Зарежда Събития

← Назад към Събития

Респонса Превент ООД

януари 2020

Трудов договор – Сключване, изменение и прекратяване. ЗЛД. Пенсиониране.

януари 27 @ 09:00 - януари 28 @ 17:30
Бест Уестърн Хотел Експо, булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia
София, BG 1748 България
+ Google Map
300лв. – 480лв. 30 tickets left
трудов договор

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 3 нови теми в курса: Защита на личните данни в трудовите правоотношения; Нови задължения на работодатели да наемат на трудов договор служители с трайни увреждания Нови моменти при пенсиониране. В курса ще участвате в темите: 27/01 – Сключване и изменение на трудово правоотношение. 28/01 – Прекратяване на трудово правоотношение. На 27 януари ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще…

Виж повече »

ЗБУТ на практика – обучение по ЗБУТ

януари 29
Бест Уестърн Хотел Експо, булевард „Цариградско шосе“ 149, Sofia
София, BG 1748 България
+ Google Map
150лв. – 240лв. 48 tickets left
ЗБУТ на практика

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието. На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно! АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО: Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията…

Виж повече »

февруари 2020

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

февруари 20 @ 08:00 - февруари 21 @ 17:00
|Повтарящо се Събитие (Виж всички)

Събитие на юни 4, 2020 в 08:00

Събитие на октомври 29, 2020 в 08:00

Пловдив Пловдив, + Google Map
1200лв. 12 tickets left

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които са видимо „опасни“ на пазара или чието съответствие със законовите изисквания е съмнително, отговорните са длъжни да предприемат необходимите действия. За да сте наясно и…

Виж повече »

май 2020

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

май 11 - май 15
|Повтарящо се Събитие (Виж всички)

Събитие на ноември 16, 2020 в 00:00

Зала Респонса, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А
София, BG 1113 Bulgaria
+ Google Map
400лв. – 2400лв. 36 tickets left

Това обучение е предназначено за участници, които искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове.  Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера.   Съдържание на учебната дисциплина:  Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изисквания, това обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процеси. Въведение в основите на одита на процесите включва общи изисквания, методи, принципи, схема за оценка и анализ на риска. Освен това, основният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процеса, така че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставките. Обучението се фокусира върху следните точки, използвайки практически примери:  Корелация с други изисквания  Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите  Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3  Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle  Одитен процес от програмата за одит до края на одита  Планиране и провеждане на одит на процеса  Схема за оценка на одит на процеса  Кодекс за поведение на одиторите на процеси  Процесен елемент 2 - управление на проекти  Процесен елемент 3 - планиране на разработка на продукти и процеси  Елемент 4 - реализация на продукта и разработване на процеса  Процесен елемент 5 - управление на доставчика  Процесен елемент 6 - производство на анализ на процеса  Процесен елемент 7 - обслужване на клиенти  Приписване и оценка на резултатите от одита  Одитен доклад, документация и заключение  Процесен елемент 1 - анализ на потенциала  Въведение в текущите SI и FAQ  Продължителност: Пет (5) дни  Предпоставки за участие:  Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви  Познаване на основните инструменти и методи за качество  Познаване на приложимите изисквания на системата за управление  Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента  Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатация, съответния професионален опит съгласно VDA том 6.3  Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011  Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрия. Тези основи се използват за коригиране, стабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаи. Целта е да се осигури надеждна оценка.  Включително VDA 6.3 - Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса  Изпитът за одитор на процеса VDA 6.3 е в две части: писмен и устен изпит. След като издържите пълния изпит, ще получите VDA сертификат, одиторска карта и ще бъдете вписан в VDA QMC база данни.  Сертификатът и одиторската карта са валидни три години. Нов сертификат и нова карта на одитор се подновяват след периода на валидност.  Издаване на сертификат:   След като издържате писмените и устните изпити, ще получите сертификат VDA с регистрирана номерация и съответната карта на одитора и запис на база данни VDA QMC.   Кой трябва да присъства:  Персоналът на QM има задачата да провежда одити на процеси в собствената си организация (вътрешна) или във веригата на доставки (външно). Освен това, това обучение се занимава и с външни одитори (назначени като доставчици на услуги).  Акценти и подробна програма вижте по-долу.

