РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Утвърдената Национална програма за заетост на хората с увреждания ще се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

В началото на месецюли 2019 г. се очаква Агенцията за хора с увреждания да обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Планирано е да се отпускат средства по три компонента:

 • Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Квалификация и преквалификация, съответно – обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на ден на лице с трайно увреждане.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Работа при високи температури

Препоръки и инструкции

Какви са препоръките и инструкциите за безопасна работа по време на летния сезон и на високи температури, които го съпътстват

С повишаването на температурите през лятото възниква и опасността от хипертермия (прегряване на организма), топлинен и слънчев удар по време на работа. За да се намали рискът от тяхната поява, е необходимо да се предприемат някои превантивни мерки за безопасност.

При работа на открито важно място заемат организационните мерки, които включват промяна на работното време, така че да се избягва работата в най-горещите часове на деня – започване на работа в по-ранните часове на деня и /или приключване във вечерните часове.

Продължителността на въздействие на високите температури може да се намали чрез въвеждане на повече и по-продължителни регламентирани почивки по време на работа, провеждани в специално обзаведените помещения с оптимален микроклимат (рекреационни възли).

Препоръки при високи температури

Други основни препоръки са:

 • Постоянно проветряване на неклиматизираните помещения.
 • Осигуряване на работно облекло, улесняващо топлоотделянето – от естествени материи (памук, лен), с подходящ дизайн – удобни и широки дрехи.
 • При работа на открито – задължително е да има осигурена защита на главата с шапка, използване на работно облекло със светъл цвят.
 • Осигуряване на рационален питеен режим с оглед компенсиране на загубите на течности и минерални соли (вода, чай, кафе).
 • При възможност монтиране на средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух за работещите.
 • Допълнително могат да се осигурят подходящи сенници, щори и други средства за защита от пряко слънчево огряване.
 • Други подходящи мерки са преместването на работата на места без достъп на пряка слънчева светлина, например в приземни етажи.
 • Оборудване на климатизирани помещения за рационално охлаждане и почивка.

Работодателите следва да полагат особени грижи за работещите непълнолетни лица. Забранява се работа на непълнолетни лица при температура на въздуха в помещение над +25 градуса. Допуска се температура на въздуха до +28 градуса в случаите, когато температурата на външния въздух е над +25 градуса. Забранена е работа на открито на непълнолетни лица при температури над + 30 градуса.

Освен тези мерки за превенция, работодателят трябва да създаде организация за ефективно оказване на помощ в случай на инцидент – топлинен или слънчев удар. Важно е да разпознвате появата на първите признаци.

Респонса Превент

Ние можем да ви консултираме и да ви насочим към действия към екипа ви при високи температури. Можем да разработим специални режими на труд и почивка и препоръки за намаляване на рисковете от топлинен удар. Свържете се с нас!

FMEA News. Нов стандарт.

Новият стандарт FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA вече в факт.

VDA QMC – подготвя квалифицирани лектори за подобрения FMEA стандарт и дългоочакваният нов наръчник.

Респонса Превент, като лицензиран партньор на VDA QMC (Немската асоциация на автомобилопроизводителите), се радваме да Ви запознаем с новини за дългоочаквания обновен стандарт ”FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA”

След излизането на новото издание на стандарта “FMEA according to AIAG and VDA” , VDA QMC ще подготви избрани кадри и за България, които да внедрят новостите и подобрят метода в управлението на техническия риск.

До края на месец Юни 2019 г. тече подбора на квалифицирани и отговарящи на строги професионални практики и изисквания лектори.

Избраните лектори на Респонса Превент ще пренимат през интензивен курс на VDA QMC в Германия. Лекторите ще придобият квалифицирани и професионални знания и ще бъдат официално лицензирани за провеждане на обучерния по новия стандарт.

След края на квалификацията, ще се обяви и проведе отворено обучение съгласно промените на новия стандарт.

