Безопасност при работа на покриви

При работата на наклонени покриви работодателите е необходимо да осигурят колективни средства за защита, за да предотвратят риска от падане от височина.

Основните препоръки, които е необходимо да се спазват са:

● Монтиране на плътни ограждения или поставяне на мрежи, когато има опасност инструменти и материали да прескочат бордовата дъска на парапета.

● Използване на сигурно закрепени покривни стълби, когато се пренасят материали по покриви с наклон над 20 градуса.

● Преди започване на работа е необходимо внимателно да се прецени якостта на покривните елементи и устойчивостта на покривната консутркция. Трябва да се използват укрепени покривни стълби и мостчета.

● При работа на покрив трябва да се носят каски и обувки с ходила, устойчиви на подхлъзване.

● Необходимо е да се използват скелета, когато по покривите се извършва обширяване на корнизи, монтиране на водосточни тръби и улуци.

● Когато служителят приключва работа в края на работната смяна или при прекъсване на работа за почивка, е необходимо да свали от покрива инструментите, неизползваните материали и други принадлежности.

● Не трябва да се работи на покриви при лоши атмосферни условия (дъжд, сняг, сугратица, силен вятър, замръзнали повърхности на покривните елементи).

● Тежките строителни материали се качват на покрива само с помощта на подходящи съоръжения.

● Задължително е използването на предпазни колани срещу падане от височина при извършване на ремонти на покриви.

● Дължината на въжето и мястото на присъединяването му при работата с предпазни колани трябва да е преценено така, че да няма риск от удар в земята (от прекалено дълго въже) или удар в конструкцията (при неподходящо място на присъединяване).