Задължително обучение на работещите с диизоцианати

Европейският съюз въведе задължително…