Акцентът ще бъде фокусиран върху допълнителни практически насоки и представяне съпроводено с разяснения по новите формуляри.

Новата актуализирана версия на наръчника е кулминацията на повече от тригодишно сътрудничество между членове на Automotive Industry Action Group (AIAG) и Verband der Automobilindustrie (VDA). Текстът е напълно пренаписан и методът на FMEA е ревизиран в няколко ключови области. Целта е да се даде една обща основа за FMEA за секторите в автомобилната индустрия, които са представени от двете организации.

На нашия сайт ще публикуваме датите за предстоящите обучения за FMEA (failure mode and effects analysis) according to AIAG and VDA.

Откровен разговор с инж. Веселин Попов, един от първите служители в Респонса Превент

Ние в Респонса Превент вярваме, че всеки от нас е много цветен и интересен човек, не само голям професионалист. Една от целите, които сме си поставили за тази година, е да се запознаем с всеки от екипа отвъд служебната информация, която знаем за него. Започваме с един от хората, които са в компанията още от самото й създаване. Човек, който всички уважаваме много, един от доайените на здравето и безопасността на работното място в България – Веселин Попов.

Трите думи, с които описа себе си, са: стриктност, съзнателност, компетентност. Не са ли това и едни от най-важните ценности в сферата на здравето и безопаснотта?

Наистина, това са едни от най-важните ценности в сферата на безопасността и здравето при работа, но мисля, че това е така и в живота, и в професионалната реализация. Това е моето кредо, което съм се старал да спазвам през цялата ми трудова дейност.

Ти си с Респонса Превент от самото начало. Къде беше преди това?

Инженер съм със специалност “Минна електромеханика”, което предопредели трудовата ми биография доста години да е свързана с рудодобива и металургията като енергитик на различни йерархични нива и впоследствие като специалист, работещ в сферата на безопасността и здравето при работа.

 От колко години си Експерт ЗБУТ и защо в началото избра тази професия?

– Като специалист в сферата на безопасността и здравето при работа съм от 35 години. Причините да започна работа в тази сфера са две. Както е известно, електробезопасността е може би един от основните рискове, водещи до тежки последствия и това още като млад енергетик ме накара с изключително внимание и интерес да се обърна към този елемент от моите преки задължения. Втората причина е предложението, което получих за работа в инспекцията по труда в тогавашното министерство на металургията и минералните ресурси, чийто ръководител беше един изключителен човек и специалист. На него дължа твърде много от оформянето ми като специалист в областта на безопасността и здравето при работа.

Има ли предизвикателство в тази професия?

 – Ако нямаше предизвикателство, може би нямаше да й отдам по-голямата част от живота си. Никога няма да забравя безсънните нощи и споровете в търсене на причите за допуснати трудови инциденти и мерките, които е необходимо да се предприемат, за да не се повтарят. Именно този опит винаги ме е карал над всичко да поставям мерките за превенция. И точно тук обикновено са били най- големите проблеми с ръководители от всички нива, а бих казал и обиди, разочарования, понякога дори и желание да си сменя професията.

Кой е Веселин Попов извън здравето и безопасността ?

– Един обикновен човек в доста напреднала възраст. Все още любознателен за доста неща – вярвам, че човек се учи, докато е жив. Силно привързан към семейството, високо ценящ и стараещ се да спазва християнските ценности,с огромна любов към природата и особено планините. Изключително много ме дразни и натъжава ширещата се мърльовщина, дебелалашкото и просташко отношение- към природата, към околната битова среда, което проявяват не малка част от хората.

Кое е твоето лично предизвикателство?

Да имам сили – физически и психически да бъда част от Респоса Превент поне още две години.

Кой е най- полезният урок, който си научил в живота си?

– Да бъда честен и лоялен с хората, с които работя и живея.

Кое цениш най- много в хората, с които общуваш?

-Това, което изисквам към себе си, ценя и в хората, с които общувам – лоялност и честност.

Ако можеш да избереш времето и мястото, в което да живееш, кое би било то и защо?

