Measurement System Analysis and Statiscal Process Control (MSA & SPC)

Всеки ден животът ни се влияе от все…
обучения VDA QMC

Организация на обучения на VDA QMC

Организация на обучения на VDA QMC съвместно…

Как да намалим риска от заразяване с коронавирус

Вирусът SARS-CoV-2 се предава главно по…

АУТОМОТИВ ОБУЧЕНИЯ И СТАНДАРТИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

Ежегодно представяме годишния си календар на планираните обучения от Респонса Превент - единствен лицензиран партньор на VDA QMC на територията на страната.

Видове ултравиолетови облъчватели /лампи/ за дезинфекция

Ултравиолетовите облъчватели са…

Периодичен инструктаж: Как и Защо?

Инструктаж и обучение по безопасност…