ID 221 1st and 2nd part auditor of IATF 16949 – qualification course and exam

София

Този курс е предназначен за одитори, които ръководят програма за вътрешен одит на организации и онези, които извършват одити на втората страна във веригата на доставки.  Делегатите трябва да имат познания по отношение на системите за качество в автомобилния сектор.  Този курс ще помогне на одиторите да развият съответните умения за преценка, вземане на решения, планиране на одит, писане на несъответствие на одита и последващо приключване, свързани с новия стандарт IATF16949: 2016.   Ползи и цели на обучение:    Този курс е съставен от редица модули, подкрепени от групови упражнения и открита дискусия. Делегатите се оценяват чрез проверка на знания в края на курса.  Практическото акцентиране на този курс и отличният преподавател за делегиране на контакт предоставя уникална възможност за значителна степен на индивидуално ръководство и обучение.  Делегатите ще разберат:   Структурата на високо ниво описана в приложение SL, включително нейното въздействие върху ISO9001 и IATF 16949.   Концепциите и прилагането на мислене, основано на риска.   Структурата на схемата IATF 16949 и управлението по изискванията на IATF 16949.  Принципите на одит и  одиторски знания, които да позволят да се извършват ефективни одити, базирани на процесите.  Как да използват схемата на Turtle за планиране на одити и да идентифицират рисковете подходът за планиране, предприемане, отчитане (включително писане на несъответствие) и затваряне на одитните специфични изисквания на клиента.  Ефективна информираност за основните инструменти (APQP, FMEA, MSA, SPC и PPAP) и как да ги одитирате.   Теми:   Структура и принципи на IATF16949: 2016   Структура на ISO9001   Теория на одита   […]

Get Tickets 500лв.-2000лв. 36 tickets left

ID 602 Ensuring the level of maturity of new parts according to VDA MLA

София

Разработено от германската автомобилна индустрия обучението осигурява ниво на зрялост определя структуриран подход за управление и контрол на нови проекти. Повишаването на качеството на продуктите и по-голямата конкуренция в комбинация с по-голямото търсене на качество от крайните потребители и нарастващите гаранционни разходи оказват още по-голямо влияние върху сътрудничеството между автомобилните производители и тяхната верига за доставки. Това се проявява като интензивни взаимодействия между клиента и доставчика през целия процес на разработване на продукти, водещ до обемно производство.   Теми:    Предистория и мотивация за използване на MLA  Цели, цели и обхват на MLA  Класификация на риска  Преглед на нивата на падеж ML0 - ML7  Разбиране на критериите за измерване зад всяко ниво на падеж  Сравнение между APQP и MLA Оценка, докладване и ескалация на изискванията за MLA  

Get Tickets 1100лв. 12 tickets left