РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ООД изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ООД изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”,  по ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5084-C01 .

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  
Проектът е с обща стойност 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв.  европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Изпълнението стартира на 21.03.2022 г. и е с продължителност 3 месеца.

Отпуснатата помощ ще даде възможност за :

– стабилизирането на дейността дружеството;

– запазване на работните места на нашите служители;

– осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд както на служителите ни, така и за нашите клиенти за съвместна борба с разпространението на пандемията;

– адаптиране към нови, гъвкави условия на труд .