– За човек на моята възраст е нормално да се връща назад във времето и да си задава този въпрос. Истина е, че нашето поколение живя и работи в две различни епохи. Но мисля, че независимо от отрицателните неща на едната и другата, все пак сме щастливци, че е било така. Най-важното е, че правейки ретроспекция на отминалите години, считам, че няма нещо, от което да се срамувам, а това е най-важното.

Как виждаш мястото на Респонса Превент след 5 години?

– Трудно ми е да преценя, но мисля, че държавата ни почва да се отърсва от така наречения преходен период и да се приобщава все повече към европейските ценности, неизбежна част от тях са особеното внимание към условията на труд и свързаните с това дейности по тяхната превенция.

Какви са задълженията на работодателите според промените в закона за хората с увреждания

Законът следва международните стандарти – категоричен е Иван Нейков

След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка.

Целите на стратегията включват осигуряване на достъпност на стоките и услугите за хората с увреждания, както и насърчаване на пазара на помощни средства. С нововъведенията в закона се цели гарантиране, че хората с увреждания се ползват от всички предимства на гражданството на Европейския съюз и че борбата с дискриминацията, основана на увреждания, дава резултат. Важно е да се отбележи и насърчаването на равните възможности при наемането на работа на хора с увреждания и на такива без увреждания.

Инициативата на закона е за значително повишаване на дела на хората с увреждания, работещи на отворения пазар на труда. Тази група от хора представлява една шеста от общия брой хора в трудоспособна възраст в ЕС, но равнището им на заетост е сравнително ниско.

„Явно имаше нужда от някакъв  малък тласък от закона, за да погледнат на тази група от хора като пълноценни работници. За това и изискването на закона е напълно изпълнимо, а и вече е изпълнено за над 90% от българските предприятия

– споделя Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика и ключов консултант на Респонса Превент.

Законът следва международните стандарти. Във всички страни членки на ЕС между 8 и 10% от населението са хора с увреждания. И в България е така. От тази гледна точка става дума за много хора, които имат капацитет, имат знания и умения и работодателите разбират това.“

Един от лидерите в сферата на здравето и безопасността – компанията Респонса Превент –  е изготвила експертен наръчник от 7 важни стъпки, които работодателите е важно да имат предвид при наемането на хора с увреждания. Можете да го намерите тук.

Европейският съюз насърчава активното интегриране и пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот в съответствие със своя основан на човешките права подход към въпросите на уврежданията.

Какви са кожните заболявания, свързани с работата?

Проблемите с кожата, свързани с работата са много чести. Те могат да се случат на повечето работни места, въпреки че се случват повече в някои високорискови работни места. Те могат да струват много, не само за страдащите хора (което може да доведе до прекратяване на кариерата им), но и защото могат да бъдат тежест за работодателите, поради отсъствие на служителите по болест, разходи за набиране и обучение на нов персонал и компенсации.

Какви са проблемите на кожата, свързани с работата?

Проблемите на кожата, свързани с работата, се причиняват или се влошават от излагането / влизането в контакт с вещества като различни химикали, както и чрез влажни ръце за дълги периоди от време. Дерматитът  е най-често срещаният проблем в предприятията, но уртикарията, честото излагане на слънцето и ракът на кожата също са сериозни проблеми.

Какво трябва да направим?

Добрата новина е, че въпреки че тези проблеми са често срещани, те могат да бъдат предотвратени. Има прости, рентабилни стъпки, които работодателите и работниците могат да предприемат, за да избегнат проблеми с кожата по време на работа и да ги управляват, ако се случват, като използват подхода “Avoid, Protect и Check”.

Дерматит

Какво е дерматит?
Дерматитът е състояние на кожата, причинено от контакт с нещо, което я дразни или причинява алергична реакция. Обикновено се случва, когато дразнителят докосне кожата, но не винаги.

Как изглежда?

