10 съвета за безопасност на работното място

Когато търсите нова работа, безопасността вероятно е един от приоритетите ви. С помощта на следните съвети ще избегнете опасни ситуации.

Запознайте се с условията на работното място

Ако сте новоназначен, отделете малко време, за да се запознаете с обзавеждането и оборудването. По този начин ще знаете къде са всички изходи и какво да правите в спешни случаи.

Наблюдавайте заобикалящата ви среда

Важно е винаги да сте наясно със заобикалящата ви среда, особено ако работите в потенциално опасна такава. Обърнете внимание какво се случва около вас и бъдете готови да действате бързо, ако нещо се случи.

Запознайте се с  мерките за безопасност

Преди да започнете работа, уверете се, че следвате тези правила. По този начин ще знаете какво да правите в случай на злополука или извънредна ситуация.

Носете подходящи предпазни средства

Ако работите в опасна среда, носете подходящата предпазна екипировка. Това включва елементи като ръкавици, очила и тапи за уши.

Бъдете внимателни при работа с химически агенти

Ако работите с химикали, бъдете много внимателни. Следвайте прецизно указанията за безопасност. Винаги носете ръкавици и защитно облекло и се уверете, че помещенията са  добре проветрени.

Работете предпазливо и грамотно с  машини

Ако работите с някакъв вид машини, бъдете внимателни. Следвайте указанията за безопасност. Бъдете наясно със заобикалящата ви среда и дръжте ръцете и дрехите си далеч от движещи се части.

Внимавайте, когато вдигате тежки предмети

Ако трябва да вдигнете тежък предмет, бъдете много внимателни. Уверете се, че използвате правилни техники за повдигане и  че има кой да ви помогне.

Не поемайте ненужни рискове

Ако сте в опасна ситуация, постарайте се  да излезте от нея и намерете безопасно място.

Потърсете помощ, ако пострадате

Потърсете помощ от медицински специалист възможно най-скоро. Не прикривайте или омаловажавайте ситуацията.

Докладвайте  за опасни условия

Ако забележите опасност, незабавно докладвайте. Не се опитвайте сами да разрешите проблема – оставете подготвените  да се погрижат за него.

Следвайки тези съвети можете да помогнете за безопасността  на работното място – вашата собствена и тази на колегите ви. Ако някога се съмнявате в нещо, винаги бъдете внимателни и потърсете помощ от ръководител. Такава бдителност и предпазливост могат да предпазят живота и здравето ви.