Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Видове трудови договори.Как да направим избор между трудов и граждански договор.

Онлайн обучението ще се проведе на 27.05.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. –  Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн […]

Get Tickets 60лв. 15 tickets left

4в1: Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение + Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи.

През 2020-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми съгласно мерките при ПАНДЕМИЯ. Ново заведение или хаус в документацията на работещото?! Част от темите на конференцията: […]

Get Tickets 60лв. 13 tickets left

Нови възможности за работодателя при изменение на РАБОТНО ВРЕМЕ и ПРЕКРАТЯВАНЕ на трудовите правоотношения по време на извънредното положение

Онлайн обучението ще се проведе на 03.06.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението. […]

Get Tickets 60лв. 11 tickets left

ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да […]

1200лв.

Защита на личните данни – основни моменти, права и задължения в условия на здравна криза.

Онлайн обучението ще се проведе на 05.06.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението. […]

Get Tickets 60лв. 18 tickets left

Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ

Онлайн обучението ще се проведе на 11.06.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението. […]

Get Tickets 36лв. 11 tickets left