Служба по трудова медицина

Ние може да Ви предложим комплексни услуги за управление на безопасността и запазване здравето на работещите.

Служба по трудова медицина

Даваме смисъл на законовите изисквания

Служба по трудова медицина

Здраве и безопасност на Вашите колеги

Служба по трудова медицина или по-скоро осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд или БЗР. Всичко това е страната на една и съща монета. Ние от Респонса Превент сме консултантска фирма по въпросите на здравето и безопасността. Към нас има регистрирана, според изискванията на законодателството, Служба по трудова медицина.

Даваме смисъл на изискванията…

Отговорност

Според българското законодателство, без значение, че имате сключен договор със Служба по трудова медицина, работодателят носи цялата отговорност?!? Ние искаме да променим това! Нас не ни е страх да застанем пред проблемите и да ги решим. Как го правим ние – Даваме гаранция за нашата работа; Споделяме Вашата отговорност; Ние сме партньор на работодателя.

Аутсорс по ЗБУТ

Делегирайте ни правата и задълженията по здраве и безопасност! Оставете ние да се справим с този въпрос. Нашата цел е Вие да се фокусирате върху дейността на компанията Ви и да я развивате.

Аутсорс на ЗБУТ

Превенция на риска; Оптимизиране на инвестиците; Решаване на конкретни проблеми

Защо да ползвате

Аутсорс по ЗБУТ

Нашия опит показва, че работодателите, които са се възползвали от тази или подобни услуги са свели рисковете на работното място до минимум, нямат наложени актове във връзка с здравословни и безопасни условия на труд, злополуките са спаднали с над 85% и нямат плащания по обезщетения присъдени от съда. Също така са намалили разходите си за здраве и безопасност с над 40%.

Какво правите Ви и какво ние

Цели

Всеки един работодател, без значение на големината и вида на дейност, е задължен да осигурява на своите служители здравословни и безопасни условия на труд! Но какво всъщност означава това? Нашата цел е Вие да се фокусирате върху дейността на компанията Ви и да я развивате. За нас остава да поемем здравето и безопасността и да Ви подпомагаме.

Електромагнитни полета

Оценка на риска, измервания, информационни табла и знаци, обучения, информиране на хората с активни импланти и много други.

Електромагнитни полета

Една тема от съвременното ежедневие на всеки от нас

Какво знаем по темата

Обща информация

Много от дейностите, както в бита, така и на работните места са свързани с въздействие на електромагнитни полета /ЕМП/. Ползване и работа с различни видове електрическо оборудване, средства за комуникация, различни защитни устройства и много други.

Елетромагнитни полета

Да оценим риска

Ние можем да оценик риска от въздействие на електронагнитни полета. Моделът ни обхваща 6 различни етапа на запознаване, анализиране, оценияване, идентифициране, информиране и защитни мерки.

Оценка на риска

Това е фундамента в безопасността. С оценката на риска започват основните процеси в безопасността на работното място. Тук ние искаме да надградим този процес.

Одитиране по ЗБУТ

Знаете ли състоянието на здравословните и безопасни условия на труд на Вашето работно място? Искате ли да чуете и видите още едно мнение! Целта на одитирането по ЗБУТ е да покаже моментната карти, но и да изгради система за контрол.

Измервания на фактори на работната среда

Осветеност, микроклимат, шум, електрически мрежи. Това са само част от измерванията, които са Ви нужни, а ние можем да поемем организация и провеждането им. Също така ще Ви консултираме за обхвата, обема и перидиочността им.

Профилактични прегледи

Ние можем да Ви подпомогнем при провеждането на профилактичните медицински прегледи. Чрез нашите партньори можем да организираме прегледи на Вашето работно място.

Свържи се с нас