Това е кауза

Responsa Prevent вече 12 години е лидер в сферата на здравето и безопасността на работното място. Кампанията „Работи безопасно, бъди здрав“ е продължение на цялата наша история и опит. 

Създадохме тази социална кампания за повече информираност и по-добро общуване между всички участници в комуникацията. В тези услуги има четири основни фактора: работодатели, работници, консултанти по здраве и безопасност и Инспекцията по труда. Тези четири страни е необходимо да седнат на една маса и да говорят на един език. Най-странното е, че всъщност работодателите и работниците в България не знаят своите права. Това е един от основните проблеми и в сферата. Ние искаме да ги запознаем с техните отговорности, но в същото време и с техните възможности. Защото не става въпрос само за трудовата медицина. Това не са просто нормативни изисквания на  законодателството, това е кауза. Данните на Респонса Превенет от проучвания в България и Европа показват, че голяма част от проблемите в сферата на здравето и безопасността са чисто комуникационни. Просто не си говорим. Когато връзката между работодател и работник в предприятието се е скъсала, голяма част от рисковете, опасностите и злополуките, които се случват, стават от незнание или от липса на организация. Вярвам, че с по-голямата информираност идват повечето знания, подобряваме общуването помежду си и резултатите ще се появят рано или късно. Ще бъдат доста качествени резултати.

 

Основната цел на кампанията е да популяризира практики и да подпомага всички страни в процеса по здраве и безопасност с международен опит. Стратегията следва модел на кампаниите на Европейската агенция по безопасност и здраве и моделът е чрез информация, знания и повишаване на културата да се достигне до по-високо ниво в осъзнатостта. От старта през декември 2018 г. до приключването на първия етап (юли 2019 г.) има над 80 компании и хора, които са се включили. Планираме кампанията “Работи безопасно, бъди здрав” да продължи до 2020.

Нейко Нейков, 

управител на Респонса Превент