Най-опасните професии на 2018

В тази статия ще направим преглед на най-опасните професии през 2018 в ЕС, измерени, чрез трудови злополуки.

Един от най-честите начини за измерване на опасността на дадена професия е общият брой смъртни случаи за една година. Работейки по този показател, строителните работници, заетите в почистващите фирми и шофьорите са професии в челните редици на списъка.

Системата, която сме използвали за достигане на резултатите: Пирамида на инцидентите. Така всяка професия с по-голям брой заети работещи, страдащи от смъртоносни наранявания, ще бъде по-висока в списъка на най-опасните професии.

10-то място: Работещи в поддръжката /озеленяване/

9-то място: Супервайзори на строителни работници

8-мо място: Работещи заети в дърводобива

7-мо място: Рибари и свързани с риболова дейности

6-то място: Фермери и животновъди

5-то място: Заети в леката промишленост /шивачи/

4-то място: Пилоти и авио инженери

3-то място: Шофьори

2-то място: Заети в почистващи фирми

1-во място: Строителни работници от желязо и стомана

Ето как би изглеждала тази стратистика за най-опасните професии в България през 2018 г.

10-то място: ХОРЕКА

9-то място: Работещи заети в офис /IT сектор и колцентрове/

8-мо място: Стопанство – горско, фермери и животновъди

7-мо място: Работещи в почистващи фирми

6-то място: Търговия на едро

5-то място: Преработваща промишленост

4-то място: Сухопътен транспорт – Заети във вътрешния и международен транспорт

3-то място: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

2-то място: Транспорт, складиране и пощи

1-во място: Строитеството

В България на година стават между 80 и 100 смътни трудови злополуки.

Статистическите изчисления показват, че зад такъв брой смъртни трудови злополуки се крият около 300’000 инцидента.

На база „Пирамидата на инцидентите“ през 2017 година трябва да са станали около 291’000 леки трудови злополуки.

Пирамида на инцидентите

За 2018 г. броя на смъртните трудоли злополуки ще бъде по висок от 2017 г. Статистическият анализ показва, че техния брой ще бъде 110.

Според нас основните причини за увеличаването на трудови злополуки през 2018 г. ще бъдат:

5. Липсата на адекватно външно консултиране /Служби по трудова медицина/;

4. Увеличаването на строителството и икономиката, като цяло;

3. Липсата на държавен контрол;

2. Липсата на инвестиции в здраве и безопасност;

1. Липсата на вътрешен контрол.