Best Seller: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни. Пенсиониране.

Гранд хотел Банско Банско

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 3 нови теми в курса: Защита на личните данни в трудовите правоотношения; Нови задължения на работодатели да наемат […]

Get Tickets 261лв.-342лв. 31 tickets left