Виж повече »

юни 2020

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

юни 4 @ 08:00 - юни 5 @ 17:00
|Повтарящо се Събитие (Виж всички)

Събитие на юни 4, 2020 в 08:00

Събитие на октомври 29, 2020 в 08:00

Пловдив Пловдив, + Google Map
1200лв.

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които са видимо „опасни“ на пазара или чието съответствие със законовите изисквания е съмнително, отговорните са длъжни да предприемат необходимите действия. За да сте наясно и…

Виж повече »

октомври 2020

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

октомври 29 @ 08:00 - октомври 30 @ 17:00
|Повтарящо се Събитие (Виж всички)

Събитие на юни 4, 2020 в 08:00

Събитие на октомври 29, 2020 в 08:00

Пловдив Пловдив, + Google Map
1200лв.

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. С продуктите, които са видимо „опасни“ на пазара или чието съответствие със законовите изисквания е съмнително, отговорните са длъжни да предприемат необходимите действия. За да сте наясно и…

Виж повече »

ноември 2020

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

ноември 16 - ноември 20
|Повтарящо се Събитие (Виж всички)

Събитие на ноември 16, 2020 в 00:00

Зала Респонса, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А
София, BG 1113 Bulgaria
+ Google Map
400лв. – 2400лв.

Това обучение е предназначено за участници, които искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове.  Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера.   Съдържание на учебната дисциплина:  Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изисквания, това обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процеси. Въведение в основите на одита на процесите включва общи изисквания, методи, принципи, схема за оценка и анализ на риска. Освен това, основният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процеса, така че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставките. Обучението се фокусира върху следните точки, използвайки практически примери:  Корелация с други изисквания  Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите  Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3  Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle  Одитен процес от програмата за одит до края на одита  Планиране и провеждане на одит на процеса  Схема за оценка на одит на процеса  Кодекс за поведение на одиторите на процеси  Процесен елемент 2 - управление на проекти  Процесен елемент 3 - планиране на разработка на продукти и процеси  Елемент 4 - реализация на продукта и разработване на процеса  Процесен елемент 5 - управление на доставчика  Процесен елемент 6 - производство на анализ на процеса  Процесен елемент 7 - обслужване на клиенти  Приписване и оценка на резултатите от одита  Одитен доклад, документация и заключение  Процесен елемент 1 - анализ на потенциала  Въведение в текущите SI и FAQ  Продължителност: Пет (5) дни  Предпоставки за участие:  Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви  Познаване на основните инструменти и методи за качество  Познаване на приложимите изисквания на системата за управление  Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента  Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатация, съответния професионален опит съгласно VDA том 6.3  Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011  Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрия. Тези основи се използват за коригиране, стабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаи. Целта е да се осигури надеждна оценка.  Включително VDA 6.3 - Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса  Изпитът за одитор на процеса VDA 6.3 е в две части: писмен и устен изпит. След като издържите пълния изпит, ще получите VDA сертификат, одиторска карта и ще бъдете вписан в VDA QMC база данни.  Сертификатът и одиторската карта са валидни три години. Нов сертификат и нова карта на одитор се подновяват след периода на валидност.  Издаване на сертификат:   След като издържате писмените и устните изпити, ще получите сертификат VDA с регистрирана номерация и съответната карта на одитора и запис на база данни VDA QMC.   Кой трябва да присъства:  Персоналът на QM има задачата да провежда одити на процеси в собствената си организация (вътрешна) или във веригата на доставки (външно). Освен това, това обучение се занимава и с външни одитори (назначени като доставчици на услуги).  Акценти и подробна програма вижте по-долу.

Виж повече »
+ Export Events