Target Zero – кампания на Респонса Превент

Уважаеми директори,

Респонса Превент стартира нова кампания наречена “Target Zero”.  Кампанията е насочена само към сектор Образование.

Чрез тази кампания си поставяме за цел да ви подпомогнем при стартиране на новата учебна година в условията на COVID-19.  Ще ви предоставим информация:

  • E-mail бюлетини
  • плакати 
  • добри практики
  • модел на индивидуален план за действие при ковид 19.  

Цялата кампания ще бъде безплатна за всички наши клиенти, които ползват Безопасно училище и Безопасна детска градина пакети стандарт и премиум. Нашата цел и да информираме вас директорите, учителите, децата и родителите като надградим изискванията и насоките подадени от Министерство на образованието във връзка с началото на учебната година. Всички материали информация, насоки и набор от мерки са препоръчителни.

Също така ще създадем специален интернет сайт на кампанията, от където също може да се информирате. Ще публикуваме материали и на facebook страницата на Безопасно Образование – https://www.facebook.com/groups/safeedu

Кампанията ще бъде с продължителност до 30 Май 2021 година. Първите материали може да очаквате около 8-9ти Септември 2020, след предварителна регистрация за кампанията.

Моля да направите регистрация за кампанията от тук. Участието в кампанията и регистрацията са доброволни.

Stay safe!

От екипа на Респонса Превент.