Automotive Expo Sofia 2018

От 18 до 21 октомври 2018 г. Responsa Prevent взе участие в Automotive Expo Sofia 2018. На нашия щанд представихме новия си бранд заедно с портфолиото си от услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и на качеството в автомобилния сектор. Имахме забавна презентация на обучението по първа помощ, където нашият квалифициран инструктор сподели основни познания за това как се реагира в случай на инцидент и практически упражнения с доброволци от публиката. Представен беше и новият ни каталог с обученията в горепосочените области. Благодарим на всички, които ни посетиха на място!