Безопасно връщане в класните стаи и детските градини

Животът по време на пандемия е изпълнен с много предизвикателства. Връщането на учениците в училище и на децата в детските градини е една важна стъпка, за да бъде запазено качеството на тяхното обучение и развитие. Дали предстоящата година ще бъде присъствена все още не е напълно ясно, но е важно училищата и детските градини да бъдат подготвени за всяка една възможна ситуация.

Образователните институции са длъжни да спазват националните разпоредби по време на провеждането на занятия, за да запазят здравето и безопасността на учителите, учениците и целия административен персонал.

За да отговарят на изискванията на българското законодателство и Инспекцията по труда във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, училищата и детските градини е необходимо да разполагат с всички задължителни документи, актуална оценка на риска, разработени планове за действия при различните ситуации често припомняне на правилата.

За да бъде максимално ефективна политиката за здраве и безопасност Респонса Превент препоръчва и допълнителни дейности, като:

Провеждане на информационни кампании по здраве и безопасност

Провеждането на информационни кампании помага за по-доброто разбиране на настоящата ситуация, правилата за здраве и безопасност и отговорността за съхранение както на личното, така и на здравето на всички лица, включени в една група. Интерактивното представяне на правилата за безопасност и препоръките могат да бъдат представени под формата на плакати и други материали, които да достигат до ключовите лица, които взаимодействат с институцията – учители, родители, деца, административен персонал.

Лесна и редовна комуникация

Ситуацията предизвикана от COVID-19 представлява риск не само за физическото, а и за психическото здраве. Като директор на училище или детска градина, осигурете лесен начин за комуникация с учители, родители и деца, така че да им помогнете да се чувстват сигурни, подкрепени, разбрани и да запазят спокойствие по време на занятията.

“Безопасно училище” и „Безопасна детска градина“ са тематични продукти на Респонса Превент, които включват всички необходими документи и сертификати, според изисквания на българското законодателство и Инспекцията по труда, във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.

За нас „Безопасно училище“ и Безопасна детска градина“ не са просто стандартни пакети с услуги по трудова медицина. За нас „Безопасно“ е инициатива, чрез която прилагаме най-добрите световни практики и стандарти за повишаване здравето и безопасността на вашия екип и децата, за които се грижите.

Свържете се с екипа ни за повече информация.