Опасност от подхлъзване, спъване и падане

Служителите трябва да могат да се движат безопасно на работното място. Подхлъзвания, спъвания и падания са сред най-честите причини за злополуки и наранявания на работното място. Посетителите също могат да бъдат изложени на риск, както вътре, така и извън помещенията.

Повечето възможности за подхлъзвания, спъвания и падания са причинени от:

● лошо осветление

● неподходящо разположение на кабели

● неподходящи подови настилки

● неравни или повредени подови повърхности

● замърсени подови повърхности

Когато правите оглед на различните области на работното си място, които могат да причинят опасност, не забравяйте да вземете предвид:

● всякакви външни площи

● различни метеорологични условия

● работни дейности, извършвани извън вашите помещения

Предпазни мерки за безопасност при подхлъзване, спъване и падане

Мерките за справяне с риска от подхлъзване, спъвания и падания често са много лесни за прилагане. Например, можете да се уверите, че  подовите настилки са подходящи и че са налице адекватни системи за почистване и поддръжка.

Има действия, които собствениците и служителите могат да предприемат, за да направят работното място по-безопасно.

● Ремонт или замяна на подовата повърхност, ако е необходимо

● Подходящо работно облекло

● Използване на подходящи методи за почистване

Предупреждавайте за рискове при всяка промяна в повърхността, например от суха към мокра, обозначете пътни маршрути, като използвате знаци, постелки или маркировка. Когато има промяна в нивото на повърхността, осигурете добра видимост и осветление, осигурете парапети и добавете маркери на протектора или други подови маркировки, ако е необходимо.

Други действия, които можете да предприемете, включват:

● уверете се, че килимите или постелките са здраво закрепени и че ръбовете не представляват опасност от спъване

● избягвайте кабели, пресичащи пешеходни маршрути, и използвайте кабелни предпазители, за да ги покриете, където е необходимо

● внедрете система за докладване на дефекти, която да гарантира, че опасностите са идентифицирани и адресирани възможно най-скоро.

Всеки работодател има общото задължение да гарантира здравето, безопасността и благосъстоянието при работата на всички служители.

За да постигнете това, трябва да бъде осигурено най-основно следното:

● обучение

● инструкции

● информация

● надзор

За правилно и качествено управление на здравето и безопасността при работа трябва да се направи оценка на риска, както и да се определят ефективни мерки за справянето с всички рискове. Оценката на риска включва най-общо:

● планиране

● организиране

● контрол

● наблюдение

● периодичен преглед на всички рискове

При необходимост от повече информация и консултация, свържете се с екипа на Респонса Превент.