Ако погледнете снимки на кожата, която има дерматит, можете да видите един или всички от тези признаци:

 • червенина
 • лющене
 • мехури
 • сълзене
 • подуване

Какво е усещането?

Човек, който има дерматит, може да изпита симптоми на сърбеж и болка. Признаците и симптомите на това състояние могат да бъдат толкова лоши, че страдащият да не може да продължи да работи.

Какво причинява дразнещ контактен дерматит?

Той може да настъпи бързо след контакт със силен дразнител, или за по-дълъг период от многократен контакт с по-слаби дразнители. Дразнещите вещества могат да бъдат химични, биологични, механични или физически. Повтарящият се и продължителен контакт с вода (напр. повече от 20 пъти миене на ръцете или влажни ръце за повече от 2 часа на смяна) също може да предизвика дразнещ дерматит.

Какво причинява алергичен контактен дерматит?

Това може да се случи, когато страдащият развие алергия към веществото. Веднъж щом някой има чувствителност към определено вещество, има вероятност това да стане постоянен проблем и всеки контакт с кожата с това вещество ще предизвика алергичен контактен дерматит. Често сенсибилизаторите на кожата също са дразнители.

Уртикария

Уртикария е състояние на кожата, причинено от контакт с нещо, което я дразни или причинява алергична реакция. Контактната уртикария е различна от дерматит. В частност, обикновено се появява бързо след контакт с кожата и изчезва отново в рамките на часове. Чести причини за уртикария са:

 • латексни протеини в латексови ръкавици за еднократна употреба;
 • някои храни (например картофи, риба, месо);
 • студ или топлина.

Какво е усещането?
Някой, който има уртикария, може да страда от сърбеж, изтръпване или усещане за парене на мястото на обрива.

Рак на кожата

Ракът на кожата е един от най-често срещаните видове рак. Най-често причините за ракови заболявания, свързани с работата, са:

 • ултравиолетова светлина (главно се причинява от естествена слънчева светлина, не е задължително да е обвързано с работата, но е фактор за тези, които работят на открито);
 • ултравиолетова светлина от солариуми (където може да има риск за операторите на солариума и техните служители);
 • някои химикали (като полициклични ароматни въглеводороди [PAHs] от катран, катран и нерафинирани минерални масла);
 • йонизиращо лъчение (напр. от радиоактивни вещества и рентгенови лъчи).

Някои вещества могат да проникнат през кожата и да причинят рак в други части на тялото.

Как изглежда?

Съществуват редица признаци, свързани с рака на кожата, например люспене на кожата, твърда кожа, червена точка или петно, язва, нова бенка или парче кожа, което кърви, сълзи или има коричка.

Работници, които работят навън и биват излагани на слънце

Какъв е проблемът?

Твърде много слънчева светлина е вредна за кожата ви. Тенът е знак, че кожата е повредена. Увреждането се причинява от ултравиолетови (UV) лъчи при слънчева светлина.

Кой е изложен на риск?

Ако работата ви е свързана с престой на открито дълго време, кожата ви може да бъде изложена на повече слънце, отколкото е здравословно за вас. Работниците на открито, които биха могли да бъдат изложени на риск, включват работници от селското стопанство или строителните работници, търговците на пазара, работещите на открито и някои служители в обществения сектор. Ако имате естествено тъмна кожа, вие сте по-малко застрашени от рак на кожата, въпреки че има и такива случаи. Следователно, когато слънчевата светлина е интензивна, би било разумно да следвате указанията по-долу, за да се предпазите. Трябва да внимавате, ако имате:

 • светла кожа или кожа с лунички, която изгаря и става червеникава, преди да потъмнее;
 • червена или светла коса и светло оцветени очи;
 • голям брой бенки.

Какви са вредните ефекти?

В краткосрочен план дори леко зачервяване на кожата от излагане на слънце е признак на увреждане. Слънчевите изгаряния могат да образуват мехурчета по кожата и да я обелят. Възможно е да възникнат дългосрочни проблеми. Твърде много слънце ускорява стареенето на кожата, което я прави на петна и набръчкана. Най-сериозният ефект е повишен вероятност за развитие на рак на кожата.

