Трудоустрояване и закон за хора с увреждания - разлики между тях

С приемането, в края на 2018 г., на Закон за хората с увреждания /ЗХУ/ се въведе задължението, всички работодатели с повече от 49 работещи, да назначават работници и служители с трайни увреждания, съгласно определена квота.

BNI Индустрия в помощ на българската икономика

Участие в конференцията, взе и Респонса Превент, като част от BNI Индустрия, представена от управителя си г-н Нейко Нейков.