Безопасността и производителността на работното място вървят ръка за ръка

Въпреки че безопасността понякога се възприема като пречка за някои от операциите в компаниите, изследванията показват, че по-безопасното работно място води до по-висока продуктивност.

През последните години организациите са научили много важни уроци – някои, по трудния начин.

От тези много уроци, които все още изпитваме на гърба си, мениджърите видяха как текущата, добре планирана безопасност влияе върху производителността и качеството на работа. Въпреки това е голямо погрешното схващане, че безопасността и производителността на работното място са взаимно изключващи се. Реалността е, че безопасността и производителността всъщност се допълват взаимно.

Според проучване в Occupational Health Science, “безопасността и здравето на служителите са от първостепенно значение, тъй като и двете са ключови елементи за постигане на желаната производителност и ефективност на организацията”.

Когато безопасността е приоритет и има култура на благополучие на работното място (дори онлайн), членовете на екипа могат да се съсредоточат върху качеството на работата си, вместо върху притесненията и стреса, които идват с потенциално опасна работна среда. Неотдавнашно проучване на Science Direct установи, че физическите и психосоциалните условия на работното място пряко влияят върху безопасността, здравето и благосъстоянието на работниците и “влияят върху резултатите на предприятията като оборот, отсъствие, производителност и разходи за здравеопазване”.

Така че сега, когато сте наясно с връзката между безопасността и производителността, как можете да използвате това знание в полза на вашия екип и организация? Всеки екип и организация са различни, но има някои общи стъпки, които могат да бъдат предприети във всяка индустрия, за да се възползват всички служители. Докато организационната промяна отнема време и търпение, важната първа стъпка е да се приложи някаква рамка, която подкрепя и насърчава безопасността на работното място.

Обучение

Обучението по безопасност, дори онлайн  насърчава и улеснява ценната ангажираност и връзка между екипа, като по този начин укрепва личната и професионалната динамика на няколко нива. Не всеки нов протокол за безопасност ще изисква тренировъчна сесия или семинар. Въпреки това, когато въвеждате нова основна практика или политика, може да е необходимо обучение.

Използване на съществуващи комуникационни устройства

Безопасността на работниците е важен въпрос още от 1897 г., когато Великобритания прие акт за обезщетение на работника за професионални наранявания. През вековете оттогава страните по света извървяха дълъг път със закони и законодателство за защита на работниците, включително създаването на OSHA в САЩ, както и разработването на лични предпазни средства (PPE) и иновативни технологии.

От разширено проследяване на местоположението и откриване на падане до автоматизирани чекове и паник бутони, използването на всички съществуващи и често използвани устройства (като смартфони и таблети) за тези функции е от съществено значение за защитата на вашия екип до най-доброто от възможностите на вашата организация.

Физическа и психологическа безопасност

Що се отнася до безопасността на работното място, разговорът има тенденция да гравитира към опасностите за физическата безопасност и как да ги смекчи. Но поради широко разпространената изолация покрай пандемията, мениджърите по безопасността говорят повече за това как да подкрепят психическото и емоционалното благосъстояние на работниците, което влияе върху физическата им безопасност, както и върху производителността и калибъра на тяхната работа. Фондацията на Американската психиатрична асоциация изчислява, че 44 милиарда долара производителност се губят всяка година от служители с депресивни или панически състояния.

Отделът за активна безопасност постоянно поддържа работниците свързани и наясно с всички потенциални опасности или рискове. Независимо дали разглеждате данните на служителите от приложение за безопасност, провеждате семинар за обяд и учене или просто проверявате колега, тези дейности предоставят възможности за връзка. Редовното достигане до служителите укрепва взаимоотношенията и може да доведе до по-добро представяне, защото служителите се чувстват ценени, което също може да помогне за увеличаване на задържането на служителите.

Култура на безопасност

През 2016 г. OSHA прие регламент, който забранява на работодателите да обезкуражават работниците да съобщават за наранявания и заболявания и също така изисква работодателите да информират служителите си за правото си да съобщават за всякакви инциденти. В доклад от 2009 г. Националният проект по трудово право установи, че 43% от работниците с ниски заплати в Лос Анджелис, Ню Йорк и Чикаго са имали незаконни ответни мерки от работодателя си, след като са подали жалба, свързана с безопасността.

Отчасти поради бдителността срещу COVID-19, работодателите са по-наясно с, пред които е изправен техният екип. Въпреки че културата на безопасност на всяка организация ще бъде уникална, силните ще създадат работна среда, в която персоналът се чувства комфортно да говори за всякакви потенциални опасности за безопасността, без да се страхува от ответна реакция; персоналът трябва да бъде насърчаван да споделя и да дава мнение и дори да бъде възнаграден за това. Силната култура на безопасност и благополучие може да бъде от полза за производителността и качеството на работа в дадена организация.

Безопасността на работното място не е спринт, а маратон

Ясно е, че безопасната работна среда има редица въздействащи ползи, включително увеличен работен капацитет и качество, в допълнение към подобреното благосъстояние и корпоративната култура, защото работниците ще бъдат по-ангажирани с работата си, както и с колегите си.

Безопасността и производителността са две важни парчета от по-голям пъзел, който обхваща плодовит и щастлив екип, който в резултат на това ще произведе по-добра работа. Въпреки че това може да не се случи за една нощ, като се съсредоточите върху тези четири области, можете да овластявате и ангажирате работниците постоянно да подобряват безопасността на работното място и едновременно с това да увеличават производителността си.