Безопасност при работа с електричество

Електричеството изисква спазване на мерки за безопасност.  Компромисът с възможните  рискове  в името на производителността  е актуален въпрос в индустриалния свят. Ето защо безопасността на труда, особено по отношение на електричеството, трябва да бъде  приоритет навсякъде.

Подобряването на електрическите инсталации е част от приоритетите на OSHA (Европейската агенция за безопасност и здраве при работа)  и NFPA (Национална асоциация за противопожарна защита). Те осигуряват необходимата информация по темата.  Работещите в непосредствена близост до този тип опасност носят пълната отговорност за прилагането на съответните мерки. Предлагаме ви преглед на необходимите действия и практики в тази важна посока.

Темата е многостранна. Изграждането на безопасно работно място отнема най-малко няколко стъпки. Следващият списък представлява задължителен минимум по отношение на електрическата безопасност.

Познаване на  разпоредбите и изискванията – Следете предписанията, за да осигурите безопасна среда. 

Идентифицирайте всички настоящи опасности – Провеждайте седмична или месечна обиколка на предприятието. Говорете със служителите за забелязани проблеми в работата.

Научете методите за най-добра практика – NFPA и OSHA предлагат  експертен ресурс.

Редовно преминавайте през процеса на преглед – минимум всяка година, за да сте сигурни, че всичко е наред. След това компанията може да събере всякакви препоръки за подобрение.

Осигурете подходящото ЛПС (лично предпазно средство) – то е ключово за задачи, включващи електрически компоненти. Работодателят трябва да осигури предпазни средства съобразно  категорията опасност.

Разработете програма за електрическа безопасност – Предоставянето на служителите на план за действие и подробно обучение са необходимост.

Използвайте визуална комуникация – осигурете напомняния под формата на  знаци. Това често са евтини инструменти.  Те  могат да спестят средства при злополуки.

Обучете служителите – нека знаят как да се предпазят от опасност.

Какво представляват рисковете, свързали с електричеството?

Някои от най-честите и  разпознаваеми електрически опасности включват следното:

  • Оголено/дефектно окабеляване;
  • Неправилно заземяване или липсата му;
  • Претоварени вериги;
  • Влажни условия.

Всичко това може да доведе до пожари или евентуално смъртоносни токови удари. Повечето от тях са свързани с пренебрегване на проверките или липсата на такива.

Ръководство със знаци за безопасност на OSHA

Този документ ви превежда през последните актуализации на изискванията за знаци на OSHA. Ще научите необходимите компоненти на знаците за безопасност на OSHA, включително съвети за форматиране и публикуване на вашите знаци. OSHA изисква  и писмена програма за електрическа безопасност.

Какво е NFPA 70E?

NFPA публикува Стандарта за електрическа безопасност на работното място, признат като NFPA 70E. Това е   опит за разглеждане на  най-добрите практики за електрическа безопасност за подобряване на производителността на работното място. Стандартът NFPA 70E разглежда няколко свързани теми като инсталирани електрически проводници и свързване към електрозахранване. Включва следните параметри:

  • Граници за защита от удар;
  • Маркировка за блокиране;
  • ЛПС при работа.

Винаги е добра идея, да следвате методите на най-добрата практика.  По настоящем това включва наличието на подова маркировка за електрически табла и  за безопасност на съоръжението.  Компанията не само ще спести пари, като избере материали за маркиране на промишлени подове. Тези  средства също играят активна роля в предотвратяването на наранявания на работниците и ще помогнат за подобряване на производителността.

 Ползи от всички стратегии за маркиране на пода

Маркирането на подовете на съоръженията със знаци, лента за маркиране на пода или боя е дългосрочна инвестиция. Индустриалните подови маркировки като знаци и ленти са  създадени да издържат на изпитанието на времето в тежки индустриални условия. Докато се поддържат тези маркировки, те ще защитават служителите.

Намаляването на инцидентите  е интегрирано в следните три предимства  на стратегиите за подово маркиране: 

  • подобрена организация;
  • активност на служителите;
  • подобрена визуална комуникация

Добавянето на всякакви подови маркировки ще работи за умножаване на всички  усилия в посока оповестяване на рисковете при работа. Всяка допълнителна информация относно безопасността на съоръжението е полезна и необходима.