НОВА КВАЛИФИКАЦИЯ – Техники за решаване на проблеми, включително 8D и QRCI

Решаването на проблемите често се разбира само като изготвяне на 8D отчети. Това НОВО обучение предоставя специфични техники, инструменти и методи (напр. 8D, 5why, Ishikawa или QRCI) и демонстрира поддържащи аналитични методи за решаване на проблеми. Участниците ще придобият умения за оценка на съществуващи данни и описване на липсваща информация по такъв начин, че другите членове на екипа могат да получат за по-нататъшна обработка. Обучението подчертава валидността и важността на сътрудничеството в интердисциплинарен екип, важността на подбора на членовете на екипа и се отнася до изискванията на автомобилната индустрия по отношение на решаването на проблемите.

Целева група

Обучението е насочено към служителите, отговорни за разработването, производство, осигуряване на ефективност, обслужване на клиентите и надзор на жалбите, управление на доставчиците и логистичните служители.

Съдържание

*Осъзнаване на качеството.

*Техники за решаване на проблеми, включително 8D метод.

Преглед на 8D метода:

-цел, приложение, принципи, развитие на стъпки 8D.

-Качествени инструменти  като диаграма на Ishikawa, 5Why, IS/IS NOT.

-Как работи QRCI?

Изпит/тест

След приключване на обучението ще се проведе писмен тест за участниците за проверка на придобитите знания.

Потвърждение на квалификация

След това обучение ще получите сертификат .

Образователни резултати

-Способност за конструктивен и систематичен подход към анализа и ефективно отстраняване на проблемите.

-Придобиване на теоретични и практически знания за инструменти за решаване на проблеми.

-Усвояване на методологията за справяне с проблема.

-Възможност за изготвяне на 8D доклад и използване на метода QRCI.

-Разбиране на значението на функционирането на интердисциплинарна група.