Стресът свързан с работата и как да се справим с него?

Работодателите имат правно задължение да защитават служителите от стреса на работното място, като правят оценка на риска и действат по него. Разберете как да управлявате свързания с работата стрес, за да защитите служителите си.

Какво е стресът?

Стресът може да се определи като „нежеланата реакция, която хората имат към прекомерния натиск или други видове търсене”.

Служителите се чувстват стресирани, когато не могат да се справят с натиска на работното място, а може да имат и лични проблеми. Например служителите могат да бъдат подложени на стрес, ако смятат, че не разполагат с уменията или с времето, за да изпълнят задачите си в дадените срокове. Осигуряването на планиране, обучение и подкрепа може да намали натиска и да намали нивата на стрес.
Стресът засяга хората по различен начин – това, което има влияние за един човек, може да не повлияе на друг. Фактори като умения и опит, възраст или увреждане могат да повлияят на това дали даден служител може да се справи.

Има шест основни области на работа, които могат да повлияят на нивата на стрес:

 • изисквания,
 • контрол,
 • подкрепа,
 • взаимоотношения,
 • роля,
 • промяна.

Всяка една от тези области трябва да бъде управлявана правилно, за да се намали стресът на работното място. Работодателите трябва да оценят рисковете в тези области, за да контролират нивата на стреса на работното място.

Признаци на стрес

Стресът не е болест, но може да ви разболее. Познаването на признаците на стрес ще помогне на работодателите да предприемат стъпки за спирането, намаляването и управлението му на работното място.

Ако служителите започнат да се държат и да работят по различен начин, то това може да е знак, че те са притеснени и стресирани. Мениджърите трябва да следят изброените по-долу признаци на стрес в екипите и служителите си:

 • Повече аргументи между служителите
 • високо текучество на персонала
 • повече съобщения за стрес
 • повече отсъствия по болест
 • намалена производителност
 • повече оплаквания и недоволство

Как да помогнете на служителите си

Колкото по-рано се реши проблемът, толкова по-малко последствия ще има. Ако смятате, че някои от служителите ви имат проблеми, насърчете ги да говорят с някого, независимо дали това ще е техният пряк ръководител, синдикален представител или техният екип по трудова медицина.

Създайте план за действие, за да гарантирате, че договорените условия и действия за намаляване на стреса на работното място се изпълняват. Проверете дали приложените от вас решения са ефективни и наистина влияят положително на служителите ви. Решете какви допълнителни действия или данни са необходими. Ако решенията не работят, какво друго можете да направите? Ако решенията работят, могат ли те да се разпространят и в други части на организацията ви?

Трябва периодично да проверявате дали се случват съгласувани действия, за да сте сигурни, че всичките служители са щастливи и спокойни на работното си място.