Какво можете да направите, за да се защитите?

 • Не събличайте дрехите си.
 • Носете шапка с периферия или шапка, която покрива ушите и задната част на главата.
 • Останете в сянка, когато е възможно, по време на почивките си и особено по време на обяд.
 • Използвайте слънцезащитен крем с висок фактор от най-малко SPF15 върху всяка открита зона на тялото ви.
 • Пийте много вода, за да избегнете дехидратация.

Редовно проверявайте кожата си за необичайни бенки или петна. Потърсете лекар веднага, ако откриете нещо, което се променя по форма, размер или цвят, сърбеж или кървене.

Алергии към латекс

Какво е латекс от естествен каучук?

Естествен латекс от каучук (NRL) е млечна течност, получена от дървото Hevea brasiliensis, което се отглежда широко в Югоизточна Азия и други страни. НРЛ е неразделна част от хиляди ежедневни потребителски и здравни продукти. Както при много други натурални продукти, латексът съдържа протеини, към които някои хора могат да развият алергия.

Латексни алергии

Протеините от естествен каучуков латекс (НРЛ) имат потенциала да причинят астма и дерматит. Възможни са също така и по-сериозни алергични реакции, като анафилаксия. Протеините, присъстващи естествено в NRL, причиняват алергии или чрез директен контакт с кожата, или чрез вдишване на прах от прахообразни ръкавици от латекс.

Кой е най-изложен на риск?

Най-рискови от НРЛ са:

 • лица, изложени на НРЛ редовно в професии, в които често се използват ръкавици за еднократна употреба, напр. работници в автомеханиката, заведенията за хранене, фризьорството и електрониката;
 • индивиди, подложени на множество хирургични процедури (някои проучвания съобщават, че до 65% от децата на Spina Bifida са чувствителни към НРЛ);
 • индивиди с анамнеза за някои хранителни алергии, като банан, авокадо, киви и кестен;
 • лица с атопична алергична болест (около 30 – 40% от населението на Обединеното кралство);
 • физически лица, изложени на НРЛ редовно, напр. работници в автомеханиката, търговията с храна и електрониката.

Смята се, че около 1-6% от общото население е потенциално чувствително към НРЛ, въпреки че не всички сенсибилизирани индивиди развиват симптоми.

Работодателите трябва внимателно да обмислят рисковете при избора на ръкавици на работното място, поради важността на латексовите ръкавици като източник на експозиция на НРЛ протеини.

В обобщение, това означава да вземете решение дали защитните ръкавици трябва да бъдат използвани за конкретните задачи. Когато се взема решение за избор на ръкавици, работодателите трябва да вземат предвид всички фактори.

Ако са необходими защитни ръкавици, те трябва да са подходящи. Това означава, че те осигуряват адекватна защита срещу опасността и са подходящи за ползвателя, работата и средата, в която се използват. Това е необходимо, за да се вземе решение за най-подходящия тип ръкавици, например за еднократна употреба или за повторна употреба, и за материала, от който са произведени.

 • Латексните ръкавици за еднократна употреба трябва да бъдат с ниско съдържание на протеини и без прах.
 • Индивиди със съществуваща алергия към НРЛ протеини трябва да вземат мерки за избягване на латекса и не трябва да използват латексови ръкавици за еднократна употреба или за повторна употреба. Следователно работодателите трябва да предоставят ръкавици от алтернативен материал.

Разберете с какво работят вашите служители по време на работа и намалете вредните контакти на кожата с различни препарати и химикали. 

Някои продукти съдържат вещества, които могат да увредят кожата или да проникнат в тялото чрез контакт с кожата. Етикетът на продукта или информационният лист за безопасност трябва да ви информират дали това е така.

