Кой може да се включи в кампанията “Работи безопасно, бъди здрав”?

Кампанията на Респонса Превент е отворена за всички. Каним предприятия от всякакъв вид и мащаб, както и хора, без значение от тяхната позиция, възраст, цели и интереси. Могат да участват организации и отделни хора. Участието е напълно безплатно и няма конкретен финансов ангажимент. Чрез различни активности – предимно информационни, ние ще се опитаме да въвлечем повече хора и повече предприятия, включително държавни администрации и  структури.

След като се присъединят организацията или отделният човек, ние изпращаме по няколко различни канала информация: плакати, брошури и флаери, онлайн бюлетин. Ние информираме участниците за добрите практики и за предстоящите стъпки в кампанията, за възможности да споделят полезен добър опит. 

 

Всеки от нас е отговорен на работното си място за своето здраве и безопасност. Но всъщност нашето здраве и безопасност рефлектират и върху нашите семейства. Това означава, че е важно аз да бъда здрав и да работя в безопасни условия, за да мога да подпомагам моето семейство.

Нейко Нейков,

управител на Респонса Превент