атмосфера. Въвеждането на източник на запалване или екстремна топлина може да доведе до експлозия.

Способността на контейнера за превоз да издържа на високи нива на вътрешно налягане повишава риска от експлозия. Също така означава, че ако контейнерът експлодира, той прави това със значителна сила.

Транспортни контейнери - пожар

Последствията могат да бъдат смъртоносни. При един инцидент пожарникар е убит, когато е бил ударен от вратата на контейнера, която избухва при експлозия по време на пожар в сграда в съседство с контейнера. При друг инцидент изтичането на пропан-бутан от барбекю, съхранявано в контейнер за експедиция, предизвика експлозия, която взриви една от 113-килограмовите врати и я изхвърля на 40 метра.

Дори малко количество запалимо вещество може да доведе до катастрофален резултат. Изтичането само на 1 килограм пропан-бутан е достатъчно, за да предизвика експлозия, която може да разруши затворен контейнер. (За сравнение, типично барбекю в дома използва 9-килограмов пропан-резервоар.)

Транспортни контейнери – Допълнителни рискове

Дори, ако не съхранявате опасни вещества в контейнерите за транспортиране, токсичните замърсители може да са навлажнени в дървените подови дъски, преди да получите контейнера.Тъй като тези контейнери не са предназначени да приютяват хора за дълги периоди от време, плочките за подова настилка може да са били третирани с токсични химикали, за да ги защитят по време на експедиция. Също така, пестициди и други химикали може да са се разлели върху плочките за подова настилка и да са приникнали в дървото.Ако контейнерът за транспортиране не е модифициран /с добавена вентилация/ хората, които го обитават могат да бъдат изложени на тези химикали.

Транспортни контейнери за жилища

Как да се намалят рисковете?

Като работодател или собственик можете да намалите рисковете, като следвате тези безопасни практики при използване на контейнери за превоз извън корабоплавателната индустрия:

 • Определете дали има запалими или запалими продукти в контейнера. Ако е така, ги извадете от контейнера на добре проветриво място.
 • Правете годишни обучения по пожарна и аварийна безопасност.
 • Модифицирайте контейнера, като инсталирате вентилация, която позволява изпаренията на пари. Инсталирането на вентилацията ще намали риска от експлозия, но остава известен остатъчен риск. Избягвайте да съхранявате запалими продукти в транспортни контейнери, дори ако е инсталирана вентилация.
 • Обучете всички работници и маркирайте, за да сте сигурни, че запалителните вещества не се съхраняват в контейнерите.

Транспортни контейнери - Пожарна и аварийна безопасност

 • Ако не е възможно да се преместят запалимите или запалими продукти, трябва да направите следното:
  • Увеличете вентилацията в транспортните контейнери.
  • Отстранете всички източници на топлина или запалване.
  • Свеждане до минимум на броя на работниците, които се намират в или близо до контейнерите и колко време прекарват там.
 • Разберете дали подът е замърсен с токсични материали. Ако е така, почистете или подменете пода. При това направете следните предпазни мерки, за да сведете до минимум нивата на експозиция на работниците:
  • Пазете всички врати отворени.
  • Осигурете на работниците да носят лични предпазни средства като подходящи респиратори.
  • Избройте съдържанието на контейнерите в плана си за пожарна безопасност, така че всички да знаят какво има вътре в контейнерите.

Надомна работа и работа от разстояние

Един от най-новите и особено привлекателен за работещите, начин за полагане на труд.

Това е въз основа на трудов договор е „надомна работа“ и „работата от разстояние“. По неокончателни данни с такива договори в страната работят десетки и десетки хиляди заети.

Защо тези трудови договори са толкова интересни за работниците и за работодателите?

Трудов договор за надомна работа

Специфичното при надомната работа е мястото, където се полага трудът.

При този договор задължения се изпълняват в дома на работника или в друго избрано от него помещение. Трудов договор за надомна работа може да се сключи за изработване на продукция, както и за предоставяне на услуга. При този договор работодателят и работникът се уговарят кой от тях ще достави оборудването и производствените материали.

Сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа

Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за надомна работа важат общите правила на Кодекса на труда за трудовите договори. От това, че работата се полага извън помещение на работодателя, следват редица обстоятелства. Те трябва да бъдат уговорени в трудовия договор, като:

 • Местонахожданието на работното място
 • Трудовото възнаграждение
 • Редът за възлагане и отчитане на работата
 • Начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция
 • Други условия

Съгласно чл. 107е от КТ работниците или служителите, които извършват надомнаработа сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност. Работниците и служителите, които извършват надомнаработа, сами определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.

Чл.107г КТ

Освен посочените елементи на трудовия договор, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа (чл.107г КТ):

1. условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

2. здравословни и безопасни условия на труд;

3. квалификация, преквалификация и обучение;

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомнаработа. При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ определена информация.

Трудов договор за работа от разстояние

Относно сключването и съдържанието на трудовия договор за работа от разстояние важат общите правила на КТ.

Работата от разстояние е също форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя и извършвана по трудово правоотношение. Нейна характерна черта е, че се съчетава с използването на информационни технологии. Също така, че преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.

Работодателят осигурява за своя сметка:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
 • защита на данните;
 • информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 • система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.   В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя.

Често за този вид работа се използва и термина „дистанционна работа”. С други думи, използването на информационни технологии – компютър, софтуер, интернет свързаност е това, което отличава работата от разстояние от надомния труд и не може да бъде извършвана „работа от разстояние” без „използване на информационни технологии”.

Разликата между „надомната работа“ и „работата от разстояние“ води и до различни изисквания към работодателя, включително такива, свързани с безопасност и здраве при работа.

Какви са изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние?

Докато по отношение на надомната работа е налице само общото изискване, то при работата от разстояние има и по-конкретни указания относно осигуряване на ЗБУТ.

Съгласно чл. 107к от Кодекса на труда работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.   Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние. Той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:

 1. работещите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“;
 2. работодателят и/или негов представител и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място при предварително уведомяване на работещия, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.
 3. Работещите от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време.

Какво е длъжен да направи работодателят, за да осигури безопасност и здраве при работа?

 • Да информира работещите, извършващи надомна работа или работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да се вземат.
 • Да осигури, съответно обучение.
 • Да извърши оценка на риска за съответното работно място (която задължително се предшества от измервания).
 • Да запознае работещия с резултатите от оценката на риска.
 • Да осигури инструкции за безопасна работа;
 • Да осигури монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване и да планира разумни мерки за тяхната редовна поддръжка – в тази връзка да осигури квалифицирано лице за поддръжка на използваното оборудване;
 • Да предостави безплатно необходимите специално работно облекло и лични предпазни средства.

Както при надомната работа, така и при работата от разстояние се прилага Наредба РД-07-2/16.02.2009 г. Съгласно наредбата работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка с работата с видеодисплей, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване (компютър, принтер и др.), както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя.

Освен това, чл. 107и (2) позволява чрез индивидуалния трудов договор на работещия, извършващ работа от разстояние, да му бъдат прехвърлени задълженията за поддръжката на работното, техническо и друг вид оборудване на работното място. В такъв случай като ангажимент за работодателя остава само информирането относно изискванията за безопасност и здраве при работа и да контролира спазването им.