Не всички вредни вещества влизат в етикетирани контейнери. Вещества могат да се генерират по време на работа (напр. дървесен прах от шлайфане, дим от спойка). Не забравяйте, че обработката на някои „естествени“ вещества като храни и цветя също може да предизвикат кожни проблеми. Ако не сте сигурни дали дадено вещество, изхвърлено по време на работен процес, или естествено вещество, което обработвате, е вредно, можете да получите помощ от различни източници.

Продължителен или чест контакт с вода, особено в комбинация със сапуни и детергенти, може да причини дерматит. „Мокра работа“ е терминът, използван за описание на задачи на работното място, които могат да причинят това. Ако работата им включва контакт с кожата като този, можете да предприемете прости стъпки, за да намалите риска и да предотвратите проблеми с кожата.

Новият стандарт – ”FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) according to AIAG and VDA”

Анализ на потенциалните грешки и ефектите от тях или успешния начин за свеждане на риска в производството и свързаните разходите до МИНИМУМ.

FMEA – новият стандарт за преценяване и анализиране на грешките при доставчиците в автомобилния сектор е част от процеса на разработване и производство в тази индустрия.

Като основен метод в управлението на техническия риск, FMEA представлява ориентиран към работата в екип и систематичен аналитичен метод за определяне на рисковете с цел набелязване на мерки за смекчаването им. Установяването на причината за дадена неизправност на прекалено късен етап от процеса на разработка и производство или едва когато продуктът бъде пуснат на пазара може да доведе до скъпоструващи и отнемащи време ремонти и коригиращи действия. Прилагането на принципа на FMEA на ранен етап от процеса на разработване на продукта помага за идентифициране на рисковете, свързани с продукта и процеса, и до намаляване или дори предотвратяване на тяхната проява чрез предприемане на подходящи мерки. Използването на FMEA е необходимо за повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез създаване на продукти без дефекти.Това върви ръка за ръка с намаляването и предотвратяването на разходи, свързани с неизправности, и последващите разходи за гаранционно обслужване и запазване на добра търговска репутация или за изтегляне на неизправните продукти от пазара.

Друг аргумент в полза на последователното прилагане на FMEA е намаляването на разходите за извършване на промени. Това включва броя на промените и пряко свързаните усилия за изменение, в т.ч. обработване и документация. Промените могат да бъдат инициирани от клиентите, доставчиците или от вътрешните отдели.

Подобряване на стандарта и особености на новия наръчник ще бъдат представени посредством анализ и практически насоки на предстоящо обучение…. Очаквайте скоро дата за провеждане!

FMEA

Product Safety and Conformity Representative (PSCR) in the Automotive industry

От март 2019 г. обучението „Product Safety Representative (PSB) in the automotive industry“ е променено на “Product Safety and Conformity Representative (PSCR) in the Automotive industry“.
Oбучението е подготвено на основата на новото ръководство на VDA QMC – Product Integrity (което е налично на немски и английски език).

Product Integrity включва два основни компонента: Product safety (продуктова безопасност) и Product Conformity (Съответствие на продукта). За да бъде пуснат на пазара, продуктът трябва да гарантира безопасна употреба, както и да отговаря на всички приложими законови, нормативни, клиентски и индустриални изисквания и стандарти. Въвеждането на този наръчник е в отговор на все по-стриктните норми в тази индустрия, развитието на все по-сложни технологии, разширяването на пазарите и не на последно място повишените очаквания и изисквания на клиентите.

Обучението, както и досега, е двудневно. Всички, които са преминали обучение за PSB и искат да актуализират своите знания с новостите в обучението, могат да преминат съкратен еднодневен курс “Upgrade training from PSB to PSCR”. Условие за допускане до участие в обучението е участникът да е преминал PSB обучение не по-рано от 1 Ноември 2016, което е продължило поне 1 ден, както и да са били активен Представител по безопасност на продукта в своята компания.

Следващото ни планирано обучение “Upgrade training from PSB to PSCR” е на 28.06.2019 в гр. Пловдив.